Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 116

28-09-1983

De Nijmeegse politie (20)

De ene agent had de techniek van het fietsen eerder onder de knie dan de andere. Hierdoor ontstonden er soms ongewild komische situaties. Een voorbijganger die zo'n fietsende agent aan wilde houden om de weg te vragen of om een andere informatie, kreeg dan steevast te horen „Een ogenblikje, meneer" - en dan gelijk net een kelner - „Ik ben zo bij u". De betreffende agent had dan soms vijf of zes meter nodig om zijn rijwiel met doorloper tot stoppen te „dwingen".

Dan maakte hij rechts omkeer om zich naar de geduldige, maar ook verbaasde vragensteller te begeven. Het is ook wel gebeurd dat de voorbijganger, denkend dat hij door de agent in het ootje werd genomen, enigszins boos door gelopen was. Dan moest de agent met zijn rijwiel aan de hand achter de vragensteller heen om hem de gewenste informatie te verstrekken. 

Dat het onderhoud van de politiefietsen in die tijd nogal wat te wensen overliet is, gezien in de omstandigheden van die tijd, niet zo verwonderlijk. Immers van de ene op de andere dag werd het politiekorps - al was het dan maar met fietsen - mobiel gemaakt. Om de fietsen in een rijdbare toestand te houden en om niet steeds van een fietsenmaker afhankelijk te zijn, moesten er bepaalde onderdelen aangekocht en een „reparateur" aangesteld worden. Dat het een en ander niet direkt voor elkaar kwam maakt het onderstaande voorval wel goed duidelijk.

Commissaris De Fouw weet weer eens uitbreiding van zijn korps te bewerkstelligen en enige van zijn manschappen te laten promoveren. Een van die manschappen is op dat moment ziek en daarom zal een van zijn collega's hem de heuglijke tijding overbrengen. Wanneer hij zich van zijn taak gekweten heeft, krijgt hij van de zieke te horen: „Hadden zij mij maar een nieuw zadel op mijn fiets gegeven, daar heb ik meer aan dan aan deze promotie!" 

Maar ja, na meer dan zestig jaren is er wel het een en ander bij het politiekorps veranderd. Op 31 december 1979 was de korpssterkte als volgt, samen gesteld:
1 hoofdcommissaris; 2 commissarissen; 6 hoofdinspecteurs; 4 inspecteurs; 17 adjudanten; 38 brigadiers; 126 hoofdagenten; 99 agenten; 14 aspiranten; 57 diverse ambtenaren.
Een totaal van 364 korpsleden waarvan er 49 tot het vrouwelijk geslacht behoorden. Bovendien waren er op die datum buiten de sterkte: 4 man garagepersoneel, 3 huishoudelijke assistenten en 9 interieurverzorgsters werkzaam. Het korps kon beschikken over 80 vervoermiddelen waaronder: 53 diverse auto's, 16 motoren en 11 bromfietsen. 

Wilt u nog meer cijfers weten? Nou hier komen deze dan: 38 van deze voertuigen waren uitgerust met mobilofoon en reden in 1979 1.233.000 km. In dat zelfde jaar hadden zich in onze stad 5829 buitenlanders gevestigd, waarvan er 36 van onbekende nationaliteit en 54 statenloos waren. De rest was verdeeld over 77 nationaliteiten. De meesten komen uit Turkije, 1683. Dan komt Marokko met 661 en een goede derde is Joegoslavië met 455. Het totale aantal (5829) bestaat weer uit 2563 mannen, 1468 vrouwen en 1798 kinderen.

Het politieapparaat is gevestigd in het hoofdbureau van politie aan het Mariënburg. Weer wat cijfers en namen. Architectuur: R. Roukema, hoofd afdeling architectuur van de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting der gemeente Nijmegen. Aannemer: Beton- en Utiliteitsbouw H. Oosterhout N.V. te Wijchen. Aanbesteding: 17 maart 1966. Gunning aan de laagste van de tien inschrijvers voor de som van ƒ4.487.000,-. Data: begonnen aan de grondwerkzaamheden 9 mei 1966, in gebruik genomen 16 december 1968. Schok-beton-elementen voor de gevels 1830 m2. Natuursteentegels gangen, trappen en hallen 2050 m2. Red-cederlatten voor plafonds 5500 m2 of wel ongeveer 90.000 strekkende meters. Linoleum kantoorvertrekken 2700 m2. Betimmeringen in de gangen 650 m2. Tegels voor was en toiletruimten 2500 m2. Enkele maten: kelder 3600 m2, begane grond 1e en 2e verdieping 7600 m2, archiefruimte in de kelder 270 m2, binnenplaats 950 m2, binnentuin 200 m2, sportzaal tevens aula 265 m2, kantine met keuken 200 m2. Het lijkt mij interessant om deze serie over de Nijmeegse politie voorlopig te besluiten met het plaatsen van wat foto's. Mocht een van de lezers of lezeressen een foto bezitten van of over de Nijmeegse politie stuur deze dan naar mij op of bel mij even dan kom ik die wel ophalen. Met uw toestemming wordt deze dan in het weekblad „De Brug" geplaatst. Natuurlijk krijgt u deze foto weer onbeschadigd terug. Mocht het zo zijn, dan heb ik daar graag wat bijzonderheden over. Zoals naam, rang of functie, plaats, enzovoorts. Zelf ga ik natuurlijk ook op pad om hier en daar foto's te pakken te krijgen. Bij voorbaat al reeds mijn hartelijke dank.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1983 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: