2011-0388

index

Foto NIMH 2011-0388 - van Schaeck Mathonsingel richting station

Reactie 1:

JAM.Willems, 04-09-2017: Onder in het midden op de foto Hotel Keizer Karel aan het Keizer Karelplein, tussen Graafseweg (links) en Van Schaeck Mathonsingel (rechts omhoog lopend naar het station). Rechts in het midden de Gasfabriek. Boven het station de Heilig Hartkerk aan de Kraijenhofflaan (later bekend van Vissers Meubelen in de Kerk, afgebrand op 11 oktober 1977).
Reactie 2:

Rob Essers, 09-09-2017: Aan het begin van de Marialaan eindigt de bebouwing op de foto bij nummer 46 (bouwjaar 1910). Nummer 48 behoort tot de twee boven- en twee benedenwoningen waarvoor op 29 juni 1934 bouwvergunning is verleend. De foto is gemaakt voordat deze woningen gebouwd zijn.
Reactie 3:

Hans van den Heuvel, 09-09-2017: Wat is hier eigenlijk te doen, ik zie militairen lopen met muziek voorop en militairen te paard. Is het een afdeling KNIL wat thuis komt uit de oost of wat ?
Reactie 4:

JAM.Willems, 11-09-2017: Rechtsonder (de villa met de aanbouw aan de achterzijde) de in oktober 1985 afgebrande en gesloopte Villa Stella Maris.
Geheel rechtsonder een gedeelte van de villa van Jurgens aan het Keizer Karelplein, op de plek waar later de Stadsschouwburg zou worden gebouwd.
Reactie 5:

Rob Essers, 11-09-2017: Geheel rechtsonder is een klein stukje van het pand Keizer Karelplein 10 te zien. De zij-ingang had het adres Nassausingel 1. Uit de woningkaart 1920-1946 blijkt dat deze villa niet door Jurgens bewoond werd, maar door de weduwe Terwindt-van Wijck:
Jacoba Arnolda Catharina van Wijck, geb. Heteren 25 nov. 1869, † 2 juli 1949, dr. van Richardus en Jacoba Aleida Meijer, tr. Heteren 25 nov. 1891 Arnoldus Petrus Alphonsus Terwindt, geb. Pannerden 7 sept. 1860, † Nijmegen 12 mei 1926, zn. van Matthias Wilhelmus en Anna Maria Magdalena Wimmers.

Volgens de adresboeken woonde ook haar zoon Stephanus Alphonsus Canisius Maria Terwindt (Nijmegen 22 april 1894 – Nijmegen 29 maart 1960), directeur NV Steenfabriek "de Zandberg" te Gendt, op het adres Keizer Karelplein 10.
Reactie 6:

JAM.Willems, 13-09-2017: Gelet op het ontbreken van de belettering aan de achterzijde van het Victoria-Hotel aan het Stationsplein hoek Van Schaeck Mathonsingel en de foto's F32629 (1930) en F40237 (1932) uit de Beeldbank van het Archief (waar de belettering WEL op staat), moet de foto zijn van VOOR 1930.
Reactie 7:

JAM.Willems, 13-09-2017: Weet Rob Essers misschien wie heeft gewoond in de villa Van Schaeck Mathonsingel nummer 2 (op de foto rechts onder Stella Maris) ?
Reactie 8:

Rob Essers, 13-09-2017: Voor de villa naast Stella Maris is in 1882 vergunning verleend aan de gezusters Wilhelmina Elisabeth Petronella van Voorthuijsen (Leersum 8 november 1830 – Nijmegen 16 november 1903) en Maria Aegidia Johanna van Voorthuijsen (Nijmegen 25 juni 1837 – Nijmegen 20 augustus 1914). Tot 1890 had de villa het adres Stationsweg 3. Vanaf 1890 wordt onderscheid gemaakt tussen oneven en even nummers en krijgt de eerste villa aan de rechterkant huisnummer 2. Na de dood van de laatste van de twee zussen wordt de villa betrokken door Isaac Hartog en zijn gezin.
Isaac Hartog, geb. Oss 9 dec. 1877, † Hilversum 11 febr. 1945, zn. van Hartog en Marjanna van den Bergh, tr. Utrecht 27 maart 1906 Lea Engeline Hertzberger, geb. Eindhoven 24 febr. 1884, † 15 sept. 1958, begr. Hilversum, dr. van Joseph en Thamar Henriette Edersheim.

Op 15 december 1923 besluit de gemeenteraad de straatnaam te wijzigen in Burgemeester Van Schaeck Mathon Singel. Bij het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 wordt de naam Burgemeester van Schaeck Mathonsingel. In of omstreeks 1929 nemen Saal van Zwanenberg en zijn gezin hun intrek in de villa.
Salomon van Zwanenberg, geb. Oss 21 april 1889, † Apeldoorn 12 maart 1974, zn. van Arnoldus en Catharina Levison, tr. ’s-Gravenhage 16 april 1912 Nettie van Gelder, geb. 1889, † 1961, dr. van Jacob Nathan en Dina Hijmans.

In het adresboek 1934 staat dat de villa onbewoond is. De Gelderlander van 2 mei 1936 meldt dat Levensverzekering-Mij. „Vitalis” en Verzekerings-Mij. „Fiducia” hun kantoren hebben overgebracht naar Burgemeester van Schaeck Mathonsingel 2. In het adresboek 1936 staat "Kantoor E.R.K." en in de jaren daarna ook boekhouder L.J. Ponsioen.

Het pand is bij de bevrijding van Nijmegen in september 1944 door oorlogshandelingen verwoest. Op 2 november 1950 hebben B&W besloten het voorvoegsel Burgemeester te schrappen, dus de villa heeft feitelijk nooit aan de van Schaeck Mathonsingel gestaan.

Zie ook woningkaarten 1920-1946.
Reactie 10:

Rob Essers, 15-09-2017: In reactie 6 wijst JAM Willems op foto F32629 (Datering: 1930). Op foto F32521 (Datering: 1926) is het Hotel - Café - Restaurant „VICTORIA” te zien vóór de tweede uitbreiding van het pand aan de Burgemeester van Schaeck Mathonsingel (nummer 15). Bij archieffoto's zijn de vermelde jaartallen echter niet altijd even betrouwbaar.
De bebouwing langs de Krayenhofflaan biedt meer concrete aanknopingspunten. Rechts van het Patronaatsgebouw (Krayenhofflaan 154), ingezegend op 15 april 1922, zijn alleen de woningen te zien waarvoor op 10 april 1923 bouwvergunning werd verleend. Drie woningen en een inpandige garage (nummers 130 t/m 136) liggen links van een nog aan te leggen straat (besluit B&W d.d. 22 september 1948: Sperwerstraat). Tien woningen (nummers 110 t/m 128) liggen rechts daarvan. Dit blok werd bij het Amerikaanse bombardement op 22 februari 1944 getroffen waarbij zes personen om het leven kwamen. Van deze woningen (bouwjaar 1924) zijn de nummers 110 en 112 en 130 t/m 136 behouden gebleven. De zijmuur van Krayenhofflaan 112 was ooit de binnenmuur van nummer 114; zie Street View. De vervangende nieuwbouw (nummer 114 t/m 128) dateert uit 1957.

Op de foto ontbreken Krayenhofflaan 102 t/m 108 (bouwvergunning d.d. 12 oktober 1928) en Krayenhofflaan 94 t/m 100 (bouwvergunning d.d. 4 januari 1929). Aan de oneven zijde moeten Krayenhofflaan 249 t/m 263 en 265 t/m 273 (bouwvergunning d.d. 2 juli 1929) nog gebouwd worden en moet de zijstraat (raadsbesluit d.d. 13 november 1929: Sperwerstraat) naar de Oude Heesschelaan (raadsbesluit d.d. 15 juni 1966: Eerste Oude Heselaan) nog worden aangelegd. Naar alle waarschijnlijkheid is de luchtfoto gemaakt in de periode 1927-1928.
Reactie 11:

Hennie van Wees, 15-09-2017: Rechts op deze foto lopen veel mensen, maar bijna allemaal de zelfde kant op. Waarom zou dat zo zijn geweest?
Reactie 12:

Rob van der Heijden, 18-09-2019: Dat Victoriahotel werd in 1925 door mijn grootvader gekocht. In de Gelderlander van 26 nov 1926 wordt de verbouwing 'nog een verdieping bovenop het kapitale gebouw' aangekondigd.
Ik ben eens in het archief van de Gelderlander aan het speuren gegaan en vind daar op 30-6-1927 de aankondiging dat het 15e Regiment Infanterie op 1 juli van het station wordt afgehaald door het in Nijmegen gelegerde 11e regiment. "Na aankomst wordt door het geheel een marsch door de stad gemaakt" en vervolgens de hele route aangegeven, waaronder de Van Schayk Mathonsingel. Ik vermoed dus dat de foto van 1 juli 1927 is geweest. Mijn vader was toen net vijf jaar en zal diep onder de indruk zijn geweest.

Redactie: Dank voor de wel heel precieze datering van deze foto!
In de beeldbank van het Regionaal Archief bevindt zich luchtfoto RAN L45273 met datering 1 juli 1927 die een minuut of wat later gemaakt zal zijn.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: