Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Nimweegse liedjes 19

21-11-1979

Als je sommige Nijmeegse liedjes hoort dan kun je je niet aan de indruk onttrekken dat er in de loop der jaren toch maar weinig veranderd is. Een van de zaken die bijvoorbeeld steeds weer terugkomt is de werkloosheid met al zijn ellende. We laten nu een beschrijving volgen uit 1923. Deze wordt gegeven door een man die de werkloosheid aan den lijve heeft ondervonden. Hij is zelfs, om werk te zoeken naar Duitsland gegaan. We hebben 't nu over Kees Hamet waarvan we al eerder een liedje hebben geplaatst. (20-12-1979). Het hiernavolgende is waarschijnlijk autobiografisch en kan op een eenvoudige wijs zeer gemakkelijk gezongen worden (bijv. boerenzoon).
Brief van 'n Nijmeegsche werkloozen bouwvakarbeider aan zijn broer te Amsterdam in 1923

Rene van Hoften, Franc Jansen, Wim Janssen

Beste Piet!
I
„Ik heb sinds lang niet meer geschreven
Je weet, 'k had slechts zelden tijd,
Maar nu heb ik tijd met bosjes
In mijn lange werkloosheid.
'k Zal je nu eens gaan vertellen
Hoe 't in Nijmegen wel gaat,
't Is slecht nieuws - ik loop al weken,
Dertien weken langs de straat.
II
In alle kranten kun je lezen: 
O! er is zoo'n woningnood! 
Bouwvakarbeiders loopen „zonder", 
Zonder werk en zonder brood. 
'n Gekkenhuis is heel de wereld'. 
Woningnood aan allen kant, 
Zesentwintigduizend bouwers 
Werkloos in „ons" Vaderland.
III
De Minister in het Haagje 
Zendt elke week 'n circulaar, 
Maar met al die mooie briefjes 
Komt geen eene woning klaar! 
Wél miljoenen voor het leger! 
En voor H. M.'s tractement! 
Voor den nood van 't werkend volk 
Geeft zoo'n kerel vast geen cent!
IV
'k Ben de vorige week 'n Dinsdag
naar het armbestuur gegaan,
'k Moest daar eerst, om te beginnen
Drie kwartier in 't rijtje staan
Eindelijk kreeg ik toch mijn beurtje
Kwam ik bij den controleur
'k Wou 't kantoortje binnenkomen
'k Mocht niet verder dan de deur.
V
En die vent begon te vragen: 
„Wie ben jij! hoe is je naam? 
„Waar? wanneer - hoelaat geboren? 
„Leef je alléén, of wel te saam? 
„Zoo getrouwd? hm! hoeveel kinder?
„En niet één verdient er wat?.. 
Piet, die vent vroeg -met permissie
Me het hemd haast van mijn gat.

VI
Ja, van alles moest-ie weten;
„Zeg es! hoe hoog is je huur?
„Trek je van „'t Wiek"? „den Elend"
„Of wel van 't Kerkbestuur?
„Bij wie heb je 't laatst getimmerd"?
„Heb je geen spaarduit weggelegd?
En na twintig, dertig vragen
wordt je 'n onderzoek toegezegd.
VII
Is 't „examen" afgeloopen
't Onderzoek is goed gegaan,
Moet je alle dagen tweemaal
Op „Sint Tunnes" 2) stemp'len gaan,
Heb je 'n heele week gestempeld,
En niet ééne keer verpest,
Wordt je Vrijdags als je „zoet" bent'.
Met 'n gulden of tien verrast!!
VIII
Ga je klagen, reclameren, 
Maak je soms je eigen kwaad, 
Komt „proleet in uniform", 
Smijt je een, twee, drie! op straat! 
Piet! ik haat die heelen rommel 
De comedie daar vertoond, 
Hoe men zelfs bij nood en kommer, 
Nog den werklooze hoont!
IX
d'Een die noemt je: „balie-kluiver" 
'n Tweede noemt je: „luie vent" 
Stenhuis noemde ons zéér vleiend: 
Dalvers op het pirement!" 
Piet! ik hoop dat spoedig kome 
Durf en eenheid onder ons, 
Dan krijgt heel die ploertenbende 
En . .B.A. daarbij den bons'.

Nijmegen, Keesje.

1) Instellingen van „liefdadigheid".
2) Daar is 't bureau van het Burgerlijk Armbestuur. (Waarschijnlijk op de Sint Anthoniusplaats).

auteur: Cees Hamet

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1979 - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: