Nijmegen in de jaren 30 van de vorige eeuw

Bronvermelding

Lijst van geraadpleegde archiefstukken

De Gelderlander, talloze uitgaven tussen 1929 en 1939. 

Verslag van den toestand der gemeente Nijmegen 1927, 1932, 1935 en 1937 

Verslag van den Gemeentelijken Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, tevens Districts-Arbeidsbeurs te Nijmegen over 1929 en 1930.

Jaarverslag van den gemeentelijken dienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling te Nijmegen 1931, 1932, 1933, 1934 en 1935 

Jaarverslag van de werkzaamheden van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Nijmegen, 1934, 1936, 1937, 1938 en 1939 

Verslag van de handelingen van den raad der gemeente Nijmegen 1928 en 1932-1933

Raads-signaat over 1933

Jaarverslagen Kamer van Koophandel en Fabrieken (1928-1934) en (1935-1940)

Jaarverslag Burgerlijk Armbestuur, 1854-1881

Jaarverslag van den Armenraad uit 1929, 1930, 1931 en 1935

Archief van de Gemeentelijke Sociale Dienst Nijmegen, 1938 – 1984

Archief van het RK Parochiaal Armbestuur Nijmegen, 1857 - 1966 

Jaarverslagen van ‘De Spaarbank te Nijmegen’ 1923-1931 en 1933-1937

Jaarverslagen van de ‘Bank van Leening’ 1929-1938

Reglement voor de hulpbank te Nijmegen (1938)

Archief van de Nijmeegse Hulpbank 1862 – 1966, registers van verstrekte leningen 1928-1934 en 1935-1952

Dossiers van faillissementen, uitgesproken door de Arrondissementsbank Arnhem en het Parket van de officier van Justitie te Arnhem, periode 1930-1939.

Jaarverslag vereniging kinderzorg binnen de Classis Nijmegen 1938

Vereeniging voor R.K. gezinsvoogden en patronage te Nijmegen 1936-39, 1937

Stukken betreffende de uitvoering van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van diverse bedrijfstakken Nijmeegse RK Middenstandsvereniging, 1912 – 1969

Verslag der werkzaamheden en gebeurtenissen van onzen bond over het tijdvak… Nederlandsche Roomsch-Katholieke Fabrieksarbeiders(sters) Bond Sint Willibrordus, 1930-1932

Archief van de Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen , 1894-1951 met daarbij als bestandsdeel “Plaatsingslijst van de aanvulling op het archief van de Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen , 1894-1951

Regionaal Archief Nijmegen. 713 Collectie briefhoofden Nijmegen, 1840-heden. 250 Fotografie Foto Nico Grijpink.

Oud Secretariearchief Nijmegen, 1811-1946. 19-8451, Stukken betreffende een verslag van de commissie van keuring voor de bioscopen over 1938 en bijbehorend stuk, 1938

Oud Secretariearchief Nijmegen, 1811-1946. 19-9297, Stukken betreffende een verzoek aan de Gemeente om zich aan te sluiten bij de Vereniging van Zuidelijke Gemeenten voor nakeuring van films, 1938.

Stukken uitgebracht door de Vereeniging tot bestrijding der TBC Nijmegen, 1932 en 1940

Jaarverslagen van de Nijmeegse Kookschool

Jaarverslag toestand van het lager onderwijs

Stichting Economische Instituut voor den Middenstand, Proefonderzoek naar het schoenwinkelbedrijf te ’s-Gravenhage (1931)

Archief van Swift en Robinson Schoenfabrieken BV te Nijmegen, 1929 - 1980

Archief van de BV Schoenfabriek Wellen en Co. Nijmegen, 1929 - 1982

Ledenlijst 1938 van de Nijmeegse R.K. Middenstandsvereniging (1939)

Bericht van de commissaris van de politie gericht aan de burgemeester van Nijmegen, 1938

De Haard: Nijmeegse Vereniging tot ontwikkeling en ontspanning der vrouwelijke jeugd: verslag 1930-1935 (Nijmegen 1935).

Propagandaboek , voor de meeting der gewestelijke propaganda commissie van den Bosschen Dioces. Drankbestrijdersbond kring Gelderland te Neerbosch op zondag 27 juli 1930

I. Bloem, Richtlijnen voor saneering van het bouwvak (1936)

L. Engelen, Verkeering en Huwelijk (Leuven 1936).

J. Hilgenga, De landarbeiders en de alcohol (Utrecht, 1939)

Han G. Hoekstra, De dorstige drinker (Amsterdam, 1939)

H. Ploeg JR, Wat is, wil en doet de N.V? (plaats, datum onbekend vermoedelijk 1938)

Dr K.F. Proost, Weg en werk een eeuw drankbestrijding (Utrecht, 1941)

Dr. G. Stuiveling, Geestelijke drank of Geestelijk leven? (Utrecht, jaartal onbekend)

J. Visser-Bakker, Lering wekken, voorbeelden trekken (Utrecht, jaartal onbekend)

Gelders archief, toegangsnummer 1113, inventarisnummer 5376, dossiernummer 181/1936 

Gelders archief, toegangsnummer 1113, inventarisnummer 5429, dossiernummer 146/1939 

Gelders archief, toegangsnummer 1113, inventarisnummer 5423, dossiernummer 67/1939 

Gelders archief, toegangsnummer 1113, inventarisnummer 5371, dossiernummer 121/1936.

Gelders archief, toegangsnummer 1113, inventarisnummers 5260 (1930) – 5432 (1939)

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: