Films

Zo af en toe krijgen we een film aangeboden om te publiceren op onze website. Omdat we ook graag dít soort archiefmateriaal voor iedereen willen ontsluiten, hebben we de films op deze pagina gegroepeerd, zodat u ze 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar kunt bekijken, net zoals de rest van onze website trouwens. Wij kennen geen openingstijden of eenmalige voorstellingen. Wél zijn de Noviomagus-filmfragmenten vanwege het dataverkeer uitsluitend toegankelijk voor donateurs en gastredacteurs van Stichting Noviomagus.nl en alleen te zien via een wachtwoordbeveiliging. Wilt u dus een film bekijken, word dan donateur of lever een bijdrage als gastredacteur. U kunt uw wachtwoord dan hier aanvragen. 

De films staan op volgorde van publicatiedatum, waarbij de nieuwste aanwinst bovenaan staat.

De tweede helft van deze pagina is de Openbare Bioscoop. Deze bevat links naar oude Nijmeegse filmfragmenten of historische documentaires elders op internet, bv van YouTube maar ook van omroepen en uit openbare archieven. Weet u aanvullingen? Mail ze ons!

Veel plezier in onze bioscoop!

 

Noviomagus.nl - bioscoop (wachtwoord vereist)

Bouw en opening Waalbrug 1933-1936

Van Rob Boumans kregen we ruim acht minuten filmbeelden die geschoten werden door zijn vader Thijs Boumans (1915-2007) rondom de bouw van de Waalbrug. Te zien is oa de motorpont, het bouwspoorlijntje, een wuivende koningin, meer nieuwsgierigen te voet, op de fiets en met de auto, en natuurlijk de brug zelf, van boven en onder. De film is zonder geluid.

Vierdaagse 1934

Rob Boumans zond een drie minuten durende film die zijn vader Thijs gemaakt heeft van de Vierdaagse in 1934. Aan het eind komt een wandelgroep met vaandel "RWV" in beeld: nader onderzoek leverde op dat dit de Rotterdamse Wandelvereniging is. Op hun site is te vinden dat een groep van die grootte in 1934 de Vierdaagse heeft uitgelopen. Daarmee kon de film nauwkeuriger worden gedateerd. RWV vierde in 2013 het vijfentachtigjarig bestaan en voor die gelegenheid is dit filmpje samengesteld.

Opening Vroom & Dreesmann, 23 maart 1955

Albert de Valk kreeg toestemming van Foto Grijpink om de door hen gemaakte film over de opening van de nieuwe Vroom en Dreesmann winkel op 23 maart 1955 ter beschikking te stellen aan Stichting Noviomagus.nl. Het origineel dat 12 minuten duurt en waarvan de geluidsband niet geheel synchroon loopt, hebben we vanwege de kwaliteit en het dataverkeer wat in moeten korten, zodat de duur nu 9,5 minuten bedraagt. We zien een aantal bekende Nijmegenaren en een beeld van het ex- en interieur van de nieuwe winkel.

Nijmegen 70-er jaren, Vierdaagse

Uit de collectie van Klaas Heeren komt bovenstaande film waarin we ca 1,5 minuut van de Nijmeegse binnenstad zien in de jaren 70, met de het Groene Balkon en de Grote Markt. Daarna ziet u ca 1,5 minuut de vierdaagse intocht op de St. Annastraat.  De beelden zijn in kleur en van matige kwaliteit, maar we wilden u ze niet onthouden

Spoorbrug 50-er jaren

Uit de collectie van Klaas Heeren komt bovenstaande film over de spoorbrug in Nijmegen. De film stamt uit de 50-er jaren van de 20-ste eeuw. Hoogstwaarschijnlijk betreft het een onderhoudsklus aan de drie spoorbrugbogen die tot 1983 zouden blijven liggen. Dat de veiligheidseisen toentertijd niet zo streng waren blijkt wel uit het feit dat de werklieden ongezekerd over de brug liepen en langs balken naar beneden gleden....

Lentejool in de vijftiger jaren

Gastredacteur Henry Artz bezit een 8 mm film met daarop fragmenten van Lentejool uit 1955 of 1957. We zien de Lange Hezelstraat, Augustijnenstraat en deels Plein 1944. Herkent u iemand of weet u er wellicht wat meer over te vertellen, dan horen we dat graag!

Ruisdaelstraat en Vierdaagse 1949

Gastredacteur Henk Linders stelt een anderhalf minuut durend filmfragment beschikbaar waarop de Ruisdaelstraat en de vierdaagse-intocht van 1949 zijn te zien. Daarbij zien we een glimp van een bekende Nijmegenaar die voor de fanfare uitliep....

Sloop Christus Koningkerk

Gastredacteur Albert de Valk fotografeert en filmt al jaren belangrijke gebeurtenissen in Nijmegen. Op deze pagina laten wij u een selectie van zijn filmbeelden zien over de sloop van de Christus Koningkerk aan de Dommer van Poldersveldtweg in 1993.

Nijmegen in 1969

Gastredacteur Jan van Ooijen sleutelde voor u weer een prachtige film in elkaar. In deze 5 minuten durende rolprent ziet u Nijmegen in het jaar 1969, met fragmenten van het meertje, de vierdaagse, de Burchtstraat, de Graafseweg met Thomas á Vilanovakerk en wat winterse plaatjes.

De Waalbrug in oorlogstijd

Jan van Ooijen vond op twee oude 16mm filmspoelen fragmenten van de oorlogsschadeschade en opbouw van de Waalbrug in Nijmegen. In deze anderhalve minuut durende film uit de veertiger jaren van de vorige eeuw ziet u de toestand van de brug na het opblazen door de Nederlandse genie op 10 mei 1940. Ook zijn enige herstelwerkzaamheden te zien. Deze zouden in totaal drie jaar in beslag nemen.

De Rozenbuurt in de 70-er jaren

Een film van Ger Tax uit 1977 over de sloop en nieuwbouw van de Rozenbuurt in Nijmegen. Het origineel van bovenstaande film is een 22 minuten durende 8mm band met audiospoor. Vanwege auteursrechten hebben we bij het knippen en plakken ons moeten beperken tot de gesproken tekst en loopt deze daardoor niet meer synchroon met de getoonde beelden.

Schoolbrand Jacob Canisstraat

In het begin van de zeventiger jaren filmde Jan Trautig , wonende aan de Jacob Canisstraat 51 te Nijmegen, de brand van de tegenover zijn huis gelegen school. Deze 8mm film is in ons bezit gekomen en middels een camera digitaal omgezet. Loek Peters heeft er vervolgens een publiceerbare versie van gemaakt. Speciale dank gaat uit naar Annie Trautig die deze film ter beschikking stelde van Noviomagus.nl. Wij hopen hiermee een leuke bijdrage geleverd te hebben aan het verhaal van onze gastredacteur Rinus Boers uit Den Helder, oud leerling van deze school.

Archeologische opgraving 11-04-1991

Albert de Valk filmde op 11 april 1991 de opgraving van een bijzondere Romeinse versierde bronzen plaat op het achterterrein van het Canisiuscollege aan de Berg en Dalseweg. We zien de archeologen Haalebos en Hoek aan het werk.

Het station

Deze korte film laat het oude stationsgebouw van Nijmegen zien.

Boekpresentatie Archiefbeelden Nijmegen

U ziet hier een filmverslag van de boekpresentatie zoals die gehouden werd op 22 november 2002 bij boekhandel Dekker van de Vegt aan de Marikenstraat in Nijmegen. Dank aan Rob Elissen voor de video-omzetting.

TV Gelderland Nieuws, interview Henk Kersten over muurschilderingen

Op uitnodiging van de journaalredactie van TV Gelderland liet Henk Kersten van Stichting Noviomagus.nl zijn licht schijnen over de plannen van de gemeente Nijmegen om geld uit te trekken voor inventarisatie van de nog aanwezige muurschilderingen binnen de gemeente Nijmegen.

Nijmegen-1 Nieuws, interview Mark van Loon over stereofoto's.

Nijmegen-1 besteedde op 29-11-2010 aandacht aan ons jubileumboekje 'Oud Nijmegen in 3D - stereofoto's 1860-1910'.

Openbare bioscoop

Eye.openbeelden.nl

Collectie oude films op internet. Zoekterm: Nijmegen.

Oorlog in blik

Collectie oorlogsfilms op internet. Zoekterm: Nijmegen.

Gemeente Nijmegen

Promotiefilm "Nijmegen, oudste stad van Nederland".

YouTube en andere openbare films

Vierdaagse (De Vierdaagse vierde haar 100-jarige bestaan in 2016.
www.beeldengeluid.nl zette 16 filmfragmenten bijeen)

De jodenjagers van Nijmegen (20 minuten Brandpunt-reportage 02-10-2011).
Een deel (5 minuten) ervan staat op YouTube: Het verhaal van Theo Rubens.

1924 Oude stad (Hezelstraat: kinderen, tram, handkar 24" ; oevergezicht spoorbrug-Belvedere 43")

Hitlers Meereskämpfer - Kampfschwimmer und Torpedomänner - BR Doku (na ruim 34 minuten de deels geslaagde aanslag op de Waalbruggen door Duitse kikvorsmannen op 29 september 1944)

Twee filmpjes, geschoten door toeristen:
A. per zeilboot in 1961 (6 minuten, begint in A'dam, Nijmegen na 3½ minuut) en
B. met de auto jaren 50 (4½ minuut grotendeels Nijmegen, met een ritje naar Arnhem).

Hier is een aardig filmpje te vinden over een stock car race in 1969 in het Goffert stadion: www.beeldengeluid.nl.
Hetzelfde filmpje, maar nu met Engels commentaar, staat op www.britishpathe.com.

De Bimbo-box, het apenorkest bij V&D.

De Opgravingen Plein 1944 in 2011, Romeins gebouw en middeleeuwse kelder

Een in 1962 door de AVRO uitgezonden interview met dichter en gebedsgenezer Hein Hintjes.

V1-inslag in het Waterkwartier (documentaire van Jorein van der Put en Sven Nijhof)

Verkeersgroep Rijkspolitie
Promotiefilm uit 1973 voor de Rijkspolitie, deels opgenomen bij de Verkeersgroep Rijkspolitie District Nijmegen, geeft een beeld van de dagelijkse werkzaamheden van de Verkeersgroepen in die jaren.

Negende katholiekendag te Nijmegen 23 september 1917 (lengte 17m15s)
Eerst enkele stadsbeelden (Kronenburgerpark, Grote Markt, Valkhof), daarna uitgebreid mensen in beeld bij het uitgaan van een (welke?) kerk, een optocht (van meer dan 60 groeperingen, oa oud-Zouaven op 10m00s, 12m33s en 14m00s), kranslegging bij Mgr Hamer en toespraak van de heer Franken. Als toegift een opname van de opdrachtgever voor de film: de Familie Bioskoop in Nijmegen.
Herkent u ook mensen? Stuur een mailtje!

Nijmegen in de tweede wereldoorlog DEEL 1, DEEL 2, DEEL 3
Compilatie van meer dan een uur over uiteenlopende onderwerpen: industrie, propaganda, bombardement, bevrijding, puinruimen, noodhulp, wederopbouw, herdenking.

Middeleeuwse kelder Gebroeders van Limburg ontdekt

Begraven in Nijmegen 1 (deel 1 tv-serie Altijd Nijmegen)
Begraven in Nijmegen 2 (deel 2 tv-serie Altijd Nijmegen)
Het Schependom (deel 3 tv-serie Altijd Nijmegen)
Industrieel Erfgoed (deel 4 tv-serie Altijd Nijmegen)
De geschiedenis van de Romeinen in Nijmegen (deel 5 tv-serie Altijd Nijmegen)
Forten rond en in de stad (deel 6 tv-serie Altijd Nijmegen)
De Tweede Wereldoorlog 1 (deel 7 tv-serie Altijd Nijmegen)
De Tweede Wereldoorlog 2 (deel 8 tv-serie Altijd Nijmegen)

24 kleuters Animatie door Floor Adams over 22 februari 1944

De Verborgen Wereld van Plein 1944 Film bij expo Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Nijmegen 1924 (www.eeuwvandestad.nl) Kinderen, tram, Waalbrug en -oevers.

Opening Waalbrug 1936 (www.geschiedenis24.nl)

Nijmegen bridge 1944 (www.britishpathe.com)

Close Combat II - German Briefing (Nijmegen Sector) (info voor computerspel)
Close Combat II - Allied Briefing (Nijmegen Sector) (info voor computerspel)
Close Combat II - German Defeat (Nijmegen Sector) (info voor computerspel)
Close Combat II - Allied Defeat (Nijmegen Sector) (info voor computerspel)

Ode aan onze doden (TV Gelderland)

Spoorlijn Nijmegen-Kleve

Verborgen plekken van het Canisiuscollege

Nijmegen 1 TV - straat van de week

Gierpont en Waalbrug in aanbouw

De tram in Nijmegen
Tramlijn 2 ('Bergspoor') via Ubbergen en Beek naar Berg en Dal
Tramlijn 3 naar de Witte Poort en het Dominicuscollege in Hees

Mijn Nijmegen (dvd-promo)

Roomse resten deel 1, deel 2. Omroep Nijmegen 1992 (Kerken en kloosters)

De laatste halte deel 1, deel 2, deel 3. Omroep Nijmegen 1992 (De tram in Nijmegen)

Opgraving Romeinse stad in het Waterkwartier. Omroep Nijmegen 1992
Opgraving Romeinse legerplaats Kops Plateau. Omroep Nijmegen 1992
Opgraving Romeins badhuis Honig. Omroep Nijmegen 1992

De Vulpenhoek Biessels, deel 1, deel 2. Omroep Nijmegen 1992

Beeld en Geluid.nl

Enkele tientallen filmfragmenten (veelal uit Polygoon-journaals) uit vroeger jaren.

Uitzending gemist

De Reunie: Canisiuscollege (uitgezonden 30 maart 2014)

Verre Verwanten Radio brengt een bezoek aan de ruïnes van het Valkhof

Stadskroniek: 16 filmpjes over Nijmegen, eerder te zien op TV Nijmegen 1

Radio5 OBA: Joost Rosendaal over zijn boek Nijmegen ’44, verwoesting, verdriet en verwerking

VPRO Het uur van de wolf: Een oude vriend van het Chinese volk, over Joris Ivens

AVRO-Kunstuur over verleden en toekomst van museumpark Orientalis (Heilig Landstichting) (eerste helft doorzappen)

VPRO radio-interview met Ben Luderer die al bijna 40 jaar werkt aan een vogelvluchttekening van Nijmegen

terug