Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 137

02-01-1985

Zoals het vroeger was (10)

Het is voor mij steeds weer een ongelooflijke ervaring als ik merk wat voor gevoelens ik met mijn eenvoudige stukjes losweek bij de mensen die deze stukjes lezen. Ook deze serie; „Zoals het vroeger was" staat weer volop in de belangstelling van de lezers en lezeressen van dit weekblad.

De reacties die ik krijg zijn alle van instemmende aard. Verschillende mensen die mij opbellen verontschuldigen zich dat zij beslag op mijn tijd leggen, nou dat hoeft u echt niet te doen. Ik stel het zelfs zeer op prijs dat u mij opbelt of mij staande houdt om over mijn schrijven van gedachten te wisselen. Een van de trouwe lezeressen zond mij, naar aanleiding van de vorige stukjes, onderstaande ontboezeming toe. Als volbloed Nijmeegse - geboren en getogen in onze oude stad - is het haar ook een doorn in het oog wat er met de oude stad gebeurd is. Leest u maar eens goed dan zult u wel begrijpen wat zij bedoelt.

Wà is 'r met mien ouwe stad gebeurd?

Dè letste stukske ien „De Brug" is uut mien hert gegrepe. Ik heb van kwoadheid dan oek voak mien hande dicht geknepe. Oaver dè prachtig stukske grond duir onder langs de Woal, is heel wà afgekletst, mar 't bleef bij kletse allemoal. Was 't erste plan mar deurgezet, dè was nog te betoale. Mar wuir mot nou „Jan met de pet" de hoge huur goan hoale? Ik wist wat 'r moest komme stoan, wà huze vuer de sjieke. Die konde dan - ien ploats van ons - de mooie Woal bekieke. Duir - ien onze ouwe stad - wou vroeger niemand wone. Duir wonde plebs - zo werd gezeid - duir moes je je nie vertone. Mar veur de échte Nimwegenuir was 't 't Liefste op de eerde. Veur hun had toch dè stukske grond de allergrootste weerde, 't Nimweegs hert is nou vertrapt en met troane ien de oge denk ik wà vroeger is gewist is nou veurgoed vervloge. Want tege al dè onverstand zul je 't loodje mottelegge. Zie zo, ik heb m'n hert gelucht, dé was wà ik wou zegge. Mvr. H. Th. van Reen.

Ik vind, dat mevr. Van Reen haar gevoelens heel goed op papier heeft gezet, want het is heel duidelijk wat zij er mee bedoelt. Volgens mij zouden veel meer mensen in woord en geschrift van hun gevoelens blijk moeten geven over wat er met de oude stad is gebeurd en wat er nog te gebeuren staat. De hele Waalkade is verprutst door die wanstaltige muur die men er in de vijftiger jaren gebouwd heeft. Daarom dient deze muur zo vlug en zo goed mogelijk weggemoffeld te worden. Het mooiste zou zijn als de Lindenberg weer ontsloten zou worden, maar dan dient dat mooie mozaïek wel een andere plaats te krijgen. Maar ja, dat zal wel een droom zijn die nooit in vervulling zal gaan. Zo levendig als het vroeger aan de Waalkade en in de oude stad was, zo doods is het er nu. Natuurlijk de grote trekpleister, de Gierpont, is verdwenen en daarmee de verschillende horecaondernemingen, de kleine neringdoenden en de andere dienstverlenende bedrijfjes en bedrijven. Alles is nu opgeofferd aan de woonfunctie. 

Nu moet u mij niet verkeerd begrijpen en denken dat ik voorstander ben om de hele oude stad en dé Waalkade volgebouwd te zien met allemaal cafés en dergelijk soort zaken. Verre van dat zelfs. Het zal voor een gewone caféhouder wel haast onmogelijk zijn om iets aan de Waalkade te beginnen als men de hoge huren en de investeringskosten in aanmerking neemt. En aan een restaurant waar men vijftien gulden voor een uitsmijter en vijfentwintig gulden voor een biefstuk met brood moet betalen zie ik ook geen heil. 

Ik wens u allen een zalig en voorspoedig 1985 toe. 

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: