HekkeHatert

© Rob Croes; Digitale bewerking 17-11-2015 Marcel van Dinteren/Stichting Noviomagus.nl

't Hekke te Hatert

Een speurtocht naar de locatie van 't Hekke te Hatert.

door Rob Croes

De vondst van een duit uit 1690 in een volkstuin te Hatert was voor Rob Croes aanleiding een speurtocht te starten. Hij leidde daaruit de locatie af van het 't Hekke en gebruikte daarvoor o.a. een oude kadasterkaart. Met behulp van een aantal afbeeldingen laat hij zien hoe hij de locatie heeft bepaald. (Door met de muis over te foto's te bewegen kan worden ingezoomd).

In het boek "Hatert, dorp van onze jeugd en voorouders", mei 1999, Rob Croes en Bertus Jansen, is het volgende fragment op pagina 174 te vinden:

't Hekke en de Gelderse duiten

't Hekke, de afsluiting tot het Haterts Achterbroek bevond zich op de Vossendijk iets voor het Maas en Waal kanaal van nu. Links van de oude oprit over het kanaal, tussen de huidige Lekkerbakker Kouwenberg en het kanaal, iets verder als waar Jantje Zegers woonde, was de toegang tot de meentweide die met twee hekken was afgesloten.
Het Haterts Achterbroek was een zogenaamde meentweide waar de dorpsbewoners het recht van weiden hadden.
De Hatertse dorpsjeugd hield zich vaak op bij het Hekke om voor de gaande en komende man het hek te openen in de hoop daarmee een duitje te verdienen. Vaak lukte dat al kwam het ook voor dat minder goedgeefse voorbijgangers door het hek kwamen.
Op de plaats waar het Hekke stond bevindt zich nu het volkstuinencomplex Stevensgaarden. Henk van Kleef, een van de leden van Stevensgaarden vond bij het wieden een Gelderse duit. De duit uit 1690 is hierbij afgebeeld.

De kans dat er nog meer duiten aanwezig zijn in de grond van Stevensgaarden is reëel aanwezig want de passanten van 't Hekke hadden er plezier in om de duiten op de modderige bodem te gooien, waarna de dorpsjeugd zich op het geld stortte.

De lokatie waar Gelderse duit gevonden is: de volkstuin van Henk van Kleef te Hatert.

Op onderstaande kaart is op locatie D de duit uit 1690 gevonden. Dit zal dan de lokatie van 't Hekke, toegang naar het Hatertse Broek, moeten zijn. Volgens overlevering was 't Hekke in een pad iets voorbij Jan Zegers (*1910-+1967) (Zie boek pag. 140).
Aan de hand van oude kaarten is het pad hier ingetekend. Het pad loopt parallel aan het Kerkstraatje.

Locatie 't Hekke, Duit gevonden op de 'D'. Bron kaart: Bing Maps, Birds Eye view 2010.

Locatie 't Hekke op Google maps met referentiepunten. Bron kaart: Google Maps 2010.

Locatie 't Hekke. Projectie van de kadasterkaart op Google maps.

Hatert Centrum kadaster 1832 Bron: Hatert-Hatert-MIN05075D01

terug naar Gastredactie-overzicht

Reactiepagina
Reactie 0:

Rob Croes, 20-11-2015: De locatie van 't Hekke te Hatert
Reactie 1:

Rob Essers, 20-11-2015: Volgens mij stond er een hek op de plaats waar de Vossendijk de zogenaamde meentweide overstak. In Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld; Geschiedkundige en hedendaagsche beschrijving van Hees, Neerbosch en Hatert (Uitgave Vereeniging 'Dorpsbelang', 1912) schrijft dr. J.J. de Blécourt op pagina 210-211:

"De Vossendijk rechts inslaande komt men aan een z.g. meentweide, waarop verschillende bewoners van het dorp Hatert het recht hebben hun vee te weiden. Deze meentweide is het Hatertsche broek en is op den Vossendijk door twee hekken afgesloten. Des zomers, wanneer het vee in de meentweide loopt te grazen, stellen zich gaarne jongens en meisjes bij beide hekken op om zeer gedienstig de hekken voor den vreemdeling open te doen.
Een kleine gave wordt gaarne in ontvangst genomen of getracht door krachtig aanhouden van de minder goedgeefsche voorbijgangers los te krijgen.
De Vossendijk loopt, na de meentweiden overgestoken to zijn, aan weerszijden langs struikgewas, terwijl aan den linkerkant nog enkele kleine boerenhuizen staan."

Op onderstaande afbeelding uit de Historische Atlas Nijmegen heeft de meentweide een lichtgroene kleur. Ten noorden van de Vossendijk ligt perceel nr. 2 van de kadastrale gemeente Hatert, sectie D. Ten zuiden daarvan ligt perceel nr. 3. Bij de lichtgele percelen gaat het om bouwland. Op de grens met het weiland stond vermoedelijk een haag.

Rob Croes localiseert 't Hekke op de grens van twee percelen bouwland (perceel nr. 9 en 12). Een hek op die locatie is niet functioneel. Dat levert geen duit op. Een van beide hekken moet op de Vossendijk hebben gestaan in de onmiddellijke nabijheid van het laatste huis en erf (perceel nr. 31). Op onderstaande luchtfoto's uit 1964 en 2015 staat het kruisje op dezelfde plaats.


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: