2011-0385

index

Foto NIMH 2011-0385 - Spoorbrug en een deel van het stadscentrum

Reactie 1:

JAM.Willems, 07-09-2017: In het midden op de foto, boven de spoorbrug, de oude elektriciteitscentrale en de tramremise1
Boven het landhoofd van de spoorbrug de Papierfabriek Schuller, met schuin rechts daarboven de Korenbeurs annex Veehallen. Daarboven de Franciscuskerk aan de Doddendaal, verwoest met het bombardement van 22 februari 1944.
Boven de Elektriciteitscentrale v.l.n.r. de Dominicuskerk aan de Broerstraat, de St. Stevenskerk, de Augustinuskerk en de Ignatiuskerk aan de Molenstraat.
Reactie 2:

Johnny Meuleman, 07-09-2017: Korenbeurs annex Veehallen? Ik meende toch echt dat de "Korenbeurs" heeft bestaan van 1882 - 1923, en de "Veehallen" van 1933 - 1980.
Reactie 3:

JAM.Willems, 08-09-2017: Beste Johnny,
Ik bedoelde ermee te zeggen, dat omdat de foto genomen is tussen 1920 en 1940, mij niet bekend is of het de Korenbeurs of de Veehallen zijn. Ik kan helaas, met de beste wil van de wereld, met geen enkele vergroting, IN de hallen kijken. O.K, je hebt gelijk : annex had C.Q. of OF moeten zijn.
Reactie 4:

Johnny Meuleman, 08-09-2017: @JAM Willems, och een beetje plagen moet kunnen.
Dit is duidelijk de "Korenmarkt", de "Veehal" zag er totaal anders uit.
Dat was een grote hal en stond over de volle breedte op het plein, met daaromheen een muur rondom het plein met aan de kant van de Oude Haven een in- en uitgang.
Reactie 5:

Rob Essers, 08-09-2017: Op de foto is de achterkant van de Korenbeurs te zien; zie archieffoto GN5083 (Datering: 1933). Op foto F19205 (Datering: 1938) is te zien hoe de Veemarkthallen er uitzagen. De gebouwen van de voormalige Korenbeurs stonden er eind 1937 nog (bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 6 november 1937). Uit het gebouw van de Kamer van Koophandel (eerste steen: 2 april 1932) op MariŽnburg blijkt dat de foto waarschijnlijk niet voor 1933 is gemaakt. De aanlegsteiger voor de veerpont lijkt nog in gebruik. Dat zou kunnen betekenen dat de foto niet na de opening van de Waalbrug in 1936 is gemaakt.


GN5083
Achterkant Korenbeurs


F19205
Terminus en op de achtergrond de Veemarkthallen

Reactie 6:

JAM.Willems, 18-09-2017: Naar aanleiding van de reactie 5 van Rob Essers concludeer ik dus dat op het moment van de foto (tussen 1933 en 1936) de Veemarkt in het gebouw van de Korenbeurs was gevestigd.
Reactie 7:

Rob Essers, 24-09-2017: De conclusie van JAM.Willems (reactie 6) lijkt mij niet juist. In het artikel in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 6 november 1937 staat: "Tot nu toe is de Nijmeegsche veemarkt immers niet meer dan een open terrein, zonder eenige accomodatie, waarop de aanvoerders en hun vee aan alle weersgesteldheden onbeschut zijn blootgesteld."
Reactie 8:

Jan Heijmans, 25-09-2017: Ik woonde in de nabijheid van de Hezelpoort. Ik kan de veehallen goed, heb nog optredens gezien van o.a. Eddy Christiani en heb er zelfs nog gehandbald jaren begin 60. Aan de voorzijde zat Terminus, alombekend bij veel Nijmegenaren.

Redactie: Waren er toen aparte sportzalen of speelde je in dezelfde ruimte als waar de veemarkt gehouden werd? Of werd er toen geen vee meer verhandeld?
Jan: Eerst was het een veemarkt later een sporthal, volgens mij was dat het einde van de veemarkt. Ik heb er nog handbal gespeeld met oa wim rattink
Reactie 9:

Henk La Croix, 26-09-2017: In de veehal werd ook concerten gegeven, ik heb er gespeeld met Blues Corporation en dat was 's middags (en wij waren niet de enige band).
Naast de veehal was ook, als ik mij niet vergist een filmzaal.
Reactie 10:

Jan Heijmans, 26-09-2017: die filmzaal klopt helemaal, ben er vaak geweest.
Reactie 11:

Henry Artz, 18-10-2017: Bij de havenmond staan het woonhuis van de havenmeester, de loodsen van Schenker en de kolenopslag van de firma Giesberts.
Reactie 12:

Wim Vegt, 22-10-2017: Duitse militairen hebben tijdens de bezetting ongeveer een derde deel van de hal in gebruik genomen als depot (foerage). Zij bouwden een muur om dat depot van de veemarkt te scheiden.
Na de oorlog is in dat deel het centrumtheater gekomen (fam v.d. Mars) Nadat de bioscoop naar nieuwbouw in de Houtstraat vertrok, is die ruimte als sporthal in gebruik genomen.
De militairen hadden kantoor en leefruimte in het rechterdeel van het voorgebouw en sliepen op de etage.
Reactie 13:

Cor van den Hoff, 06-11-2017: Prachtig om de foto te kunnen zien. Waarom? Wel, met het vergrotingsmiddel kan ik nu ook bewijzen dat er een voetgangerspoort naast de Hezelpoort bestond of nog bestaat? De Duitsers hadden deze poort aan beide kanten afgesloten en gebruikten het voor opslag en bewaking van de Hezelpoort.

Redactie: Die 2e doorgang is er nog, zie bv Google Streetview, sinds een jaartje ook fietsroute.
Reactie 14:

Rob Essers, 06-11-2017: De Hezelpoort is in 1876 gesloopt. Het nieuwe viaduct dat in 1876-1879 werd gebouwd, heet sinds het raadsbesluit d.d. 2 februari 1921 officieel: Nieuwe Hezelpoort. De naamloze voetgangerstunnel (de zogenaamde 'gaper') naast de Nieuwe Hezelpoort is aangelegd in 1931. In De Gelderlander van 12 juni 1931 stond een foto van het in aanbouw zijde viaduct met het onderschrift: "HET NIEUWE VIADUCT ONDER DE HEZELPOORT TE NIJMEGEN nadert zijne voltooiing. Op de foto: de betonwerken."
De voetgangerstunnel bij de Nieuwe Hezelpoort werd op 2 september 1931 geopend door ir. H. van Berckel, ingenieur der Nederlandsche Spoorwegen en overgedragen aan het gemeentebestuur. In De Gelderlander van 2 september 1931 werd onder de kop 'Uit West Nijmegen' verslag gedaan van de opening en de overdracht. De bijbehorende foto volgde een dag later in De Gelderlander van 3 september 1931.

Reactie 15:

Jan Heijmans, 06-11-2017: als jongen van 11 jaar kan ik me nog herinneren dat aan beide zijden van de binnenzijde van de Hezelpoort 3 gaten aan beide kanten werden gemaakt, waarschijnlijk om hem op te blazen?
Reactie 16:

Annemieke Mulder, 06-11-2017: Zelf heb ik vanaf mijn geboorte 1957 in het gebouw van Terminus gewoond, in het rechtergedeelte (Lange Hezelstraat 108b).
Terminus (cafť-restaurant) zat links met daarboven het woonhuis en restaurant-keuken, rechts was een gebouw waar het parochiehuis van de Carmelkerk was gehuisvest, met erboven ons woonhuis. En ertussen was een gemetselde boog waar je onderdoor kon rijden.
Je kwam dan uit op een grote binnenplaats. Aan de linkerkant zaten de veehallen die heel lang dienst gedaan hebben als veemarkt, ik kan de biggen nog voor me zien in de grote tenen manden met stro. Rechts zat de eerste Nijmeegse sporthal, voorheen een filmzaal waar ook concerten werden gegeven.
Het waren dus twee aparte gebouwen.
Op zaterdagmiddag werd er in de veehallen gerolschaatst door de ENRC, de Eerste Nijmeegse RolschaatsClub.
Mijn ouders waren tot het einde conciŽrge van de sporthal en we hebben er gewoond tot de afbraak.

Mijn hele jeugd heb ik doorgebracht in de Hezelstraat en omgeving.
In het Kronenburgerpark waar je NIET op het gras mocht lopen. Werd je betrapt door de parkwachter dan was je nog niet jarig. Helaas zijn er heel weinig foto's van de veehallen en Terminus.

Redactie: Jammer dat er weinig foto's bewaard zijn. We zijn wel benieuwd naar die Rolschaatsclub!
Reactie 17:

Henry Artz, 10-11-2017: Ik weet niet veel over de omgeving van Terminus maar kan mij wel herinneren dat in de voetgangerstunnel een Chinees mannetje stond met een bak met pinda's en dan riep: pinda pinda lekka lekka.
Reactie 18:

Jan Heijmans, 10-11-2017: het verhaal van de hr Artz klopt helemaal heb hem zelf vele malen gezien, ik woonde 100 mtr van de hezelpoort
Reactie 18:

Johnny Meuleman, 10-11-2017: @Henny Artz, ik heb hier al eerder over geschreven.
Het ging niet om de pinda's, dat mannetje stond daar strategisch.
Zodra de hermandad boven water kwam kon hij vandaaruit alle kanten op vluchten.
Waarom vluchten als je eenvoudige pinda's staat te verkopen ?
Wel om een eenvoudige reden: die bak op zijn buik had een dubbele bodem en daar zaten zaken in verstopt waar je beter maar niet aan kunt beginnnen.
Dat speelde toen al !
Reactie 20:

Hardy Damen, 12-11-2017: Al eens eerder meldde ik dat rond 1952 door het Amerikaanse bedrijf Hyster vorkheftrucks e.d. werden geassembleerd in die hal. Later verhuisde het bedrijf naar het industrieterrein tegenover de PGEM-centrale. Het Amerikaans personeel, waaronder onze buurman LeRoy Cleveland, had een basketbalveld aangelegd achter in de hal. Directeur Ernest/Ernie Schweiger woonde bij burgemeester Hunstinx in huis en later op een woonboot, met Amerikaanse vlag achterop, in het haventje bij de Waalbrug.
Reactie 21:

Annemieke Mulder, 10-12-2017: De rolschaatsclub heeft volgens mij heel lang bestaan. Ik ben er ongeveer 4 jaar lid van geweest van mijn 7e tot 11e jaar.
We hadden voor de meisjes een beeldig pakje, kleur fuchsia roze met een opstaande kraag waar uit de voorkant een klein stropdasje kwam, wit met fuchsia roze stippen. De rok had uitstaande plooien ook wit met stippen.
Ome Piet had zo'n beetje de leiding en kwam volgens mij uit het Waterkwartier.
We begonnen te rollen op de mars muziek van The bridge over the river kwai.
Op de Nieuwe Markt waren de dames van plezier er nog niet.
Wel veel kinderen.
Reactie 22:

Cor van den Hoff, 11-12-2017: wel Annemieke ik vetrok naar australie in jouw geboorte jaar dus ben ik Ouwe tijd!
Reactie 23:

Sjaak Heesbeen, 19-02-2018: Piet Drabbe had de rolschaatsclub de ENRC. Hij was getrouwd met mijn zuster Tineke Heesbeen, zij is helaas in 1974 overleden.
Reactie 24:

Bert Roes, 08-03-2018: Nog een reactie op de reacties 9 en 10:
De genoemde filmzaal in de veehal was een heuse bioscoop! En wel het "Centrum Theater" dat op 16 oktober 1947 werd geopend. In De Gelderlander van 14 october 1947 is een artikel gewijd aan dit filmtheater dat als eerste echte bioscoop, na de oorlog, weer in de stad operationeel werd.
CENTRUM THEATER
OPENT 16 OCTOBER

Het nieuwe Centrum-theater aan de Korenbeurs gaat nu defi≠nitief open Donderdag 16 October. Woensdag half acht is een bij≠zondere avond voor genodigden. Dan draait voor een week "Ob≠sessie" en beschikt Nijmegen ein≠delijk weer over een bioscoop met een behoorlijke accomodatie.
De heren Siem en van der Mars, resp. vertegenwoordiger van de Ned. Bioscoopbond en di≠recteur van het Centrum-thea≠ter, gaven ons een terugblik op de "lijdensweg" van het nieuwe theater. De eerste plannen gin≠gen na de bevrijding uit naar een herbouw van het vroegere Luxor-theater, daarna was de voorlopige theater-hal aan het Keizer Karelplein in discussie en tenslotte nog de Wedren. Alle plannen stuitten op de papiertjes≠dictatuur.
Wanneer de veehallen werden uitverkoren en het werk wordt begonnen, zorgt de vorstperiode nog voor verder uitstel. 't Wordt midden October vůůr het nieuwe theater zijn poorten kan gaan openen.
Stijlvolle aankleding
Het Centrum-theater heeft een stijlvolle aankleding, geen sma≠keloze cacaphonie van kleuren. Eenvoudige zitplaatsen, geen lu≠xueuse fauteuils. En toch valt het theater op door zljn ruimte, die steeds sangenaam aandoet. De stoelen hebben een tussen≠ruimte van 80 cm. d.i. ongeveer 6 cm. meer dan gemiddeld, maar juist genoeg om elkaar niet meer op de tenen te trappen.
Het geluid is buitengewoon helder, het beeld dito. De projec≠tie-cabine heeft twee ingenieuze Microtechnica-toestellen van Ita≠liaans fabrikaat (Turijn), plus nog een toverlantaarn van Zeiss Ikon voor reclame. De muren zijn dubbel bekleed met geluid≠dempende stof. Geen geratel, ook in de loges niet. Het projectie≠doek lijkt op een soort fijn gaas≠verband. De ventilatie is twee maal over het zaalplafond ver≠deeld.
Wij hebben ons kijkje genomen. De Nijmegenaren, die de komen≠de filmweek het nieuwe Cen≠trum-theater bezoeken, zullen nog wel meer verrassingen te wachten staan.

Later verhuisde "Centrum" naar de Houtstraat en nu is ook dat theater al weer verleden tijd.
Reactie 25:

Johnny Meuleman, 09-03-2018: Wist u, dat de "Metro Bioscoop" aan de Krayenhofflaan ook van dezelfde eigenaar was als die van het "Centrum Bioscoop"?
Van de "Asta" weet ik niet, dat was voor mijn tijd.
Ik heb nog een blauwe Maandag een vriendinnetje gehad die werkte als ouvreuse bij het "Centrum Bioscoop".
De "Corso Bioscoop" (St Aloyisiusgebouw) aan de Groenestraat werd bedreven door een broer van het "Centrum Bioscoop", door Piet (vd Mars).
Reactie 26:

Boy van Pelt, 10-03-2018: Hardy Damen (reactie 20), de boot van Ernie Schweigert droeg de naam Ms Alquin, met thuishaven Portland USA. Het schip was geheel in 110 volt uitgevoerd wat de huishoudelijke apparatuur betrof. De Alquin voer vaak naar Frankrijk.
De beste man had 2 dwergpoedeltjes, Pot en Verdikkie. Verdikkie is overleden en is vervangen door Verdorie. De hondjes gingen ook altijd mee uit eten, o.a. bij Claudius en hadden ook eigen stoelen.
Ernie was de zoon van de directeur en ontving een flink salaris, mits hij niet in de fabriek kwam. Anders ging alles fout.
De chauffeur van de Hr. Hustinx de Hr Borgemeester was ook lang beschikbaar voor Ernie. Later was Jos van der Linden zijn vaste chauffeur, die de Peugeot 404 familiale, kleur groen reed. Hr. van der Linden is later Bode geworden op het stadhuis.
Ernie droeg altijd sokken en teenslippers. Kousenfabriek Tobela van de Fam Spath maakte deze sokken met een uitsparing voor de grote teen.
vr.Groeten Boy van Pelt
Reactie 27:

Paula van Wordragen, 11-12-2020: Reactie op 16, 21 en 23 Veemarkthallen
Ik was bij de eerste 8 leden van de rolschaatsclub "Joy Riders". De officiŽle opening was in de speeltuin de Leemkuil op 11 mei 1958. Wij hebben daar een demonstratie gegeven. De club werd zo genoemd omdat we reclame maakten voor de limonadefabriek Joy, o.l.v. Piet Drabbe.
Later zijn we naar de Veemarkthallen gegaan daar werd de naam veranderd in ENRC EERSTE NIJMEEGSE ROLLERCLUB. Er werd op zaterdagmiddag en de hele zondag gerolschaatst. We hadden geen roze pakjes toen aan, maar een rood truitje en groen rokje met daaronder een broekje met tule. Piet Drabbe is toen getrouwd met Tineke Heesbeen.
In augustus 1966 ben ik gestopt met rolschaatsen omdat ik mijn been gebroken heb met rolschaatsen. Veel later kon ik het niet laten en ben nog lid geweest en meegedaan met LA LUNA RODARS IN EDE.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: