Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 142

06-02-1985

Jeugdherinneringen (5)

U begrijpt dat die slagen op het achterwerk van de jongen pijnlijk aan kwamen. Ging de jongen voor het toedienen van de derde slag staan, dan kreeg hij er nog eens drie bij. De meester sloeg vaak zo hard dat de losse, stijfe manchetten uit de mouwen schoten en door het schoollokaal vlogen.

Meneer Sutmuller had de derde klas onder zijn hoede, maar deze hield zijn jongens zonder lijfstraffen in toom. Dat kwam misschien wel door de vrees die er nog van meneer Nuite in zat. Het praatje ging ook onder de jongens dat hij zo verschrikkelijk sterk was, dat geen vader bij hem om verhaal durfde komen. Ook werd er verteld dat hij met n klap een grote jongen half dood geslagen had. Maar dat was natuurlijk allemaal fantasie. Meneer Gerrits daarentegen had het heel moeilijk met zijn pupillen uit de vierde klas. Dat lag echter niet aan zijn kwaliteit als leraar, maar aan de gemengde leeftijd van zijn leerlingen. In de vierde klas zaten namelijk jongens van tien maar ook van elf, twaalf en dertien jaar! Het is zelfs voorgevallen dat er een paar jongens op veertienjarige leeftijd van school gingen die het niet verder dan de vierde of vijfde klas gebracht hadden. Deze jongens hadden altijd kleinerend over de jongens uit de lagere klassen gesproken als zouden het maar snotneuzen zijn. Maar nu voelden zij zich bij diezelfde snotneuzen in hun hemd staan. Daarom wilden zij hun tekort aan kennis goed maken met - in hun ogen althans - heldhaftig gedrag om toch maar in aanzien te blijven bij de tienjarige broekjes. Om op hun schoolmakkers indruk te maken, gingen zij dan de lefbink uithangen door de onderwijzer op grove wijze te brutaliseren. Dat werkte automatisch op het gedrag van de andere leerlingen, waardoor er een ordeloosheid in de klas kon ontstaan die de onderwijzer tot het uiterste prikkelde. Hierdoor kon het gebeuren dat de onderwijzer zijn zelfbeheersing verloor, waardoor het voor kon vallen dat door de ontstane consternatie, de verkeerde jongen de schuld kreeg voor de veroorzaakte troep. Op een keer was er wr eens heibel, waarbij de onderwijzer het aan de stok kreeg met Broertje Janssen (geen familie van mij).  Ondanks dat Broertje part nog deel had aan de ontstane heibel, werd hij door de onderwijzer daarvan toch beschuldigd. De onenigheid tussen die twee ontaarde in een handgemeen. Toen Broertje het niet kon winnen rende hij naar zijn bank, pakte zijn penhouder met kroontjespen en wierp die - als een volleerd speerwerper - naar de onderwijzer. De pen zoefde vlak over de haren van de onderwijzer en bleef trillend in het schoolbord staan. Ogenblikkelijk was het muisstil in het klaslokaal. De beide tegenstanders keken lijkbleek elkaar aan. Na een kort ogenblik stuurde de onderwijzer ons allemaal naar huis. De onderwijzer had schijnbaar contact opgenomen met het hoofd der school; meneer Hamer, want Broertje was de volgende ochtend amper op het schoolplein verschenen of hij werd bij de hoofdonderwijzer ontboden. Toen wij goed en wel in de klas zaten kwam Broertje binnen, gevolgd door de hoofdonderwijzer. Broertje liep naar meneer Gerrits, gaf hem een hand en mompelde wat woorden die als een verontschuldiging door moesten gaan. Daarna hield meneer Hamer een korte maar krachtige toespraak waarin hij gespierde taal gebruikte. In het kort kwam het er op neer dat als er jongens waren die heibel wilden maken, dat zij dat dan maar eens bij hem in de klas moesten komen doen. Hij zou hen dan niet alleen de vier hoeken van het klaslokaal laten zien, maar ook de vier hoeken van het schoolplein en hen dan eigenhandig uit en van de school zou trappen, waar zij nooit meer terug hoefden te komen! Ook verklaarde hij dat hij niet bang was voor vaders of grote broers. Dat was taal die door ons maar al te goed begrepen werd, daar sprak een man die voor geen duvel of dood bang was, dat was een man die de gevaren durfde te trotseren, dat was een man naar ons hart!

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron () 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: