Nieuwe pagina 1
Naam Maria Bouvy
Geslacht Vrouw
Achtergrond crisistijd ‘Kapitaliste’ die investeert in het kerkelijk krediet.
Fictief of werkelijk Werkelijk bestaand personage
Auteur Sophie Luijpen
De vader van Maria Bouvy sterft in 1929. Doordat Maria de enige erfgename is, ontvangt zij het familiekapitaal. 

Foto woonhuis kapitaliste (‘Huize Heidepark).

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F30343)

Ze investeert in de bouw van de kerk van de Parochie van de Heilige Thomas à Villanova in Nijmegen, de kerk komt te liggen aan de Graafseweg. Investering in kerkelijk krediet wordt gezien als een stabiele investering, omdat deze bijna nooit falen. Er wordt begonnen met de bouw van de kerk in 1930. 

Prospectus lening voor de kerkbouw van de Thomas à Villanova kerk.
Uitleg: De financiering van de kerkbouw in Nederland wordt steeds moeilijker. De bouwkosten waren harder gestegen dan de inkomsten van de katholieke kerken. Het eigen vermogen van de kerken nam af en daardoor nam het vreemde vermogen toe. Het eigen vermogen van de kerken nam af doordat de katholieke arbeidersgezinnen steeds minder te besteden hadden. Er was steeds meer behoefte aan kerkelijk krediet, omdat het aantal katholieken in Nederland toenam. Hierdoor moesten er meer en grotere kerken gebouwd worden. Rijke katholieken en besturen van katholieke verenigingen beleggen in de leningen van het kerkelijk krediet. Er werd veel in geïnvesteerd omdat de leningen van het kerkelijk krediet een goede status hadden, ze zouden niet falen. Dit gebeurde toch in 1936.

Bron: Regionaal Archief Nijmegen, archiefnummer 285. Parochie St. Thomas à Villanova Nijmegen 1927-1973

Ontwerptekening van de Thomas à Villanova kerk.

Bron: Regionaal Archief Nijmegen, archiefnummer 285. Parochie St. Thomas à Villanova Nijmegen 1927-1973

Plattegrond omgeving van de Thomas à Villanova kerk.

Bron: Regionaal Archief Nijmegen, archiefnummer 285. Parochie St. Thomas à Villanova Nijmegen 1927-1973

Vanaf 1935 worden de gevolgen van de economische crisis ook voelbaar bij Maria Bouvy, haar familiekapitaal begint flink af te nemen. Haar investeringen in de parochie stoppen. Veel parochies komen aan het einde van de jaren dertig in de problemen door schulden. Dit komt vaak doordat particuliere gelovigen stoppen met geld doneren aan de kerk. De kerk had vaak leningen verkregen, die mede gebaseerd waren op de giften van de gelovigen. Toen dit in de jaren dertig sterk terug liep kwamen veel kerken in de problemen.

Maria Bouvy zit ook in het bestuur van de Nijmeegse Kookschool. Deze school heeft als doel om huisvrouwen een betere opleiding te geven. Er wordt ook een opleiding gegeven tot dienstbode en een opleiding tot kinderjuffrouw. Daarnaast worden er veel kooklessen gegeven. 

Nijmeegse Kookschool aan de Groesbeekseweg 15.

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F14218)

Aantal leerlingen die deelnemen aan cursussen van de Nijmeegse Kookschool in 1935.

Bron: Regionaal Archief Nijmegen, archiefnummer 285. Parochie St. Thomas à Villanova Nijmegen 1927-1973

Maria hield zich in de jaren dertig vooral bezig met het opzetten van een primaire opleiding. Deze opleiding diende als vervolg op de lagere school. 

Bronnen

Regionaal Archief Nijmegen, archiefnummer 285. Parochie St. Thomas à Villanova Nijmegen 1927-1973

Regionaal Archief Nijmegen, Archieven Nijmeegse Kookschool

Meer weten?

Van deze site

Sophie Luijpen, De reclamewereld van de jaren dertig

 

Overig

H. Landheer, Kerkbouw op krediet (Amsterdam, 2004)

Parochieblad: ‘De Oversteek’, extra uitgave: 24 september 1977 (Bij de afbraak van de kerk)

Jaarverslagen van de Nijmeegse Kookschool (aanwezig in het Regionaal Archief Nijmegen)

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: