Nieuwe pagina 1
Naam E. Dolsma
Geslacht Man
Achtergrond crisistijd Arbeider bij het Slachthuis
Fictief of werkelijk Fictief personage
Auteur Tom van Hoof 
E. Dolsma is katholiek, weduwnaar en de vader van twee kinderen. Zijn zoon is als negentienjarige lid van de Jonge Werkman, een vormschool voor jonge Katholieke arbeiders. Als lid speelt hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van het eerste nationale congres van de organisatie. Dit congres wordt in 1936 in Nijmegen gehouden. 

Enkele leden van de Jonge Werkman poseren voor een foto. De zoon van Dolsma was eveneens lid van deze vereniging. 

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F6656)

De dochter van Dolsma werkt bij de Nyma. Het werk dat zij vervuld is erg eentonig en zij heeft daarom behoefte aan ontspanning. Zij sluit zich, net als 70 andere jonge medewerksters van de Nyma, aan bij huishoudschool “de Haard” die in 1930 haar deuren opent. Hier leert zij onder meer naaien, verstellen en andere zaken die “de totale vorming van het arbeidende meisje” ten goede komt. Zij behoort als 23 jarige tot de categorie van de “vlammen” en volgt bij de Haard kookcursussen waar zij 0,25 gulden per les voor betaalt.

Dolsma’s dochter was lid van de R-K meisjesvereniging De Haard. Op deze afbeelding ziet u leden van de ontspanningsvereniging gezamenlijk enkele huishoudelijke taken vervullen.

Bron: De Haard, Nijmeegse Vereniging tot Ontwikkeling en Ontspanning der Vrouwelijke Jeugd: Verslag 1930-1935, Regionaal Archief Nijmegen

E. Dolsma werkt in het gemeentelijke slachthuis te Nijmegen. Deze wordt aan het begin van de jaren dertig uitgebreid met een nieuw hal waar men runderen kan slachten. 

De Waalhaven met op de achtergrond het slachthuis.

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F55401)

Het Slachthuis, nu gezien van de voorkant eind jaren twintig. 

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F58630)

Het Slachthuis, van binnenuit gezien. 

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F18772)

Een aantal banen binnen het slachthuis staat door toedoen van de crisis op de tocht. Dolsma heeft echter het geluk dat hij als administratief medewerker zijn baan bij het slachthuis kan behouden. In 1932 en 1933 komen de Crisis-Varkenswet en het Crisis-Rundveebesluit tot stand. Deze leiden niet tot een daling van het aantal slachtingen maar wel tot een stijging van het administratieve werk. Door deze crisismaatregelen kan Dolsma zijn inkomen behouden. 

Bronnen

De Gelderlander (1929-1939)

Regionaal Archief Nijmegen, Brochure folder, J2472

Beeldbank

De Haard, Nijmeegse Vereniging tot Ontwikkeling en Ontspanning der Vrouwelijke Jeugd: Verslag 1930-1935, Regionaal Archief Nijmegen

Meer weten?

Overig

Beishuizen en Wekrman, De magere jaren, Nederland in crisistijd 1929-1939.

A van Schaik, Crisis en protectie onder Colijn; over economische doelmatigheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in de jaren dertig.

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: