adiversen027.jpg

<- Back | Index | Next ->

adiversen027.jpg

Kerktrappen I:

Het Sint-Stevenskerkhof is tegenwoordig via zes doorgangen te bereiken. Voor de Tweede Wereldoorlog waren het er slechts drie: de Kerktrappen I en II en de Kerkboog. Hier een blik op de Kerktrappen I met op de achtergrond de Sint-Stevenskerk 

 

De foto is genomen vanaf het Heuveltje, een kort straatje dat na de oorlog opging in het pleintje op de hoek van de Ganzenheuvel en de Lange Hezelstraat. De vier huizen die vroeger op dit pleintje stonden, hadden de oorlog ternauwernood overleefd, maar werden in de jaren '50 alsnog gesloopt. De bebouwing aan de Kerktrappen I was - met uitzondering van het pand dat uiterst links op de foto te zien is - al door het bombardement van 22 februari 1944 verwoest. Bij de wederopbouw kreeg de trappenpartij de naam Zuiderkerktrappen.

 

 

 

Reactie 1:

Tom Polman, 01-02-09: Mijne Heren ,
Nog eenmaal, weer, een vertwijfelde poging mbt. het volgende:
Ik ben al min. 10 jaar op zoek naar een foto van mijngeboortehuis Het betreft het toenmalige pand Heuveltje 9, de slijterij van A.J. van Heck en Co, zeer bekend bij de toenmalige oudere Nijmeegse 
inwoners. Het pand is op 220244 gebombardeerd en zwaar beschadigd en uiteindelijk in 54 ? geamorfeerd.
Tientallen bronnen heb ik aangeboord , zelfs het Genevermuseum in Schiedam, no joy.
Van het pand in beschadigde staat zijn er wel diverse opnamen, maar daar wordt je niet vrolijk van .
In het boek " de pijn die blijft " wordt gerefereerd aan bewoners, die na het bombardement van 44 de piano uit het raam probeerden te takelen; dat was mijn vader.
Ik vind het opmerkelijk , dat er van de benedenstad zo weinig fotomateriaal bestaat van voor de oorlog.
Op Uw website staat een afbeelding van de kerktrappen nr. 1, nu bekend als Zuiderkerktrappen (behoort het eigenlijk niet west te zijn ?)
Hierop is een plattegrond te zien van het Heuveltje (gem.besluit 54 weer Ganzenheuvel genoemd) met de vermelding , dat hier vier huizen stonden.
Dit waren vier winkels , tw. de stoffenwinkel van de fa. Maas, ook bekend als de Ster, kapper Fox, nog een klein winkeltje en de reeds genoemde slijterij/wijnhandel. Het pand stond recht tegenover de drogisterij van Dirk Katje, ook ong. dezelfde vorm en had bovendien drie huisnummers; hoogstwaarschijnlijk een aan de Ganzenheuvel en twee aan het Heuveltje (of andersom)

Het gemeentearchief raadplegend, kom ik geen Heuveltje tegen, kortom, zouden U en de Uwen niet iets slims kunnen vinden of bedenken om uit deze impasse te geraken ?

Het slaat nergens op , anders dan dat het emotie is ;ik heb nb. een foto van het geboortehuis van mijn over-overgrootvader.

Ik zou het zeer op prijs stellen iets van U te vernemen , bvd, 
hoogachtend,

Tom Polman

Reactie 2:

Rob Essers, 05-02-09: Van de verdwenen bebouwing tussen Lange Hezelstraat, Ganzenheuvel en
Heuveltje ken ik alleen de opnamen uit het Regionaal Archief Nijmegen uit 1953 die vlak voor de sloop zijn gemaakt. Op de plaats waar de panden hebben gestaan, ligt sinds 2000 het kunstwerk WAT-ER-IS van Marc Ruygrok; zie http://www.nijmegen.nl/kos/kunstwerk.aspx?id=549 

Op bijgevoegde foto's zijn de vier zijden van het bouwblok te zien:
- linksboven: de Ganzenheuvel vanaf de kant van de Priemstraat in de richting van de Lange Hezelstraat met links het Heuveltje (Documentnummer: GN4437);
- rechtsboven: vanaf de Lange Hezelstraat in de richting van de Stikke Hezelstraat (Documentnummer: F17150);
- linksonder: vanaf de Houtstraat in de richting van het Heuveltje (Documentnummer: GN4435);
- rechtsonder: vanaf de Stikke Hezelstraat in de richting van de hoek Lange Hezelstraat en het Heuveltje (Documentnummer: F67314).

De toestand van de panden in 1953 wekt niet de indruk, dat deze bij het bombardement in 1944 heel zwaar beschadigd zijn. Ook het pand aan de linkerzijde van de Kerktrappen I (vanaf 1985: Zuiderkerktrappen) heeft de oorlog kennelijk doorstaan. De verloren gegane glorie straalt nog van de
panden af.

Het is mij niet duidelijk hoe de huisnummering precies in elkaar zat. De straatnaam Heuveltje ben ik voor het eerst tegengekomen in de Wegenlegger uit 1858. Op het minuutplan van de kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C, uit 1822 heet de straat aan beide zijden van de bebouwing: De Ganzenheuvel. Ik vermoed dat het Heuveltje oorsponkelijk de aanduiding was van de plaats
waar het gesloopte bouwblok stond.

De straatnaam Heuveltje is - gelijk met de straatnaam Ganzenheuvel - pas in 1924 voor het eerst door de gemeenteraad vastgesteld. Na de sloop van de bebouwing is de straatnaam Heuveltje in 1954 ingetrokken en kreeg de gehele (onbebouwde) openbare ruimte de naam Ganzenheuvel.

Reactie 3:

Rob Essers, 23-02-09: Op bijgevoegde foto is te zien hoe de situatie er vanaf de Houtstraat in de 
richting van het Heuveltje na het bombardement in 1944 uitzag. Achteraan zijn twee van de in 1953 gesloopte panden herkenbaar. Deze stonden aan de Lange Hezelstraat tussen het Heuveltje en de Ganzenheuvel.


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: