Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 93

11-07-1984

Misdaad in Nijmegen (8)

Over het verhaal van de drie jongens die de Nijmeegse recherche uit de handen van de Duitse bezetters wilden houden, heb ik verschillende reacties ontvangen. Volgens de feiten die tot nu toe bekend zijn heeft het slachtoffer - Harrie K. - die met zijn vrouw aan de Postweg woonde de aanslag overleefd. Het echtpaar had geen kinderen.

Na de oorlog is Harrie K. nog gearresteerd wegens de hulp die hij de Duitsers verleend had. Daarvoor heeft hij een tijdje in het kamp Vught doorgebracht, maar zover ik weet is hij niet veroordeeld.

De heer H. Hoogakker vertelde mij dat de jongen die met een fiets gevlucht was richting Ubbergen, maar één boei af heeft kunnen schudden. De andere boei is later bij hem thuis doorgezaagd. Deze jongeman woonde boven aan de Nieuwe Nonnendaalseweg tegenover de voormalige broodfabriek. 

Ook de thans zestigjarige zuster van de Indische jongen - Otto IJs -heeft zowel telefonisch als schriftelijk gereageerd. Zij vertelde mij dat hun gezin voor de oorlog in Nederland op vakantie was. Op tien mei 1940 zouden zij weer naar Indië teruggaan, maar door het uitbreken van de oorlog is daar niets van gekomen. Duitse instanties hebben haar meegedeeld dat Otto niet in een kamp was overleden, maar bij het zwemmen verongelukt was. Een vrouwelijke kennis van het gezin IJs heeft verteld dat Otto in 1953 in de stad is geweest en inlichtingen over zijn familie gevraagd heeft. 

Vergiftigingen

In de oorlogsjaren 1943 en 1944 hebben op de vermicelli-fabriek van Honig, aan de Waalbandijk in Nijmegen, enige merkwaardige voorvallen plaatsgevonden. 

Op een gegeven dag meldde een jongeman - die als assistent bedrijfsleider op deze fabriek werkzaam was - zich ziek, met klachten van pijn in zijn benen en onderlichaam. Deze pijnen trokken langzaam in zijn lichaam naar boven. De ziekte had als bijverschijnsel haaruitval over het gehele lichaam.

De jongeman, H., die bij zijn schoonouders aan de Graafseweg in de kost was, werd steeds zieker en het duurde niet lang of de jongeman stierf aan zijn kwaal. Omdat zijn huisarts geen idee had wat voor een ziekte het was, schreef hij op het bewijs van overlijden dat de jongeman een natuurlijke dood gestorven was. Korte tijd na het overlijden van de assistent bedrijfsleider, werd de fabrieksbaas P., die aan de Marialaan woonde, ziek. Deze fabrieksbaas had dezelfde ziekteverschijnselen als het eerste slachtoffer en stierf ook weldra. Na deze fabrieksbaas P. volgde fabrieksbaas T., die in Hees woonde, gevolgd door een derde fabrieksbaas, C. uit de Waterstraat. 

Omdat bij alle vier overledenen de ziekteverschijnselen en de klachten hetzelfde bleken te zijn, hebben verschillende medici hemel en aarde bewogen om achter de oorzaak van het overlijden te komen. Vooral de bedrijfsarts, dr. Muller, van de Honig fabriek, heeft zich geweldig ingespannen om de ware doodsoorzaak te achterhalen. Hij heeft zelfs „een professor uit Utrecht naar Nijmegen laten komen om opheldering te verschaffen. Deze heeft de laatst overledenen nog onderzocht, maar ook hij kon niet vaststellen wat de oorzaak van de ziekte was. De bedrijfsarts bleef echter niet stilzitten en ging in alle medische boeken en tijdschriften snuffelen om te zien of er hier of daar niet een ziekte beschreven werd met dezelfde klachten en bijverschijnselen. Op het laatst ontdekte hij inderdaad enige beschrijvingen die overeenkwamen met de voornoemde ziektegevallen. De beschreven gevallen in het bewuste boek hadden plaats gevonden in Rusland en waren veroorzaakt door het vergift Thalium. Bij nader onderzoek bleek dat vergift in ruime mate in de fabriek aanwezig te zijn ter bestrijding van ratten die op het meelafval afkwamen dat bij het lossen van schepen op de kade achterbleef. 

(Wordt vervolgd).

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1984 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: