Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 63

19-01-1983

Mieneke vertelt nog meer

Zal ik je nog 'n kumke thee in schudde, jong?", vroeg ze aan mij. Dat is goed Mieneke, ik heb nog wel zin ien 'n bekske leut", gaf ik haar ten antwoord. Toen zij klaar was met het inschenken van de thee ging zij weer zitten.

Je bent ook jong getrouwd, is 't nie zo Mieneke?", vroeg ik haar. Joa dat klopt", zei ze, ik was net achttien juir gewurde toen ik trouwde. Det kwam zo: tot m'n vieftiende juir heb ik bij die hereboer gewerrekt. Toen kwam ik ien betrekking as dienstmeisje veur hele doage bij 'n rijke familie hier ien de stad. 's Nachts was ik dus wer thuus. Op 'n keer hadde ze bij m'n vriendin thuus 'n feestje en duir leerde ik huir neef Herreman kenne. Ien tied van 'n mum hadde we vaste verkering met mekuir. Mien vader en moeder hadde duir nie zoe'n schik mee Want ik brocht natuurlijk geld thuus, d begriep je zeker wel? Duirbij was ik pas zeuventien juir. M'n voader zei tege me? verdomde snotoap d je bint, en as je mar uut kiekt, begrepe? En m'n moeder zei alleen mar: pas jij mar goed op je telle kiend zo dat 't met jou nie zo geet as met mien. Ze zei oek nog; je bint nou oud en wies genoeg um te wete w of je te doen en te loate het! En d was mien hele veurlichting op d gebied. Toen de mevrouw, wuir ik bij diende, d'r achter kwam zei ze: Denk er goed aan dat je niet met die jongen naar bed gaat"!
Hierna begon Mieneke smakelijk te lachen. Wuuirum lach je nou?", vroeg ik haar. Nou jong d zal ik je vertelle. Ik bin ien de hele verkeringstied nie n keer met mien Herreman nuir bed gewist, en toch moeste we trouwe! En weer lachte Mieneke smakelijk. Ik begreep wat zij bedoelde en moest er ook om lachen. Het was namelijk zo dat Mieneke het gezegde van haar mevrouw letterlijk bedoelde.
Ik was drie moande ien verwachting", ging Mieneke verder, toen ik vier doage nuir mien achttiende trouwde. Joa ik kan er nou wel um lache, mr toen was 't nie zoe fijn allemoal. Je kunt wel nuirgoan, voader was kwoad, moeder was kwoad en wij zoate meteen ien de zurrege. Mar ik heb 'n heel goed huwelijk gehad. Mien man was 'n prachtkerel, eerlijk wuir. 

Hij had altied goeie zin want ik heb 'm eigenlijk nooit kwoad gezien. Hij was oek 'n herde werreker en pakte van alles oan as er tenminste werrek was. Hij dee voer-manswerrek, bote losse en loaie, pakhuuswerk, kelnere, de boere op de mert hellepe, muziek moake oaveral wuir hij geld mee kon verdiene d pakte hij oan. Muziek was 'n hobbie van 'm. Hij had 'n ouwe trekharmonika en duir zat hij soms hele doage op te speule. Met die harmonika ging hij de boere en de durpskermisse af en dan bracht hij soms van alles mee. Mien man had oek altied 'n lolletie kluir. Zo weet ik nog goed dat ie 'n keer mee moest hellepe um 'n boot te losse. Op de letste dag van 't losse zei ie tegen me: Mieneke we zien vandoag vroeg kluir dus kook mar 'n lekker ptje ete. Ik zei d is goed dan zal ik hach veur je kluir moake, no d vond hij fijn. Um vijf uur had ik 't ete kluir mar um zes uur was ie er nog nie. Um kwert oaver zeuve kwam ie eindelijk tuus en ik zag 't meteen, hij had 'n flinke brrel op. Natuurlijk begon ik te moppere tegen 'm mar hij lei z'n loon op de toaf el en zei verder niks. Toen werd ik toch zoe kwoad op 'm en zei tege 'm: 'n brrel moest vijf gulde koste. Joa zei ie toen as ie dan mar zoe groot as 'n emmer is. En d kwam er zoe dreug bij 'm uut da'k gin road wist van 't lache. Op 'n andere keer vertelde ik 'm dat 'n man uut de stroat z'n vrouw gesloage had, mar Herreman bleef er heel rustig onder. Ien m'n kwoadheid zei ik toen: 'n kerel die 'n vrouw sleet die moest hande van lood kriege. Joa zei ie toen ienins, mar wel veur dat ie sleet natuurlijk. Nou toen had ik 't oek nie mr van 't lache. Wanneer jij je leve nog 'ns opnieuw oaver zou magge doen w zo jij dan nie, en w zou je wl doen?", vroeg ik aan Mieneke. D'r zien mar weinig dinge die ik nie zou doen, mar wat ik zeer zeker zou doen, d was wr trouwe met die man wuir ik zoeveul van gehouwe heb. Vertederd staarde zij voor zich uit.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron () 1983 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: