Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 134

12-12-1984

Zoals het vroeger was (7)

Zoals ik al in het eerste stukje van „Zoals het vroeger was", geschreven heb, werden er voor de tweede oorlog al plannen gemaakt om de oude stad te saneren, wat wil zeggen orde op zaken stellen, in dit geval de woonsituatie voor de oude stadsbewoners te verbeteren.

Het plan dat de Stichting Oude Stad (SOS) in 1940 aan de gemeente aanbood viel in goede aarde en daarom besloot het stadsbestuur financiële middelen te vergaren om het plan te verwezenlijken. In 1941 beloofde het Rijk een flinke bijdrage voor dat plan te geven, maar door de bouwstop die de Duitse bezetter in 1942 invoerde ging de hele zaak de mist in. Vlak na het bombardement in 1944 nam men de draad van het plannen maken weer op en werd er een Stedenbouwkundige Dienst in het leven geroepen. Deze Dienst werd onder andere bemand door ir. B. Fokkinga, drs. Van de Borg, en A. M. B. G. van Woerkom geassisteerd door een aantal tekenaars. In juni van het zelfde jaar werd deze Dienst opgenomen in het Plaatselijk Bureau voor de wederopbouw, die een Rijksdienst was.

Plannen, plannen, plannen

Men begon met besprekingen en vergaderingen waarin plannen opgesteld en bijgesteld werden. Deze plannen werden door de tekenaars op hun tekentafels in beeld gebracht om weer in vergaderingen besproken te worden, waarna deze aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd werden, die de plannen prompt afkeurde. Toen er in 1946 eindelijk een plan door de gemeenteraad goedgekeurd werd, stuitte dat weer op bezwaren van De Stichting Opbouw Nijmegen.
Ook De Gelderlander had zo zijn twijfels. De Stedenbouwkundige Dienst trok het zich zo aan, dat zij - terwijl het plan al in Den Haag op goedkeuring wachtte - ijlings weer met een ander plan op de proppen kwam. Toen dat plan in 1957 aller goedkeuring weg kon dragen duurde het nog eens drie jaar voor dat men met Den Haag tot overeenstemming kon komen. Maar tot overmaat van ramp bleek Den Haag toch bezwaren te hebben tegen de opneming in het plan van het westelijk deel van de oude stad en was men weer net zo ver als in het begin. De sanering van de oude stad raakte in het slop.

Men ging zich geheel wijden aan de opbouw van de binnenstad en kreeg alleen het Groene Balkonplan wat aandacht. Maar in 1952 bleek plotseling dat het Coördinatie College verlegen zat om werkobjecten in het kader van de werkverschaffing. Daarom besloot men de grote keermuur uit het Groene Balkonplan te gaan bouwen. Eind november kwam de toezegging van de rijkssubsidie af, onder voorwaarde dat er vóór 1 maart 1953 aan begonnen moest worden. 

Met koortsachtige haast begon men nu met de voorbereidingen van de bouw, wat vooral inhield dat men voor de voet weg sloopte wat er maar in de weg stond. De Nijmeegse bevolking nam eerst een afwachtende houding aan en waren nieuwsgierig wat het uiteindelijke resultaat zou zijn van deze bouwactiviteiten. De nieuwsgierigheid veranderde meer en meer in ongeloof en verbazing, die weer plaats maakte voor verbijstering toen het eindproduct klaar was. Met ontzetting zag men dat De Lindenberg door een wanstaltige muur afgesloten en het ontstane gat er achter opgehoogd was! Hier was een verschrikkelijk aanslag gepleegd op het oudste stukje van Nijmegen. De ruim tweeduizend jaar oude Lindenberg was hierdoor plotseling van de kaart verdwenen. Binnen de kortste tijd kreeg het gedrocht de naam van „klaagmuur". 

Nu, dertig jaar later, wil men weer een aanslag plegen op oud Nijmegen door het Besiendershuis en het Brouwershuis in te metselen tussen moderne flatgebouwen. Deze zouden in een nieuwbouwwijk wellicht niet misstaan maar in de Steenstraat een aanfluiting zijn. Om dat te voorkomen dient de Nijmeegse Burgerij te hoop te lopen om met klem te protesteren tegen de tweede beschamende aanslag op oud Nijmegen! Met de hoop in ons hart dat de Gemeenteraad op dit voor geheel Nijmegen onterende besluit terug zal komen.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1984 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: