Nieuwe pagina 1
Naam Franciscus Hummeling 
Geslacht Man
Achtergrond crisistijd Politieagent
Fictief of werkelijk Werkelijk bestaand personage
Auteur Joep Timmermans
Frans Hummeling (*11-10-1894) is op het moment van het uitbreken van de crisis in dienst bij de Nijmeegse Politie als agent 1e klasse. Hij is getrouwd met Wilhelmina Koppelman en heeft in 1929 al één dochter. Tijdens de crisis wordt het gezin uitgebreid met een zoon (*1935) en een dochter (*1938). Samen woont het gezin in de Frans Halsstraat in Nijmegen-Oost. 

Een portretfoto van Agent Hummeling uit 1930 

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F70921)

Een krantenknipsel van de zoon van Agent Hummeling, die werd geboren op 19 april 1935

Bron: Gelderlander Online, Regionaal Archief Nijmegen (19-04-1935)

In zijn werk als politieagent wordt Hummeling dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. De toegenomen werkloosheid heeft zijn weerslag op de stad. Wijken verpauperen, de criminaliteit neemt toe. Ook worden er in de stad grote projecten georganiseerd, zoals de bouw van de Waalbrug, waarbij de politie wordt ingezet voor het toezicht, o.a. bij de opening van de brug. 

Ook voelt hij zelf wel degelijk de crisis in zijn portemonnee, als de regering onder leiding van Colijn in 1933 besluit te bezuinigen op de ambtenarensalarissen. Ook de politieagenten gaan er flink op achteruit. 

Hummeling, voorzitter van de Nijmeegse afdeling van de Algemene Bond van Politiepersoneel, verzet zich flink hiertegen. Het is echter niet alleen maar kommer en kwel wat de klok slaat. Hummeling participeert ook volop in de politiesport, zingt in het politiekoor en neemt deel aan de organisatie van feesten en jubilea binnen het korps. 

Foto van het politiezangkoor van de Algemene Politiebond. Ook Hummeling staat op de foto. Hij staat op de tweede rij van boven als derde van links

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F66828)

Hummeling houdt toezicht op de Grote Markt in Nijmegen.

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (GN16151)

Naast zijn werk voor de politie is Hummeling ook tussen 1926 en 1938 voorzitter van de Arbeidersbouwvereniging 'De Gezonde Woning'. In deze hoedanigheid krijgt hij te maken met wanbetalers. In 1936 moet 'De Gezonde Woning' een huurverlaging doorvoeren om aan de wensen van de huurders tegemoet te komen. Toch is dit niet voldoende. In 1938 zeggen de leden van de vereniging het vertrouwen in het bestuur op, waarna Hummeling opstapt.. 

Een deel van het jaarverslag van Arbeidersbouwvereniging 'De Gezonde Woning' waarin het ontslag van dhr. Hummeling wordt uitgelegd

Bron: Regionaal Archief Nijmegen, archiefnummer 131, Arbeidersbouwvereniging "De Gezonde Woning"1911-1982, 1938, documentnummer J 192

Bronnen

Regionaal Archief Nijmegen, archiefnummer 131, Arbeidersbouwvereniging "De Gezonde Woning"1911-1982

Regionaal Archief Nijmegen, diverse archiefstukken politie Nijmegen

Meer weten?

Van deze site 

Joep Timmermans, Het katholieke aandeel in de sociale zorg tijdens de crisis

Paul Rotering, Kredietverstrekking in de crisisjaren. De ontwikkeling van banken in Nijmegen in de periode 1929-1938.

 

Overig

Willem Bonger, Criminality and economic conditions (1969).

R.W. Jongman en B. Henkes, Gecriminaliseerd verzet in de crisisjaren ’30 (1981).

P.A. de Vrije, Leegstand: een vergelijking met de jaren dertig (1983).

Film, Little Caesar, (1931) over criminaliteit ten gevolge van de crisis 

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: