Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 122

30-11-1983

De Nijmeegse politie (27)

Op onderstaande foto ziet u de voorlopers van twee gemeentelijke diensten, de beroepsbrandweer en de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, de G.G. en G.D. Achter het primitieve brandweerspuitje staat oud-adjudant Marinus van Gelder. Hij kwam op 7 december 1922 in dienst en ging op 1 juli 1957 als adjudant met pensioen. U moet namelijk weten dat het blussen van branden ook een taak was die tot de politie behoorde.

Wel bestonden er in de wijken afdelingen van de vrijwillige brandweer, maar de eerste meldingen van brand kwamen toch meestal bij de politieposten of het hoofdbureau binnen.

- De voorlopers van brandweer en G.G. en G.D. Deze opname is gemaakt in 1924.

Vanuit deze meldposten werd dan de vrijwillige brandweer gewaarschuwd, terwijl inmiddels enige agenten met het blussen begonnen en verkeersmaatregelen namen. Achter het wagentje met hoge wielen - in de volksmond het „lijkenwagentje genoemd" - staat Johannes v. d. Leij. Deze kwam op 10 mei 1914 op 26-jarige leeftijd in dienst en ging op l januari 1949 als hoofdagent met pensioen. Over de halfronde hoepels van het wagentje was een bruin zeildoek gespannen. Met dit wagentje werden de drenkelingen en de dodelijk verongelukte verkeersslachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Zij die op straat of tijdens hun werk aan een hartverlamming overleden of door een of ander ongeval en niet deerlijk verminkt waren werden - indien het adres bekend was - gewoon naar hun huis gebracht. Daar bleef de overledene dan drie dagen „boven aarde staan" zoals dat toen gebruikelijk was.

De beroepsbrandweer en de G.G. en G.D. werden in de 2e helft van de dertiger jaren opgericht. Onderstaande foto stamt nog uit de laatste dagen van de eerste wereldoorlog en werd gemaakt op de voormalige Eiermarkt. De foto werd geadresseerd aan het hoofdbureau van politie te Nijmegen, met aan de achterkant de volgende tekst:

Nijmegen, 8 april 1908.

Wij verzoeken u beleefd deze foto ter hand te willen stellen aan de hoofdagent van politie, op de foto in actie. Wij namen met genoegen waar dat de politie met veel takt optrad en de
regeling goed had getroffen.

Weekblad voor Nijmegen en Omstreken
Directeur, redacteur.

- Distributie van gezouten Vleesch op Zaterdag 5 April 1918. Herinnering uit roerige tijden.

De hoofdagent op de foto is Willem Starrenburg die met een gebiedend gebaar de jeugd naar een andere plaats verwijst. U moet eens op de uitmonstering op zijn mouwen letten en op de punthelm die hij draagt. Deze helm is een evenbeeld van de Duitse „Pickelhaube". Hoofdagent Willem Starrenburg was van 1899 tot 1926 in dienst van de Nijmeegse politie. Na eerst in 1924 zijn 25-jarig jubileum gevierd te hebben ging hij twee jaar later op zestigjarige leeftijd met pensioen. Willem Starrenburg was een zeer sociaal voelend man die voor iedereen klaar stond die bij hem om hulp kwam vragen. Na het gereedkomen van de politiepost aan de Koninginnelaan heeft hij daar verschillende jaren dienst gedaan. Hij was de vraagbaak voor de wijkbewoners, bemiddelaar bij huisuitzettingen en burenruzies en raadsman bij huwelijksproblemen. Men wist Starrenburg niet alleen op de politiepost te vinden, maar ook op zijn privé-adres. Regelmatig kwam men bij hem aan huis om moeilijkheden te bespreken. Voor deze gesprekken trok hij zich met zijn bezoek terug in het voorkamertje van zijn huis., Dat kamertje kreeg dan ook al gauw bij zijn gezinsleden de naam van „De biechtstoel van vader". Hoe gezien hij bij de wijkbewoners was, bleek vooral na zijn overlijden op 20 januari 1938. Bij zijn begrafenis stroomde de Theresiakerk in het Waterkwartier vol met wijkbewoners en andere belangstellenden die hem hun laatste eer kwamen bewijzen.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1983 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: