astation022.jpg

<- Back | Index | Next ->

astation022.jpg

Het naoorlogse station:

In 1954 werd het nieuwe stationsgebouw opgeleverd. Uit het ontwerp van ingenieur S. van Ravesteyn blijkt duidelijk zijn interesse in Italiaanse pleinen. De westzijde van het ‘piazza’ wordt gevormd door de 180 meter lange stationsgevel, die in het midden wordt onderbroken door een dertig meter hoge ‘campanile’. Het beeldhouwwerk komt van de hand van Jo Uiterwaal.
Het huidige stationsgebouw heeft al verschillende verbouwingen achter de rug. In de jaren 2002-2004 werd het station voor het laatst op de schop genomen: de stationshal werd toen uitgebreid en kreeg meer voorzieningen. In 2003-2004 is de historische voetgangerstunnel grondig op de schop gegaan.
Ook het Stationsplein is niet hetzelfde gebleven. In de tweede helft van de jaren ’90 werden de aparte perrons voor stads- en streekbussen samengevoegd en werden een ondergrondse fietsenstalling en een busbaan aangelegd. De palen en kabels voor de trolleybussen zijn al enkele tientallen jaren uit het stadsbeeld verdwenen.

The post-war railway station:

In 1954, the new station building was completed. The design by architect S. van Ravesteyn clearly reveals his interest in Italian squares. The west side of the 'piazza' is formed by the 180 metres long station front, which is broken in the middle by a 'campanile' of thirty metres high. 
The present-day station building has been reconstructed several times already. At the moment, the station is again renovated. The station hall has been expanded and contains an increasing number of facilities. In 2003-4 the historical pedestrian subway is renovated.
The Station Square has changed as well. In the second half of the 1990's, separate platforms for city and regional busses are combined, and an underground bicycle shelter and bus lane are built. The poles and cables for the trolley busses have disappeared from the townscape decades ago.


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: