Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

Archieven.nl prijs 2006

 

Op 14 december 2006 is onze website uitgeroepen tot:

winnaar van de Archieven.nl prijs 2006

 

De website www.archieven.nl, geïnitieerd door De Ree Archiefsystemen uit Groningen, heeft in 2006 de Archieven.nl prijs in het leven geroepen. De organisatie meldt op haar website het volgende:

DE NIEUWE STANDAARD 

Als archiefdienst of historische vereniging weet u uit de praktijk hoe belangrijk het is dat uw website goed toegankelijk is. Bij een optimale toegankelijkheid zal een bezoeker namelijk meer vinden, langer blijven en eerder terugkomen. Wij werken er met zijn allen dan ook hard aan om dit goede resultaat te bereiken en te behouden. 

Om waardering uit te spreken voor, en aandacht te vestigen op het belang van een goed toegankelijke website, is de ARCHIEVEN.NL-PRIJS in het leven geroepen. 

Op deze manier kunnen we het harde werk van voortrekkers op het gebied van toegankelijkheid gezamenlijk belonen. Uiteindelijk hopen we een dialoog op gang te brengen en samen met u een nieuwe standaard te creëren, waarbinnen de archieven.nl-prijs een terugkerend evenement kan worden. 

Stichting Noviomagus.nl is in mei 2006 door het bestuur van Historische Vereniging Numaga aangemeld als deelnemer voor de landelijke Archieven.nl prijs 2006 met als inzet; "Beste website historische vereniging". In de loop van het jaar werden 18 gemeentelijke archiefdiensten aangemeld en 50 historische verenigingen uit het hele land. Op 1 oktober werden aan de hand van verschillende objectieve criteria de deelnemende websites beoordeeld waarna in elk van de twee categorieën een aantal nominaties bekend werd gemaakt. De genomineerden zijn vervolgens beoordeeld door een 3-koppige vakjury bestaande uit: 

- Peter Doorn, directeur van het DANS (Data Archiving and Networked Services). 
- Carel Jansen, hoogleraar Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
- Eric Ketelaar, hoogleraar in de Archiefwetenschap in de Afdeling Mediastudies van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en honorary professor in de Faculty of Information Technology, Monash University, Melbourne.

Op 14 december 2006 volgde de uitslag:

In de categorie 'Beste Website Archiefdienst' is door de jury tot winnaar uitgeroepen: 

Tresoar. 


Een eervolle vermelding is gegeven aan het Regionaal Archief Tilburg. 

In de categorie 'Beste Website Historische Vereniging' is door de jury tot winnaar uitgeroepen:

 Stichting Noviomagus.nl. 

Een eervolle vermelding is gegeven aan de Vereniging Vrienden Amsterdamse Gevelstenen. 

Het juryrapport meldt o.a.: [....] Men is enthousiast over de grote hoeveelheid informatie die te vinden is op de website. De jury constateert dat veel websites van historische verenigingen naar binnen zijn gericht. Bij Noviomagus.nl daarentegen is veel aandacht besteed aan de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid voor bezoekers die niet bij de vereniging zijn aangesloten, en dat zonder de functie die de site binnen de vereniging heeft uit het oog te verliezen. De jury spreekt in het bijzonder waardering uit voor de mogelijkheid die geïnteresseerden wordt geboden om als gastredacteur invulling te geven aan een deel van de site. Zo kan de betrokkenheid bij de site en de vereniging alleen maar worden vergroot. De website bevat een goede zoekfunctie. Ook de nadruk op afbeeldingen op de website wordt als een goed punt gezien.[....] Door de breedte van de website en het forum-achtige karakter, waardoor de mensen betrokken worden bij de website, wordt Noviomagus.nl door de jury als beste en meest informatieve historische website beoordeeld.

Wij, de makers van Noviomagus.nl zijn ontzettend blij met deze waardering en zien het als een grote stimulans om op onze eigen wijze door te gaan met deze interactieve website.

Allereerst dank aan het bestuur van Numaga voor de aanmelding van onze stichting. Verder wil ik iedereen, die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan dit succes, heel erg bedanken!  Buiten de vaste club (Hylke, Mark, Beppie en Jacqueline) zijn dat nog veel meer vrijwilligers, van stadsbeeldfotografen tot gastredacteuren, van webmuseumverzamelaars tot zoekplaatjesoplossers en van vertaalsters tot adviseurs. Maar bovenal moet gezegd worden dat U, bezoeker van onze website, de grootste gangmaker bent van Noviomagus.nl. Zonder uw aandacht en reacties zou de site al lang van het World Wide Web zijn verdwenen! Onmisbaar daarbij is ook de Nijmeegse hostingprovider InterNLnet die ons project steunde toen het nodig was en ons nog altijd in de lucht houdt.

Kortom, zonder al deze medewerking zou Noviomagus Noviomagus niet zijn en ik prijs me gelukkig dat ik dit goedje mag aansturen met deze mooie prijs als resultaat.

Vriendelijke groet,

Henk Kersten

Stichting Noviomagus.nl

klik hier voor enkele reacties

klik hier voor het artikel in de Gelderlander van za 23-12-06

Op Vrijdag 19 januari hebben Henk Kersten, Hylke Roodenburg en Jacqueline Halderit de Archieven.nl prijs 2006 uitgereikt gekregen in Groningen.

PERSBERICHT De Ree Archiefsystemen:

Uitreiking archieven.nl-prijs 2006 groot succes.

Vrijdag 19 januari om 11 uur heeft de uitreiking van de archieven.nl-prijs 2006 plaats gehad in het bedrijfspand van DE REE archiefsystemen te Groningen.

Deze prijs werd uitgereikt aan de winnaars van de ‘beste historische website’ in de categorie ‘Archiefdiensten’ en ‘Historische verenigingen’, te weten www.tresoar.nl uit Leeuwarden en www.noviomagus.nl uit Nijmegen.
De prijs bestond uit een geldbedrag van € 1000,- per winnaar.

DE REE archiefsystemen heeft met het uitschrijven van deze prijs een nieuw initiatief in het leven willen roepen, waarmee waardering uitgesproken kan worden voor, en aandacht gevestigd kan worden op het belang van, een goed toegankelijke (historische) website.

Een kort verslag van de prijsuitreiking:

De ochtend begon met een ontspannen ontvangst aan de Lijnbaanstraat 2 met koffie en koek. Hier en daar werden nog wat felicitaties uitgewisseld.

Dit werd gevolgd door een korte toespraak van de heer de Ree (directeur van DE REE archiefsystemen), waarin een kritische noot gezet werd bij het (verhoudingsgewijs lage) aantal aanmeldingen, maar waarbij toch ook het voornemen werd uitgesproken de komende jaren door te gaan met de archieven.nl-prijs. 

Hierna werd overgegaan tot de feestelijke uitreiking van de archieven.nl-prijs. Het was voor beide winnaars een grote verrassing dat het prijzengeld van € 845,- afgerond was naar € 1000,-

Zowel de heer Kersten van Noviomagus.nl als de heer Looper van Tresoar spraken een kort dankwoord tot de aanwezigen.
De heer Kersten wees de aanwezigen erop, dat ook bij archieven stilstand achteruitgang is en het van belang is te blijven vernieuwen. Hij wees ook op het belang om van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te gaan. Hij roemde hierbij dan ook het initiatief van de archieven.nl-prijs, dat oproept tot dialoog.
De heer Looper stond met enige ‘schroom’ voor het publiek, omdat hij nog maar net aan het werk is bij Tresoar in de functie van directeur. Hij benadrukte hierna dat alle eer toekwam aan de webredacteuren, die het harde werk hadden gedaan. De kracht van de website van Tresoar is volgens de heer Looper dat er gedacht wordt in ‘communities’, waardoor grote delen van het publiek in één keer aangesproken worden. Hij noemde hierbij de collectie ‘nummerborden’ en mogelijke collecties als ‘skûtsjesylen’, of ‘de elfstedentocht’. Tot slot sprak hij de wens uit volgend jaar weer als winnaar van de archieven.nl-prijs voor het publiek te mogen staan.

Na het officiële gedeelte was er een lunch georganiseerd en kon iedereen in ontspannen sfeer napraten en bevindingen uitwisselen.

Geconcludeerd kan worden dat het uitschrijven van de archieven.nl-prijs een goed initiatief en een succes is geweest.
De discussie over toegankelijkheid via internet is op gang gebracht en DE REE archiefsystemen hoopt in de komende jaren meer en meer mensen te kunnen enthousiasmeren voor en te betrekken bij deze discussie.

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: