Nimweegs Plat 14

05-09-2009

Speule

Ien de kelder onder ons huus was fan alles te fiende wuirmee je as kleine jonge jeself kon fermaoke. Alles wuirfan mien faoder dach 't ooit nog te kenne gebruuke um sien grote gesin gaonde te houwe soas stukke leer, gummi hakke, sroefe, spiekers, kopere gurdienringe ienclusief de roeie, ouwe fittinge, stukke hout en nog feul meer, werd deur mien gebruukt um un hele middag besig te sien. Duir ien de spelonke onder ons huus tusse de uutgelope piepers he'k kaobelbaone fan stukke hout en touw ien mekuir geset, apperaote ien mekuir geflanst wuirfan 't nut me nou nog nie helemaol duidelik is mar 't bewoog en da was 't feurnaomste. As 't nuir 'n tied ferfeulde was d'r altied nog de raodiodistrubusie wuir ik op de woensdagmiddaoge met mien oor tege dè luudsprèkerkeske aongedrukt sat um mar niks fan “Saskia en Jeroen” te hoefe misse, 'n ien die tied hertstikke populair heurspel feur de jeugd.

't Speulgoed fan toen was herkenbuir, 'n step was ’n step en nie so’n achterlik opfouwbuir ding met kleine rolschaotswielekes da met 'n schouwerriem meegedraoge ken wurde en wuirmee selfs folwassene sich laote sien. Ien trein of bus het menigin sien bril ferspeult of 'n blauw oog opgelope of is un stuk fan sien feurtande kwietgerakt umdat’ie 'n stepstuurke tège sien snuut gedouwd krèèg. As ik met mien step binne kwam krèèg ik 'n klets tege m’n herses met de mededeling: “heel rap met da rotding nuir buute te gaon.” 

Nie dà’k sjaloers bin heur mar je heurt tegenweurdig as kiender 't ofer speule hebbe, krete as Red Allert, A2 racer, Spiderman enz. Bij mien ien die kienderrieke buurt was d'r altied wel 'n kienderwaoge so faok gebruukt en so afgeragd, da 't nie meer te pas kwam duir nieuw lefe ien rond te rije en da betèkende da 't onderstel fan die kienderwaoge frijkwam um 'n kerretje fan te maoke. As da wa te lang duurde streupte ik de geraoges ien de buurt af um uutgelope kogellaogers op de kop te tikke die bij gebrek aon wiele te gebruuke wuire as rollend maoterieel. Ik hengste die lèègers op de uuteinde fan twee balkskes die as asse diende en ferankerde dese met 'n puir spiekers die uut de moeisaom bij mekuir gesprokkelde feurraod fan m’n faoder. 

Duiroferhin lee dan 'n ergens op duustere wiese geurgaoniseerde plank bij wiese fan chassis. 't Enige nuirdeel fan die lèègers was da se ien 't begin liepe as de mieter mar remme ho mar! Nuir 'n puir aonfuiringe met allerlei herde dinger, soas lantuirunpaole, drekbakken (allenig op de woensdaoge) en 'n spuirsaom beumke, lik 't me oek wel handig as 't ding deur un stuur de kant opging die ik graog wilde. 'n Rem was oek logisch want ik bin faok sat onsach met 'n muur ien aonraoking gekomme wanneer ik nie op tied kon remme nao 'n stikke afdaoling. As de kogellaogers nuir ferloop fan tied fan elend uut mekuir fiele deur 't fele gebruuk wuire de kogels die d'ruut fiele altied nog te gebruuke bij 't knikkere; we deje toen oek al aon riseikele. Se krege wel 'n andere naom: “looiers” hiette die dinger dan en je kon d'r nooit mee ferliese! De glaosere knikkers fan je tegenstanders spatte ien honderdduusend stuke uutmekuir a'je se goed raokte en ik heb me faok uut de foete motte maoke umda de buurtjonge 't 'r nie mee ins wuire da ik met so’n geduch waope speulde en hullie knikkers nuir de sodemieter hielp. 

Kiender fan nou sien druk ien de weer met hullie skaoteboerds as surrogaot feur de seepkist fan toen houd ik meself mar feur. D'r sien gewoon gin nurmaole kienderwaogens mèr um kerrekes fan te maoke. Allenig fan die ien mien oge folkomme foute driewielers wuir je nog wel us so’n moderne ouwer joggend ofer de meulenstraot achteraon siet renne, compleet ien de duirbij heurende outfit met de I-pod aon de riem; hullie kreisende koter op de bok fungeert duirbij as drietonige horun. 

Ik ragde ien kurte boks fan de diek, mar de knaope fan nou komme de traptreje fan openbuire gebouwe af boarde ien fan die wieje spiekerbokse wuirfan 't kruus ergens tusse hullie knieen hangt - net kiepe met 'n hangleg - en gebruke duirbij selfs de leuninge. 'n Hele kunst da mot geseid wurde.

Jan

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: