Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 125

08-09-1984

Uitvoering sociale wetten (2)

Nu hebben wij het geluk - ook omdat wij in Dukenburg wonen - dat daar een hulpsecretarie van de gemeente Nijmegen gevestigd is. Daar houdt de Burgerraadsman spreekuur op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur. De wijkagent kan u te woord staan op maandag van 13.30-15.00 uur en vrijdags van 10.00-11.30 uur. Het hulpsecretarie is geopend dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 13.30-15.00 uur.

In het hulpsecretarie kan men terecht voor zaken betreffende bevolking en burgerlijke stand. Er komen veel mensen uit andere stadsdelen hier naar toe zoals voor hun rijbewijs, paspoort en dergelijke zaken. Dat komt hoofdzakelijk omdat zij hier geen problemen met het parkeren hebben en zij geen uren in de rij hoeven te staan. Men kan er natuurlijk ook terecht - en daar was het mij om te doen - voor 65+ kaarten. Dus begaf ik mij op weg naar het hulpsecretarie - dat nog geen honderd meter van onze woning verwijderd is - om daar over de kaarten mijn licht op te steken.

Op de hem zo bekende hartelijke manier werd ik door de betreffende ambtenaar, de heer Schoonderbeek, ontvangen. „Goedemorgen meneer Janssen, waarmee kan ik u van dienst zijn?" Ik vertelde hem dat ik op 1 september in de A.O.W. zou komen en dat ik graag van hem wilde vernemen welke stappen ik moest doen om in het bezit van een 65+ kaart te komen. „Zo, daar ziet u anders niet naar uit", zo complimenteerde hij mij. „En bent u ook op 1 september jarig?" „Nee", zei ik, „op 18 september word ik 65 jaar." „O, maar dan moet u op 18 september terugkomen, want zo'n kaart gaat precies op de verjaardag in", gaf hij mij te verstaan. „Ja, maar ik beur over de hele maand september al A.O.W.", bracht ik naar voren. „Ja, dat kan nu wel zo zijn, maar de bepalingen luiden nu eenmaal dat de kaart op uw verjaardag geldigheid krijgt. En als uw vrouw de zestig gepasseerd is, moet zij ook meekomen. U moet ook ieder één pasfoto meebrengen dan maak ik de kaarten meteen voor u in orde". Nou dan komen wij wel tegen die tijd", zei ik wat teleurgesteld. Ik nam afscheid van hem en ging - in gedachten verzonken - naar huis om het mijn vrouw te vertellen. 

De volgende dag ging ik naar de Raad van Arbeid om mijn A.O.W. aan te vragen. Bij die gelegenheid nam ik meteen het gratis vouwblaadje mee naar huis met de lange titel: „Stand van zaken bij de sociale verzekeringen en voorzieningen 1 januari 1984." Ook kocht ik voor ƒ1.25 het boekje „De kleine gids". In het boekje worden dezelfde wetten en voorzieningen behandeld als in het vouwblaadje maar dan wel uitvoeriger, en zijn echt onmisbaar voor hen die daar meer van willen weten. Bij het ziekenfonds (BAZ) kwam ik in het bezit van formulieren voor de bejaardenziekenfonds. Bij thuiskomst ben ik ijverig aan het lezen en het rekenen geslagen.

Het hemd van je lijf!

Bij tijd en wijle moest ik stoppen omdat mijn bloeddruk gevaar liep. Van het (BAZ) had ik een wit formulier gekregen met blauwe letters plus een geel toelichtingsformulier met zwarte letters. De laatste tijd is er veel geschreven en gesproken dat er inbreuk gepleegd werd op de privacy van bijstandsmoeder en alleenstaande jonge mensen. Maar wat dacht u van de inbreuk op de privacy van de bejaarden? Je moet je hele ziel bloot en je hele hebben en houwen op tafel leggen. Natuurlijk willen zij weten hoe of je heet, waar je woont en hoe oud je bent. Maar ook de naam, het adres en het telefoonnummer van je eventuele boekhouder of iemand anders die nadere gegevens kan verstrekken. Daarnaast willen zij ook nog weten als je niet meer met je echtgeno(o)t(e) samenwoont wat hier dan wel de reden van is? Zoals bijv. verblijf in verpleeghuis, woningnood, of duurzaam gescheiden leeft of scheiding van tafel en bed? Of je dan maar even de naam, het adres en woonplaats van de elders verblijvende echtgeno(o)t(e) wilt vermelden!

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1984 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: