BergendalsewegKoperRups53-07-30.jpg

< Back | Index | Next >

BergendalsewegKoperRups53-07-30.jpg

Berg en Dalseweg 90, Koper-Rups

fotovergelijking vroeger en nu

Reactie 1:

Pim Rutten: Als een van de jongste bediendes was ik in dienst bij deze toen zeer gerenomeerde banketbakker. De zaak was bekend om zijn heerlijke bonbons en amandelkoekjes, deze producten werden in geheel Nijmegen bezorgd. Er werkte toen zeker 8 man personeel, waarvan er tussen de middag enkele daar hun brood opaten vooraf gegaan door een gebed uit de bijbel, Protestant of Katholiek, je moest eerst naar de lezing luisteren voor je mocht eten.
Een oud Haterse inwoner uit Uden: Pim Rutten.
Reactie 2:

Nico Driessen, 25-02-2014: Dag Pim (of Wim) Rutten, hier een oud-klasgenoot en een oud-collega uit de tijd bij Koper-Rups. Ik heb altijd in het vak de boterham verdiend. Na mijn diensttijd in 1969 12 jaar pensionaat Jonkerbosch, die periode zit in mijn hart. Daarna 28 jaar Hema, nu met pensioen. Bij Koper heb ik van 1963 tot 1966 gewerkt. Ik kan mij nog herinneren de eerste dag dat jij bij Koper begon kwam je te laat: je bromfiets liet je in de steek. De groeten en ik wacht op een reactie.
Reactie 3:

Jos Bosch, 25-03-2014: Vanaf september 1969 tot en met januari 1972 ben ik bij Koper werkzaam geweest als vakbekwaam banketbakker zoals dat destijds genoemd werd. De oudste bediende mag je ook zeggen. Chef was je niet want Koper hield er geen chef op na, dat was hij nog steeds zelf.
We werkten met 3 banketbakkers en de baas zelf af en toe. Een van die banketbakkers was Twan Egerschot (zoon van bakkerij Egerschot Koninginnelaan) kan ik me nog herinneren.
Het was nog een ouderwetse bakkerij met een oliegestookte oven die later vervangen is door een gasgestookte cyclotherm oven.
In die tijd was ik volop studerende aan de leraren opleiding te Amsterdam. De woensdag was dan lesdag dus dan had ik mijn vrije dag. Wel werkte je toen 40 uren per week hetgeen inhield dat ik ook zaterdags de gehele dag moest werken. Heel veel bonbons heb ik toen gemaakt, met de hand wel te verstaan. De chocolade werd warm gemaakt door een grote slede in de droogkast van de oven te plaatsen, op het juiste moment eruit halen en maar roeren, roeren en roeren. Een grote hekel had ik aan het maken van bijv. tw tompoucen als die besteld werden vanuit de winkel, die moesten immers altijd vers gemaakt worden.
Achter in de tuin stond nog een overblijfsel van een marsepein- en/of amandel "fabriekje"; ik denk dat het na de oorlog niet meer (intensief) gebruikt is. Toen dienden de grondstoffenleveranciers zich aan die kant en klare marsepein in diverse kwaliteiten aanboden. Er stond volgens mij alleen nog een riemaangedreven driewals, en het was tevens onze kleedruimte. Buiten bij de deur stond dan een groot houten vat met gember. Koper kocht alles groot in. Zo stond er in de kelder ook een voorraad peper die nog vr de oorlog gekocht was; die peper diende uitsluitend voor de hartige producten en dat waren slechts alleen de saucijzenbroodjes. In de kelder was de "eierput" nog intact maar niet als zodanig in gebruik.
In die tijd dacht ik er over om deze zaak over te nemen. De gezondheid van Koper liet erg te wensen over dus de kans was er misschien. Echter mijn vrouw wilde dat niet, zij kende de klappen van de zweep omdat wij elkaar ontmoet hebben toen we beiden werkten bij Stapelkamp in de Archipelstraat.
Vanaf 1974 ben ik leraar brood- banketbakker geworden. 11 jaar in Arnhem LTS "de Boulevard" en daarna Middelbare Vakschool Wageningen. Als leraar heb ik nog eens een week stage gelopen bij deze bakkerij die toen Kersten Rups heette. Tot mijn genoegen was de bakkerij behoorlijk gemoderniseerd en geautomatiseerd. Chocolade machines waren volop in bedrijf.
Wat Pim Rutten (overigens mijn neef) heeft meegemaakt tijdens de lunch inclusief Bijbelteksten geloof ik graag want bijbels waren ze wel.
Jos Bosch, Nijmegenaar, werkzaam geweest in diverse Nijmeegse banketbakkerijen.
Reactie 4:

Jan Lecluse, 03-04-2014: Met interesse heb ik het bericht van Jos Bosch uit Nijmegen gelezen. Jos was een vroegere banketbakker collega van mij. In de jaren 1962 - 1967 was ik ook banketbakker in Nijmegen (tussendoor dienstplicht). Na opleiding op de Bisschoppelijke Nijverheidsschool in Voorhout werkte ik bij banketbakker Vis op de St. Annastraat en daarna bij banketbakkerij A.H. Stapelkamp, alwaar dus ook Jos en zijn vrouw gewerkt hebben. Nu woon ik al sinds 47 jaar in Zwitserland en geniet nu mijn pensioen. Zou leuk zijn eens met Jos en zijn vrouw kontakt te krijgen. Laat eens horen.

Redactie: berichtje is doorgestuurd naar Jos Bosch.
Reactie 5:

Jos Bosch, 15-04-2014: geachte redactie ik ben ontzettend blij dat ik via deze manier in contact ben gekomen met Jan Lecluse. Inmiddels heb ik contact met hem opgenomen.
Reactie 6:

Roland Koper, 06-11-2017: Het is mooi jullie verhalen te lezen. In de tijd dat jullie daar werkten was de zaak van mijn oom Gerard, jongste broer van mijn vader. Bij navraag bij mijn oudste broer Frans wist die te vertellen dat het marsepein- en/of amandel"fabriekje" waar Jos Bosch het over heeft eerst een ijsfabriekje is geweest. IJs dat wellicht over de toonbank werd verkocht, maar zeker mee ging naar klanten van de "Kokerij". Er werd gekookt en per fiets uitgeleverd aan de klanten, in Berg en Dal. Tevens hoorde ik dat mijn opa eerst een zaak op de markt in Nijmegen zou gehad hebben vooraleer de zaak op de Berg en Dalseweg 90 over te nemen.

Er resten me dan de zoektocht naar de data van aankomst van de familie in Nijmegen, informatie over de zaak op de markt, en de rol van mijn opa A.G. Koper bij DAVINO.
Reactie 7:

Rob Essers, 07-11-2017: Adrianus Gerardus Koper (Haarlem 30 maart 1877 Nijmegen 10 april 1943) vestigde zich in 1910 in Nijmegen. Volgens de Amsterdamse gezinskaart (Overgenomen Delen 1892-1920) is hij op 31 mei 1910 afgeschreven en vertrokken naar "Lange brugstr 2". Bij de personen die zich in juni 1910 in Nijmegen vestigden staat: "A. G. Koper, Banketbakker, Amsterdam; L. Burchtstraat 2." (bron: PGNC, 17 juli 1910).

Blijkbaar heeft hij in 1910 de Firma Wed. Joh. Rups & Zn overgenomen van J.H.H. Rups. De firma verhuist in 1920 naar het adres Berg en Dalscheweg 82. In de PGNC van 10 september 1920 staat een advertentie waarin wordt meegedeeld dat de "OPENING van WINKEL en SALON" op zaterdag 11 september 1920 plaats heeft. De advertentie suggereert dat de firma opgericht is in 1830. Op basis van de informatie van de Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen ga ik ervan uit dat de banketbakkerij in 1838 is opgericht door Johan Rups.
Jean Rups, geb. Crefeld 7 dec. 1814, banketbakker, Nijmegen 25 juni 1866, zn. van Johann Peter en Catharina Sibilla Terheggen, tr. Nijmegen 15 sept. 1838 Catherine Louise Auguste Benrath, geb. Stolberg 17 maart 1814, Nijmegen 30 jan. 1895, dr. van Daniel Isaac en Jeanette Margueritta Schombart.
Uit dit huwelijk:
(...)
4. Johan Hendrik Herman Rups, geb. Nijmegen 5 mei 1846, banketbakker, Nijmegen 22 sept. 1916, tr. Louisa Hermina Jacoba van der Heijden, geb. 's-Gravenhage 2 febr. 1853, Nijmegen 11 mei 1917.

Na het overlijden van de oprichter werd de zaak in 1866 door zijn weduwe voortgezet. De firma was tot 1920 in hetzelfde pand gevestigd. Het oorspronkelijke adres Lange Burgstraat, Wijk A, nr. 16, is in 1880 gewijzigd in Burgstraat 50 en in 1890 in Lange Burchtstraat 2. Het pand stond op de plaats van Burchtstraat 22 (bouwjaar 1954). Ook het adres Berg en Dalscheweg 82 is verschillende malen gewijzigd. In de periode 1924-1930 had het pand huisnummer 84 en daarna huisnummer 86. De naam Berg en Dalscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Berg en Dalseweg. Na 1955 is het adres gewijzigd in Berg en Dalseweg 90.

Voor zover ik weet heeft A.G. Koper geen zaak op de markt gehad en ook geen rol gespeeld bij de oprichting van DAVINO. Hoe lang hij betrokken was bij de "door electriciteit gedreven inrichting voor het bereiden van roomijs in het perceel Jacob Canisstraat no. 10/12" waarvoor hij in 1918 een vergunning aanvroeg, is mij niet duidelijk. De vergunning voor de uitbreiding werd in 1924 door de N.V. IJsfabriek "WALCHERIA" aangevraagd. De N. V. Eerste Zeeuwsche Room- en Vruchtenijscompagnie Walcheria, Vlissingen. is de rechtsvoorganger van de N. V. Consumptie-IJsfabriek 'Davino', Nijmegen.
Reactie 8:

Roland Koper, 03-01-2018: Beste Nico Driessen (Reactie 2), kunt u wellicht iets meer vertellen over mijn opa, c.q oom Gerard die de zaak na 1943 heeft verdergezet?
Met vr.groeten, Roland Koper
Reactie 9:

Jan Willem de Jong, 25-03-2021: Beste Roland (reactie 8), op zoek naar gegevens over mijn grootouders kwam ik tegen dat er in hun huis (in Winterswijk) van 1931-1932 een Adrianus Gerardus Koper heeft verbleven. Hij is in 1932 naar Doetinchem gegaan. Ik vroeg mij af of hij de banketbakker was op de Berg en Dalseweg. Dan zou hij de vader of grootvader zijn van je oom Gerard. Die Gerard was een kennis van mijn ouders. En net als zij bij de Vergadering. Dat waren mijn grootouders ook. Vandaar mijn gedachtegang.
Ook kwam ik er achter dat een zoon van mijn overgrootouders die in Nijmegen hebben gewoond, is getrouwd met een Hermina Koper, dochter van Adrianus Gerardus Koper en Hermina Hartendorp. Veel verder kom ik niet. Als ik gelijk heb zijn we verre familieleden van elkaar geloof ik. Laat maar wat van je horen.

Redactie: wat bedoel je met 'de Vergadering'?
Jan Willem: De Vergadering is een kleine groep protestanten in Nederland. Waarvan mijn ouders en de genoemde oom Gerard deel van uitmaakten.
Reactie 10:

Nico Driessen, 25-03-2021: Bij deze wil ik reageren op de vraag van Roland Koper (reactie 8) om iets aan te reiken over oom Gerard.
Ik heb van sept 1963 tot sept 1966 gewerkt bij de beste banketbakker van Nijmegen, ik was in opleiding. Meneer Koper was een man van normen en waarden en altijd een heer. Hij wist precies wat je moest kunnen want dat heb je op school geleerd. Als iets fout ging was hij tactisch dus correct om het aan te pakken.
Mijn moeder ging er trots op dat ik bij de Fa Rups mocht werken. Meneer G. Koper is voor mij altijd een man geweest die wist hoe met jonge banketbakkers in opleiding moest omgaan. Ik heb veel geleerd bij Meneer Koper.
Roland, ik hoop dat ik je hiermee van dienst kon zijn, je mag me altijd benaderen dan kan ik je eventueel meer aanreiken.
Reactie 11:

Roland Koper, 05-04-2021: Beste heer Driessen, Nico,
Dank voor de aanvulling. Heel mooi om van uw goede ervaring te horen.
Met vriendelijke groeten, Roland Koper
Reactie 12:

Roland Koper, 05-04-2021: Beste Jan Willem, heer de Jong,
Ja we zijn beslist familie. De naam de Jong is me wel bekend, Henk de Jong je opa heb ik, als kind op bezoek bij je opa en oma, wel ontmoet. Ik herinner me dat er twee jongens uit het huwelijk waren. Ik meen Hans en Jan. Bomen van kerels, waarvan n een medisch beroep had. Beiden zijn nog bij ons in Herentals (Belgi) op bezoek geweest. Ze waren van de leeftijd van mijn oudste broer Frans.
Ik ben bezig de stamboom van de familie te maken. Zelf ben ik de zoon van Bastiaan Koper, zoon van Adrianus Gerardus Koper die tot zijn overlijden in 1943 de banketbakkerij en traiteurzaak had in Nijmegen.
De Adrianus Gerardus die je noemt is een broer van mijn vader. Hij trouwde met Alida Kappers (Ali) uit Winterswijk en ze kwamen in Doetinchem.
Hartelijke groet, Roland Koper

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: