Nimweegs Plat 50

11-02-2011

De achtertuun

Op 'n oerouwe foto ien n fotoalbum sie je mien oudste suster saome met huir moeder op n tuunbank sitte. Die foto is gemaokt ien de feurtuun fan n huus ien de Elsestraot ien 't feurjuir fan negetienfierenfeertig toen se nog mar twee juir oud was. Tweenentwintig juir loater ien negetiensesensestig is tr oek n foto gemaokt mar nou ien de achtertuun fan ons huus ien de Fuirenstraot. Wa je op die foto siet is da die eigeste tuunbank fehuust is en nuir n puir noodripperaoties nog stids diens dt. Mien oudste suster sit wr op die eigeste bank op die foto, mar nou sit se swanger te wese fan huir erste kiendje. 

Wa je fder oek siet is da onse femielie toen oek al al hertstikke mobiel was umdatr soen hoop brommers ien de tuun staon, w wil je oek met nege jonge. De miene ston dr oek bij muir die hk n juir laoter fekoch en me duirfeur ien de plek n ouwe fiefdehans BMW R-fieftig moturfiets aongeschaft wuirmee ik saome met n kaommeraod ien de fekansies hallef Europao bin afgeschmt tot ien Joegesloaofi aon toe. 

Saoterdagsmurgens was de tied dat 'r 't nodige onderhoud wer gedaon. Mien faoder poetste dan sien Solex mar mien bruurs deje d bij hullie brommers allenig mar as se nie anders konde, die laoge faok nog op hullie nest.

De klinkerfeherding ien de tuun is deur mien faoder eiges ien de loop fan de juire stin feur stin ien de fietstas fan oferal fandaon aongeslept sod 't 'n hele tied het geduurt feurdat dese helemaol bestraot was en d'r nie meer deur de blubber gesjouwd hoefde te wurde. 

Fruchbuir was die tuun trouwes toch al nie mr. Dr ston n sielig sieringebeumke ien wuir as we mazzel hadde ien t feurjuir ene bloem ien kwam. D kwam umdat 'r s wienters as 't glad was altied de aslaoje fan de huird en 't keukenfenuus ien umgekiept werde um t saokje n bietje stroef te houwe sod je op straot kon komme sonder je nek te brke. Dr ston oek n fan ouwe pellets ien mekuir geflanst kolehok, d is n gefal met soen schuunse bofekant en duir wer aon 't begin fan iedere wienter de kole ien gedaon. Ofer de konstruksie fan d hok is nooit helemaol goed naogedach want ien 't feurjuir as 't ding haos lg was hing je d'r op de kop ien um d'r de laotste resje antresiet uut te kenne scheppe en ien de kolekit te duun. Laoter is d bouwsel toen d'r eindelik setraole fewerming kwam opgermt um plek te maoke feur n foeljre wuir fan die ringelttskes ien saote die t hele juir deur ien de rui wuire, se flote teminse nooit!

De regepiep fan de dakgeut fan de bijkeuke sat achter de keukedeur mar die piep was te kurt um t putje ien de stoep te kenne haole duirum het mien faoder 'n geutje ien mekuir getimmert fan 'n puir plenkskes met n stukske asfaltpaopier dr op um 't regewaoter toch ien d putje te kenne kriege.

Fders siet de tuun d'r uut soas alle tne dr ien die tied soen bietje uitsaoge: feur 't raom fan huuskaomer 'n Kliefia en 'n kaonuirie ien n kooitje da t faok bekants aflegde fan de hitte as de son scheen, n stokroos tege de schuur en n stukske fderop was n stuk kiepegoas tege de muur gespiekert wuir de laotierusse tegenop groeide. 

Jan

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: