Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 85

28-03-1984

Wat is bijgeloof? (8)

Het stukje van de vorige week was het laatste van de serie: „Wat Is Bijgeloof"? Deze vraag dient u allen voor u zelf te beantwoorden. Laat ik voorop stellen dat deze vraag veel reacties opgeleverd heeft. Hieruit blijkt dat de beschreven onderwerpen een grote belangstelling genieten, Maar de vraag of ik er nog meer over wilde schrijven heb ik met nee beantwoord.

Voor mijzelf geloof ik dat er mensen zijn die bij hun geboorte bepaalde gaven gekregen hebben. Zo'n gave noemt men ook wel „het zintuig". Maar wie is Wim Janssen als er knappe geleerden zijn die daar heilig in geloven en andere geleerden zeggen dat het allemaal maar flauwe kul is. Daar tegenover staat weer dat men aan de Universiteit van Utrecht kan studeren in de parapsychologie. Helderziendheid, Waarzeggen, Hypnose en dat soort dingen meer horen onder de noemer van „paranormale verschijnselen". Mensen die bepaalde gaven hebben op dat gebied noemt men para-normaal-begaafden. „Para" wil zeggen naast het normale bestaande en wat buiten de benadering van de vijf zintuigen valt.

Verantwoording

Paranormale verschijnselen prikkelen de fantasie en de nieuwsgierigheid van veel mensen. Maar met deze bedoeling heb ik deze onderwerpen niet beschreven. Nee, ik heb dat met een andere bedoeling gedaan. De bedoeling namelijk om de mensen voor bepaalde zaken en personen te waarschuwen. Laat ik maar meteen met het spiritisme beginnen, daar kan men niet voorzichtig genoeg zijn. Enige maanden geleden kwam ik te horen dat er hier en daar in de stad, vooral groepjes jonge mensen bezig zouden gaan of al reeds bezig waren, om met het spiritisme te experimenteren. Ik wil iedereen, maar vooral de jonge mensen in het bijzonder, waarschuwen voor de grote gevaren die aan dat soort experimenten verbonden zijn.
Men kan niet zomaar klakkeloos met spiritisme gaan „spelen" want men weet niet wat men losweekt! Wanneer men het toch als een „spel" wil beschouwen dan moet ik nogmaals waarschuwen dat het dan een heel gevaarlijk „spel" is, waarvan de gevolgen vaak niet te voorspellen zijn. In de parapsychologie zijn veel gevallen bekend van over hun toeren geraakte personen waar men vaak geen raad mee weet. Zij kunnen haast niet meer slapen en als ze in slaap vallen worden zij door de afschuwelijkste nachtmerries geplaagd. Er zijn er die krankzinnig geworden zijn en anderen die de vreselijkste daden deden, tot moord en zelfmoord toe. Zij die zich toch met het spiritisme bezig willen houden raad ik aan om daar eerst goede boeken over te lezen. Deze boeken zijn in iedere openbare bibliotheek te lezen of te lenen. 

Over het algemeen zullen de schrijvers/sters u er op attent maken om een seance met gebed te beginnen. Het maakt echter niet uit of u tot Christus, Jehova, Allah of een andere God bidt. Het is ook zeer wenselijk dat er een goed medium bij aanwezig is.Maar nogmaals, wees voorzichtig met het spiritisme!

Naast het spiritisme heb ik ook nog over een kaartlegster (mantiek) een helderziende (paragnost) en een wonderdokter (paranormale genezer) geschreven. Deze mensen kunnen ons door hun begaafdheid, informeren over bepaalde voorvallen of gebeurtenissen. Deze mensen hoeven niet altijd de persoon in kwestie voor zich te hebben maar kunnen dat ook met behulp van foto's of andere voorwerpen. Ook kan dat door middel van een gewoon spel kaarten, alhoewel er ook speciale kaarten voor zijn. De goede en „vakbekwame" onder deze mensen timmeren nooit aan de weg door middel van advertenties in bepaalde bladen of blaadjes. Zij hebben dat ook niet nodig omdat de reclame van mond tot mond veel beter en doeltreffender is. Ook hier moet ik u waarschuwen voor de charlatans onder hen. Charlatans dat zijn bedriegers en komedianten die over geen enkele gave op dat gebied bezitten, maar er alleen op uit zijn om de goedgelovige onder ons geld uit de zak te kloppen. Het is triest, maar zij gebruiken de ellende van de mensen om zichzelf op die manier te verrijken, Deze mensen plaatsen wel advertenties, vaak met de mededeling dat men eerst een behoorlijk bedrag op moet sturen en dan moet u maar afwachten wat er uit de bus komt. Ook voor deze mensen moet u dus oppassen, ik kan u er niet genoeg voor waarschuwen.

Verder zijn er nog die rubrieken in dag- en weekbladen die door sterrenkijkers (astrologen) geplaatst worden. Ook dat is je reinste onzin. Een goede astroloog kan alleen maar een behoorlijke horoscoop voor u maken als hij niet alleen het jaar, de maand en dag van uw geboorte weet, hij moet zelfs het uur en de minuten van uw geboorte weten! Wanneer hij dat weet dan kan het pas mogelijk zijn om iets over uw leven te vertellen. Voor al deze dingen en personen heb ik u willen waarschuwen, want er wordt maar al te veel geprofiteerd van de menselijke ellende en nieuwsgierigheid.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1984 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: