011.jpg

< Back | Index | Next >

011.jpg

Weet u meer te vertellen over bovenstaande foto, dan horen we dat graag! mail.

Ontvangst Episcopaat

Reactie 1:

Hessel, 04-02-2014: De sigaar
De “RK-hoogwaardigheidsbekleders” in contact met burgemeester Ch. Hustinx, wijzen op een heel bijzondere gelegenheid. Sommige ‘herkenbare of juist afwezige’ personen helpen de foto min of meer te dateren. Geen Bekkers of De Jong, wel Baeten, Lemmens, Mutsaerts? M.i. zijn er tenminste drie gebeurtenissen in die periode van het Rijke Roomse Leven- welke zo’n ‘top’ gezelschap in Nijmegen (locaties Stadhuis, Canisiuscollege en de Vereeniging) lijken te rechtvaardigen nl.

9 juli 1952. Kardinaal TISSERANT ontvangt het ere-doctoraat in de H. Theologie. Door Nijmeegse Universiteit gehuldigd als talenkenner, oriëntalist, schrijver en bestuurder. In De Tijd lazen we hierover: Zeer vele hoge, geestelijke en wereldlijke autoriteiten woonden deze plechtige academische zitting bij. Daar waren: Z.H. Exc. mgr. Paolo Giobbe, Pauselijk Internuntius, Z.H.. Exc. mgr. dr. B. Alfrink, coadjutor van de aartsbisschop, Z. Exc. J. P. Garnier,. ambassadeur van Frankrijk, Z.H. Exc. mgr. J. Malouf, aartsbisschop van Baalbeck, Z.H. Exc. mgr. dr. J. O. Smit, Z.H. Exc. mgr. J. Bucko, apostolisch visitator van de Oekraďners, Z.H. Exc. mgr. dr. C. v. Lierde 0.E.S.A., sacrista bij Z.H. de Paus, prof. mr. L. J. M. Beel, demissionair minister van Binnenlandse Zaken .etc.etc. Maar the star Tisserant met zijn kenmerkende baardje mis ik hier. Dus voor mij valt deze aanleiding als 1e af !

18 Mei 1953 als 2e, de zgn. Kromstafviering: .. Dit eeuwfeest brengt..vele kerkelijke hoogwaardigheids-bekleders naar de Waalstad onder wie Zijne Eminentie Kardinaal van Roey, legaat van Zijne Heilig-heid de Paus. Mgr.W.P.A.M. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch zal in de kerk van de H.Augustinus aan de Doddendaal celebreren, terwijl Z.Exc. mgr.A.Albers O.Carm., apostolisch vicaris van Malang, het pontificale H. Offer op zal dragen in de Christus Koningkerk “Niet uitgesloten wordt geacht”: dat nóg een bisschop in een 3e parochiekerk zal komen celebreren. Duizenden.. zullen des middags de route omzomen die de Kardinaal-legaat van het Keizer Lodewijk-plein naar het concertgebouw de Vereniging zal voeren,waar kwart over drie een plechtige academische zitting zal beginnen onder auspiciën van de .. R.K. Universiteit.. Zijne Eminentie Th. Kardinaal van Roey, vergezeld ..van een uitgebreid gevolg,wordt tezelfdertijd door burgemeester Ch. M. J. H. Hustinx en deken C.J.E.N. van Dijck begroet. .. Onder de talrijke genodigden die de grote zaal van de Vereniging zullen vullen, zal o.m. Z.Exc. mgr. dr. B. J. Alfrink zijn. Voorts wordt de komst verwacht van Z.Em. Kardinaal Frings van Keulen en de Engelse Kardinaal Griffin. Tijdens de bijzondere academische zitting, die door prof. mr. Ch. J. J. M. Petit wordt geopend, zal pater prof. mag. dr. G. Kreling O.P. spreken over „Verhouding tussen kerkelijk leergezag en wetenschap". Prof. dr. E. A. D. E. Carp uit Leiden over „Kerkelijk leergezag en natuurwetenschappen", terwijl prof. dr. W. Asselbergs zal spreken over „Kerkelijk leergezag en geesteswetenschappen". De aartsbisschop-coadjutor Z.Exc. mgr. dr. B. J. Alfrink zal een slotwoord spreken. Hij is present maar de (ongebrilde) Mgr.Van Roey …mis ik hier vooralsnog.

Daarom ga ik voorlopig uit van 9 augustus 1955 de opening van het Pax-Christi congres in Nijmegen waarover het Limburgs dagblad schrijft: “Maandagmiddag zijn de hoogwaardigheidsbekleders, die deelnemen aan het Pax Christi congres in Nijmegen begonnen, onder wie kardinaal Feltin, aartsbisschop van Parijs, officieel te gast in de ontvangstzaal van het Canisius college. Tevoren hadden de honderden congressisten uit Europa zich al in het college verenigd. Toen kardinaal Feltin voor de ingang van het college verscheen, werd „de Marseillaise" gespeeld. De kardinaal werd gevolgd door mgr dr Alfrink, aartsbisschop-coadjutor van Utrecht, mgr. Mutsaerts, bisschop van 's Hertogenbosch, mgr Baeten, bisschop van Breda, mgr. P. Giobbe, pauselijke internuntius in Nederland, mgr Pohlschneider, bisschop van Aken en de abt van de „Slangenburg", abt Tholen. Hoogwaardigheids-bekleders uit vele landen aanwezig. De burgemeester van Nijmegen, mr. Ch. Hustinx, sprak de hoop uit, dat de H. Geest de deelnemers en de sprekers zal mogen bezielen … Kardinaal Feltin was zeer dankbaar voor de hartelijke begroeting en voelde zich geheel thuis in dit college van de paters Jezuďeten.. 's Avonds werd de eerste officiële bijeenkomst gehouden. Na een openingswoord van kardinaal Feltin, sprak de president van het congres Pierre Braschin uit Parijs .. en volgde de rede van Paul Lenz Medoc uit Parijs, die sprak over „De Kerk en de wereld". Niet zozeer de wijn, wel de kerk, de wereld, het taal-gebruik en het rookgerei lijken mij veranderd. Gastheer Ch. Hustinx tussen het stevige postuur van Mgr. Feltin? en de 'jeugdige' Mgr. Alfrink.

Of .......was ‘t toch maar een werkbezoekje?
Met groet, Hessel

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: