Nieuwe pagina 1
Naam Willem Theunissen
Geslacht Man
Achtergrond crisistijd (Werkloze) Arbeider
Fictief of werkelijk Fictief personage
Auteur Marina Ackermans
Willem Theunissen (Nijmegen 1893 – Nijmegen 1952) heeft met zijn vrouw Betsy vier kinderen en woont in een woning met slechts één kamer en de keuken. Hij werkt in de zeepfabriek Dobbelman bij de zeepketels, maar in 1932 moet de fabriek arbeiders ontslaan door de crisis en Willem wordt werkloos en komt in de steun terecht. 

De zeepketels in de Dobbelmann-fabriek.

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (ZN31462)

Hij woont in de arbeiderswijk Bottendaal, omdat dit vlakbij zijn voormalig werk ligt. Omdat hij lid is van de Nederlandsche Roomsch-katholieke fabrieksarbeiders(sters)bond St. Willibrordus, ontvangt hij eerst een uitkering uit deze werklozenkas. Vervolgens krijgt hij in 1935 een steunuitkering van de overheid. Dit betekent vernedering, want ter controle dat hij niet toch werkt naast zijn uitkering moet hij twee maal per dag in de rij van het stempellokaal gaan staan. 

Wanneer door controleurs wordt ontdekt dat men gaat drinken van het geld, krijgt men de uitkering in bonnen. Dit betekent de extra vernedering van het in de rij staan voor voedsel. 

De verveling is zeer groot, want voor zijn ontslag speelde hij voetbal bij FC Kolping van de katholieke Kolpingvereniging, maar nu heeft hij geen geld meer de contributie te betalen. 

Elftalfoto van FC Kolping, de Rooms-katholieke voetvereniging waar Willem lid van was.

Bron: www.kolpingdynamo.nl / historie

Het enige dat hem van de drank afhoudt is zijn volkstuintje. Zeker in deze tijden is dit een zegening, want nu kan hij toch nog een beetje voor zijn gezin zorgen en hoeft hij van de zeer minieme steun minder voedsel te kopen. 

Het volkstuintje, de ideale ontmoetingsplek voor het gezin.

Bron: Segers, Y. en Molle, L. van (red.), Volkstuinen. Een geschiedenis (Leuven 2007).

Daarnaast hebben ze het geluk dat alle kinderen nog naar school gaan en daar soms soep of melk kregen. En toen hun dochter Susie geen schoenen meer had schreef de directeur zelfs een bon uit voor nieuwe schoenen.

Deze lidmaatschapskaart laat zien hoe belangrijk de volkstuin was: “Verzorg uw tuintje, ’t is een fortuintje”. Dit is zeker het geval voor het gezin van Willem, omdat de steun nauwelijks voldoende is om van rond te komen. Nu hoeft het gezin minder geld aan voedsel uit te geven. 

Bron: Afbeelding H.Jansen uit: Segers, Y. en Molle, L. van (red.), Volkstuinen. Een geschiedenis (Leuven 2007).

Bronnen

Verslag der werkzaamheden en gebeurtenissen van onzen bond over het tijdvak… Nederlandsche Roomsch-Katholieke Fabrieksarbeiders(sters) Bond Sint Willibrordus, 1930-1932.

Verslag van den Gemeentelijken Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, tevens Districts-Arbeidsbeurs te Nijmegen over 1929 en 1930.

Verslag van den Gemeentelijken Dienst er Werkloosheidsverzekering uit 1931, 1932 en 1935.

Jaarverslag van de werkzaamheden van den gemeentelijken dienst voor maatschappelijk Hulpbetoon te Nijmegen uit 1936 en 1938.

Jaarverslag van den Armenraad uit 1929, 1930, 1931 en 1935

De Gelderlander verschillende edities uit de jaren 1929-1939.

Meer weten?

Van deze site 

Marina Ackermans, De werklozenzorg te Nijmegen en de levensomstandigheden van de werklozen aldaar gedurende de crisis van de jaren dertig
Tom van Hoof: Drankconsumptie en drankbestrijding in crisistijd.

 

Overig

Beke, J., De Josephscholen 1877-2002 (Nijmegen 2002).

Beltman, H.F.C., Steunregeling en armenwet (Deventer 1934).

Blockmans, W.P. en Valk, L.A. van der (red.), Van particuliere naar openbare zorg en terug? Sociale politiek in Nederlands sinds 1880 (Amsterdam 1992).

FC Kolping Nijmegen: 27 juni 1930-1980 (Nijmegen 1980).

Hueting, E., ‘Gemeentelijke sociale zorg en de overmacht van crisis en bezetting: maatschappelijk hulpbetoon in de periode 1930-1945’, Sociaal Bestek 46/7, 5-16.

Ik maak geschiedenis! Bottendaal (Nijmegen 2005).

Rooy, P. de, Werklozenzorg en werklozenbestrijding, 1917-1940: landelijk en Amsterdams beleid (Amsterdam 1979).

Segers, Y. en Molle, L. van (red.), Volkstuinen. Een geschiedenis (Leuven 2007).

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: