14-HBSa

<- Back | Index | Next ->

14-HBSa.jpg

Het gebouw van de HBS a aan de Bijleveldsingel (1977). Het gebouw werd eind jaren zeventig gesloopt en op de plaats staan nu appartementen.

Reactie 1:

Fred Schaeffer, 16-10-2018: Ik herinner me 'n lagere school op de Bijleveldsingel tegenover de Wedren waar ik naar school ging in 1945 of 1946.

Redactie: Was dat een van de scholen op deze foto:

Fred, 21-10-2018: Nee, ik denk 't niet. Gebouw #1 de Keizer Karelschool stond her wel, maar de andere gebouwen kan ik me niet herinneren. De school stond hoger en er was 'n mooie sloop in het land waarvan je mooi kon naar beneden glijden op 'n fiets of in the winter met 'n sleetje. Zo leerde ik fietsen, geloof ik.
Ik heb slecht geheugen maar zo af en toe herinner ik me iets. Dit alles was meer dan 70 jaar geleden.
Reactie 2:

JAM.Willems, 06-01-2019: Bedoeld wordt natuurlijk de St. Josephschool aan de Bijleveldsingel 60 (later 46) op de hoek met de Hendrik Hoogersstraat (tegenover het pand van het huidige Danscentrum Vermeulen), dus tegenover pand 1 en 2 (het voormalige Klooster J.M.J.) op de foto.
Reactie 3:

Ton Toonen, 23-02-2020: DE HANDELSAVONDSCHOOL
Dit gebouw van de toenmalige HBS-A, gelegen aan de westzijde van de Bijleveldsingel, (tussen de Pr. Bernhardstraat en de Staringstraat), bood 's avonds onderdak aan de Handelsavondschool, officieel 'De Gemeentelijke Middelbare Handelsavondschool'. Ik heb op deze school gezeten en ik wil er graag iets over vertellen.
De Handelsavondschool bood de mogelijkheid om te kiezen voor de 3-jarige opleiding of voor de 5-jarige studie. Omdat ik al in het bezit was van het Mulo-diploma, kon ik meteen beginnen in het 4e leerjaar.
De 4e en 5e klas heb ik doorlopen gedurende de schooljaren 1963 -1964 en 1964 -1965.
Ik kan dus alleen over die klassen en schooljaren en naar mijn beste herinnering iets vertellen.   
 
Op de Handelsavondschool werd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18.00 uur tot 21.00 uur les gegeven in de volgende vakken:
 
1. Handelswetenschappen, bestaande uit:
    a. Boekhouden en Bedrijfsleer
    b. Organisatie en techniek van de handel en handelsrekenen
    c. Wetskennis
2. Nederlandse taal en handelscorrespondentie
3. Franse taal en handelscorrespondentie
4. Engelse taal en handelscorrespondentie
5. Hoogduitse taal en handelscorrespondentie
 
Leerkachten, die ik mij herinner, waren:
-Dhr. Ruyters (toen al een oudere man; gaf Frans en Franse handelscorrespondentie)
-Dhr. Bulten
-Dhr. Dohmen
-Dhr. Salleveld
-Dhr. van Bergen (die tegelijkertijd leerkacht was aan de Pius XII-Mulo aan de Akkerlaan, waar ik hem nog van kende, maar van wie ik op de Handelsavondschool nooit les heb gehad), en natuurlijk
-Directeur W.A. van der Velden, van wie ik overigens evenmin les heb gehad.
 
Op deze plaats wil ik graag het volgende vertellen. Ook ik weet nog precies waar ik was, toen ik vernam dat er een aanslag was gepleegd op President Kennedy.
Op vrijdagavond 22 november 1963 kregen wij van de heer Ruyters les in Franse handelscorrespondentie, toen op een gegeven moment Directeur W.A. van der Velden zijn hoofd om de deur van het klaslokaal stak met de  mededeling:
'Er is een aanslag gepleegd op President Kennedy en hij is vermoedelijk al dood'.
Ruyters zei: 'Laten wij maar doorgaan met de les, wij kunnen die man toch niet helpen'.   
Na de Handelsavondschool ben ik begin oktober 1965 in militaire dienst gegaan, want eerder dat jaar had ik bericht ontvangen van de Minister van Defensie, Pietje de Jong, dat het leger het écht niet ging redden zonder mij......   
Tot zover mijn herinneringen aan de Handelsavondschool en aan hetgeen er nagenoeg direct op volgde.  

Redactie: Waarom koos je voor deze avondopleiding, en heb je er later nog iets aan gehad?
Ton: Na de Mulo was het de logische stap. Alle drie mijn oudere broers hadden hetzelfde gedaan. En ik was 17 jaar.......Ik kon het combineren met een baan; overdag werkte ik op een kantoor.
Nee, achteraf bezien heb ik er niet zo veel aan gehad. Na mijn diensttijd ben ik de meer juridische kant op gegaan.   
Reactie 4:

Dick Jacobs, 24-02-2020: In de vijftiger jaren zat ik op de Handelsavondschool.
Voor Engels hadden we John Bulten. Hij had een eigen methode Engels geschreven. Deze methode werd ook op de Handelsavondschool gebruikt. Op de groene omslag van het boek stond zijn naam; iedereen vroeg zich af of hij werkelijk 'John' heette. Misschien was het gewoon 'Jan', maar werd hij voor het boek -heel Engels- John genoemd.
Als je heel bescheiden uitte dat er misschien een fout in het boek stond was je nog niet met hem klaar!
Rechts- en wetskennis hadden we, naar ik mij meen te herinneren, van meneer Cheizoo. Aan deze lessen heb ik als Rijksambtenaar heel veel gehad. Ik heb door hem goed geleerd wetteksten op te zoeken en te interpreteren.
Hoe de leraar heette die een enorme hekel had aan leerlingen met verkering weet ik niet meer. Maar als hij zo'n stel was tegengekomen, kreeg de leerling (meestal een jongen) voor de volle klas een uitbrander:'Leren gaat voor!!!'. Zoiets moest je natuurlijk nooit zeggen tegen een bijna-volwassen leerling die meestal al een baan had.
Enkele tientallen jaren na de oorlog was het heel gewoon dat je, na de middelbare school (zoals de (M)ULO), een baan zocht. Als je een baan had die je leuk of waardevol vond, ging je nog een avondstudie volgen. Er waren destijds veel avondopleidingen; een goede ambachtschool-leerling ging dan bijvoorbeeld naar de avond-MTS (Middelbare Technische School). Er zijn zelfs door een dergelijke studieopbouw ambachtschool-leerlingen later leraar aan een dergelijk school geworden!
Reactie 5:

Rob Essers, 24-02-2020: @Dick Jacobs (reactie 4) - In het adresboek van 1959 staat: "Bulten, J., leraar, Goenewoudseweg 303". Volgens de woningkaart 1920-1946 woonde op het adres Groenewoudscheweg 303 een Johan Bulten met zijn gezin. In De Gelderlander van 23 augustus 1941 vond ik een advertentie met het kopje 'Engelse lessen' waarin staat: "J. BULTEN, leraar Eng. M.O., Groenewoudseweg 303, Nijmegen" De nieuwe spelling van de straatnaam is opmerkelijk. Johan Bulten (Aalten 7 januari 1906 – Nijmegen 16 april 1979) heeft kennelijk tot zijn dood op dit adres gewoond; zie overlijdensadvertentie in NRC Handelsblad van 19 april 1979.
Reactie 6:

Arjen W. Kuiken, 24-02-2020: Bulten, J. heeft jaren les gegeven aan de openbare (M)ULO aan de Gerard Noodtstraat 17. Hij gaf Engels en Geschiedenis. Zijn bijnaam daar was: “De Pim”.
Midden jaren 50 van de vorige eeuw heeft hij nog een universitaire studie Geschiedenis gevolgd en positief afgesloten. Bulten fietste altijd van huis naar school en terug. Twee maal per dag. Een typische gewoonte van hem was dat hij een gedeelte van de terugweg lopend met de fiets aan de hand aflegde. Elke dag weer.
Reactie 7:

M. Verheggen, 23-01-2021: Ik vind bij het opruimen van mijn boekenkast een boekje 'English Poetry' collected by Joh. Bulten. Master of English. Uitgegeven bij Dekker & van de Vegt N.V. - Nijmegen 1945.
Het devies van Bulten in zijn voorwoord: "Shall we be downhearted? Nň, never!"
Het geeft de sfeer van de door hem gekozen gedichten weer.
Ik kreeg het boekje van mijn vader in 1945. Ik denk dat mijn vader indertijd les van de Heer Bulten had. Niet in schoolverband want in 1945 was mijn vader 44 jaar en waarschijnlijk door de Canadezen in Nederland geďnspireerd tot het leren van Engels.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: