Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 60

1982

Religieuzen uit de oude stad 5

De zusters van Bethlehem (slot)

Het verdriet en de ellende waar verschillende meisjes en jonge vrouwen, die ongewild in verwachting kwamen mee te maken kregen, was heel vaak onbeschrijfelijk. Het waren de meisjes die door hun ouders op een wrede en hardvochtige wijze de toegang tot het ouderlijk huis was ontzegd, omdat zij „schande" over het gezin gebracht hadden.

Met volle medewerking van haar medezusters en gesteund door geestelijken en leken ging zuster Catharina Roodhaan aan de slag om voor opvang van de meest hopeloze gevallen te zorgen. Zij werden liefdevol in Huize Bethlehem opgenomen waar zij de voorbereiding op het aanstaande moederschap ontvingen. De bevalling vond plaats in het ziekenhuis alwaar Dr. Banning geen onbekende was. Wanneer alles met moeder en kind in orde was, kwamen zij na een bepaalde tijd terug in Huize Bethlehem onder de goede zorgen van de zusters. Zij werden dan volledig in staat gesteld om hun kindje zelf helemaal te verzorgen. Voor de zuigelingenzorg hoefden zij niet ver te lopen, want daarvoor konden zij op de Muchterstraat terecht, waar toen al een afdeling gevestigd was evenals in de Krayenhofflaan. De ongehuwde moeders en hun kindjes brachten veel leven in het zusterhuis. Vaak waren er wel vijftien tot twintig baby's en peuters met hun moeders aanwezig, buiten de aanstaande moeders die nog bevallen moesten. Voor deze kinderen was alles aanwezig zoals: wiegjes voor de zuigelingen en ledikantjes voor de peuters, natuurlijk met alle toebehoren. Ook aan speelgoed ontbrak het de kinderen niet. In de zomermaanden veranderde de kloóstertuin in één grote kinderspeelplaats waar vooral de peuters naar hartelust konden spelen. Tussen de vrolijke geluiden van de spelende kinderen hoorde men ook wel huilende stemmetjes van hen die zich bij het spelen bezeerd hadden. Moeder en kind mochten twee jaar in Huize Bethlehem verblijven. Dit in tegenstelling tot wat men wel eens beweerd heeft dat de moeders hun kindjes af moesten staan. Ook vrijwillig deden zij daar geen afstand van, behoudens op een zéér zeldzame uitzondering na. Het was er steeds een komen en gaan. 

Wanneer een moeder met haar kind wegging, werd vaak haar plaats meteen door een aanstaande moeder weer ingenomen. De drukte in hun huis is nu verdwenen. Het is er nu rustig geworden. Om niet te zeggen stil... Aan het wijkwerk nemen zij geen deel meer. Dat is nu door andere groeperingen overgenomen. Nieuwe intredingen van zusters vinden hier niet meer plaats. In Roemond en Leiden komt dat nog wel eens voor. Er wonen nu nog vijf zusters in het moederhuis op de St. Anthoniusplaats. Soms hebben zij gezelschap van een huisgenote die een studie over het een of ander moet doen. Zij zijn niet zo jong meer, er is zelfs een zuster bij van over de negentig jaar. Zij vinden het niet noodzakelijk dat er namen met leeftijden genoemd worden. Maar voor een van hen maak ik (vergeef mij de vrijheid) toch een uitzondering en wel de 85-jarige zuster Theodora, die veertig jaar geleden bij de geboorte van onze oudste zoon mijn vrouw verzorgde. Zij is héél bekend omdat zij, wanneer het weer dat toelaat, twee keer per dag heen en weer gaat op haar snorfiets naar het onderkomen van háár bejaardenbond boven aan de Berg en Dalseweg. Nu moet u niet gaan denken dat daar op St. Anthoniusplaats vijf zielige dames met hun duimen zitten te draaien. Verre van dat zelfs. Zij zitten nog vol Ievenslust en hun geest en handen zijn nog steeds overal mee bezig. Zij hebben nog een levendige belangstelling voor het dagelijks gebeuren én voor de oude stad oftewel wat daar nog van over is. Op zomerse dagen gaan zij op het terras zitten en kijken naar het gedeelte van de oude stad waar zij en hun medezusters, zoveel goed werk verricht hebben.
Beste zusters, ik wens u een zalig kerstfeest en een zéér goed 1983 toe. Natuurlijk wens ik dat ook toe aan alle mensen of zij mijn stukje nu wél of niét lezen.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1982 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: