Nimweegs Plat 27

06-03-2010

Cente

De wekker lopt af en ik gif ut ding soen hengst datie nuir de hoek fan de solder fliegt en duir sien letste rinkels uutblaost. Ik duuk met mun kop onder ut kusse: ut is sondagmurrige en ut begint wer goed heur! Ik mot nuir de kerrik! Toch kom ik mn bed mar uut, kleej me eige aon en stommel nuir onder. Duir stit de rest fan de femilie al op mien te wachte en nuirda ik drie cente feur de schaol heb gekrege sjouw ik achter de rest aon ut schooldiekske op ien de richting fan ut gebeier fan de kerkklok. 

Onder ut lope fiend ik d k toch nog mazzel heb da ut gin uur laoter is, anders was ut un hoogmis met drie here gewurde en die dure helemaol lang. Ien de kerk aongekomme nim ik plaots wuir ik nie opfal en nie tusse de ouwe minskes met dur odeklonjesedduukskes kom te sitte.

Halleferwge is ut tied feur de collecte en ferschiene dur drie here met swerte handschoene aon um de drie cente op te haole; twee met un kopere schaol en ene met un stok met un swert sekske deraon: de klingelbuul. Die hiette so umdat'r onderaon d sekske un belleke hing wuirmee de collectant deur flink met die sak te schudde hoe noeme se d tegesweurdigs oek al wr, ut het letst nog ien de krant gestaon - de slaopers dur op attent maokte da se hullie cente kwiet konde. 

As dese drie here langs wuire gewist klom de pustoor de prikstoel op um duir un kwertier tege ons te gaon staon donderjaoge en nao nog un puir religieuse handelinge sat ut'r wr op. So ging da elleke wk. Tot die gedenkwuirdige sondag un puir weke laoter. 

Oek toen slofde ik wr met frisse tegensin tege de berg op. Bofe gekomme blik op de hoek fan de Graofseweg un kleine folksoploop fan kleine jonge te sien. Wa was ut gefal. Un koeteluir had bij sichself gedach: As ut bij pastoor Arends regent dan surrig ik da ut bij mien oek un bietje druppelt. en had op de hoek midde ien de aonlooproute nuir de kerk un kauwgumballeotomaot tege de muur gemakt um soduunde de winst fan Rome un bietje af te rome. Feul fan de blaoge die duir sondags op weg nuir de kerk langkwaome hebbe duir hullie kerkcente ien gedouwd en al smekkend plaots genome ien de kerrikbanke.

De pastoor het nooit mer folle collecteschaole de sacristie ien kenne draoge en de collectant met de klingelbuul klingelde te fergifs met sien buul of haolde allenig mar uutgekauwde stukskes kauwgum op.

Jan

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: