Organisatie
Organisatie Vereniging Dorpsbelang Hees
Inlichtingen: Loek janssen, Annanasstraat 1, 6543 ZH Nijmegen
Telefoon: 024-3734800
Email: info@dorpsbelanghees.nl
Internet: www.dorpsbelanghees.nl
Omschrijving: Wie zijn we?
De vereniging treedt op als belangenorganisatie voor de bewoners uit de wijk Hees in Nijmegen.

Doel van de vereniging:
De bevordering en het behoud van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Hees en het behoud van het oude dorpskarakter binnen de stad Nijmegen. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door samenwerking met bewoners, belanghebbenden en in overleg met de overheid en andere betrokkenen.

Wat doet de vereniging?
Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in en rondom Hees. Nieuwe plannen zoals voor nieuwe woningen, voor uitbreidingen van bedrijven, voor veranderingen van wegen en het opnieuw inrichten van groen gebieden. Kortom, allemaal zaken die een grote invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Door een actieve betrokkenheid tracht de vereniging krachten te bundelen en in een vroegtijdig stadium de wensen van bewoners te laten horen bij de planmakers. In de praktijk blijkt dat de stem van de bewoners slechts gehoord wordt wanneer deze voortdurend en met kracht naar voren wordt gebracht.

De belangrijkste gebieden waarin onze vereniging actief is:

Het bewaken van het dorpskarakter van Hees, o.a. door het volgen van bouwplannen. 
Het voeren van overleg en, zonodig, van procedures, indien dit dorpskarakter in gevaar komt. 
Het kritisch volgen van ontwikkelingen op het nabijgelegen industriegebied Nijmegen-West. 
Streven naar verbetering van de milieu-kwaliteit in Hees door vermindering van hinderlijke en schadelijke bedrijfsactiviteiten. 
Het toetsen en, zonodig, aanvechten van milieuvergunningen. 
Het streven naar versterking en opwaardering van de groenstructuur in en rondom Hees, zowel qua beleving als vanuit ecologisch oogpunt. 
Het volgen van andere aspecten, die voor onze woon-en leefomgeving van belang zijn, zoals verkeer, veiligheid en recreatie. 
Het belichten van en informeren over de historie van Hees. 
Het versterken van de onderlinge relatie van de bewoners in Hees door het houden van bijeenkomsten en het uitgeven van een verenigingsblad. 

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: