Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 103

22-06-1983

De Nijmeegse politie (7)

Een dezer dagen kreeg ik van een goede bekende onderstaand schrijven overhandigd. Het is een schrijven uit de oorlogstijd en handelt over opgelegde straffen van vijf leden van het Nijmeegse Politiekorps. Deze straffen werden uitgedeeld door de toenmalige N.S.B.-burgemeester Van Lokhorst en de fanatieke aanhanger van de Duitse leer korpscommandant Versloot. Natuurlijk hebben meer politiefunctionarissen lijdelijk verzet gepleegd, maar dit is slechts een opgave over de maand juni 1944.

GEMEENTEPOLITIE NIJMEGEN
Commandant
No. 270/736 
Nijmegen, 3 juli 1944

Onderwerp: Opgave van opgelegde disciplinaire straffen over de maand juni 1944. Antwoord op uw schrijven d.d. 12-5-44 La.AD. no. 361/1944.

1) a. SEEGERS, H.F.M. 
b. Opperwachtmeester. 
c. Burgemeester-Pol, gezagsdrager, M. van Lokhorst. 
d. 17-6-44.
e. Inhouding van de helft der hem over 1944 toekomende verlofdagen, 
f. Wegens het door ernstige plichtsverzaking en grove nalatigheid laten ontvluchten van een onder zijn bewaking staande arrestant.

2) a. SEEGERS, H.F.M. 
b. Opperwachtmeester, 
c. Korpscommandant, Kapitein P. C. Versloot, 
d. 22-6-44.
e. Inhouding van een vrije dag.
f. In strijd met de voor hem geldende ambtsinstructie zijn bezwaren niet langs hiërarchieke weg kenbaar maken.

3) a. KOKKE, W. A. 
b. Opperwachtmeester, 
c. Burgemeester-Pol gezagsdrager, M. van Lokhorst, 
d. 17-6-44 
e. Schorsing voor de tijd van één week met inhouding van de helft van de hem over dat tijdvak toekomende wedde, 
f. Wegens het door ernstige plichtsverzaking en grove nalatigheid laten ontvluchten van een onder zijn bewaking staande arrestant.

4) a. HOOGEVEEN, J. 
b. Wachtmeester. 
c. Burgemeester-Pol, gezagsdrager, M. van Lokhorst. 
d. 17-6-44.
e. Inhouding van 4 opeenvolgende vrije dagen, uitgezonderd de zondagen, 
f. Wegens het laten ontvreemden van zeven tot zijn dienstrevolver behorende scherpe patronen.

5) a. JANSSEN, W.
b. Opperwachtmeester, 
c. Burgemeester-Pol, gezagsdrager, M. van Lokhorst, 
d. 24-6-44.
e. Inhouding van de helft der hem over het jaar 1944 toekomende verlofdagen, 
f. Wegens het door ernstige plichtsverzaking en grove nalatigheid laten ontvluchten van een onder zijn bewaking staande arrestant.

De Korpscommandant,
De Kapitein,
(Coen Versloot)

Ph. Coll.:
Aan den Heer Gewestelijk Politiepresident te Arnhem.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1983 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: