Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 146

13-03-1985

Jeugdherinneringen (9)

De ouders van tegenwoordig die schoolgaande en/of verder studerende kinderen hebben, worden bijna kruisdol van de vele studierichtingen die hun kinderen eventueel kunnen of moeten volgen, zoals: HO, MO, VWO, HAVO, MEAO, MAVO, LEAO en nog een hele rits andere studierichtingen en opleidingen.

Onze ouders - en wij, jongens -hadden daar in onze tijd geen last van. Op een enkele gelukkige uitzondering na, die naar de Ambachtschool mocht gaan, moesten wij - direct na het verlaten van de school - proberen om ergens aan de slag te komen om ook mee te helpen aan de uitbreiding van het gezinsinkomen. Deze grote stap in het volle leven zetten wij dan met als enige ondergrond onze zes klassen lagere schoolopleiding. Maar daar stond tegenover dat wij al heel jong les kregen aan de Universiteit van het leven! Toch hebben wij veel aan het onderwijs op onze school gehad. De opleiding was wel heel eenvoudig, maar wij leerden er toch wat. Vooral aan de vakken lezen, schrijven en rekenen werd veel aandacht besteed. Daarnaast kregen wij natuurlijk ook les in geschiedenis, aardrijkskunde, taal en zo meer. Ik kan nu wel zeggen dat de vier onderwijzers en het hoofd van de school - meneer Hamer - heel goed voor hun taak berekend waren. Er heerste onder hen geen kuddegeest want iedere onderwijzer had een eigen opvatting wat het lesgeven betrof en het aanpakken van voorkomende problemen.

Meneer Nuijten

U weet misschien nog wel dat ik, in het vierde stukje van deze serie, geschreven heb over de straffen die meneer Nuijten van de tweede klas met een liniaaltje uitdeelde. Op dezelfde dag dat het stukje in „De Brug" stond werd ik gebeld door de 72-jarige meester in de rechten; Joost Nuijten, zoon van de betreffende onderwijzer (die inmiddels overleden is). Hij vertelde dat zijn vader dezelfde straffen ook op zijn kinderen toepaste. Wanneer een van hen daar reden tot gegeven had, dan werden zij door hun vader „uitgenodigd" om in zijn studeerkamer te verschijnen, alwaar zij dan - net zoals wij op school - krom moesten gaan staan om de drie tikken op hun achterste in „ontvangst" te nemen.

Hij gaf ook toe dat deze tikken op het strak gespannen achterwerk hard aankwamen.
Zijn zusters - zo vertelde hij verder - hadden daar wat op gevonden. Voordat zij de studeerkamer van hun vader binnengingen stopten zij eerst wat kranten onder hun rokken zodat deze de slagen grotendeels opvingen. Dat verhaal deed hij mij op een vrolijke en met lachen afgewisselde manier.
Hieruit blijkt dat de heer Nuijten senior de stelregel huldigde, dat wat goed was voor zijn kinderen, ook goed was voor zijn leerlingen. Daarmee scheerde hij zijn kinderen en ons over een kam.

Meneer Hamer, hoofd v. d. school

Ook meneer Hamer had zo zijn eigen manier van optreden en straf uitdelen. Het gebeurde wel eens dat de klas 's morgens zeer rustig en oplettend was geweest maar 's middags als door een onbekend virus aangestoken, ineens aan het rebelleren ging. Vooral bij de nieuwkomers van de vijfde klas gebeurde dat wel eens in het begin. Wanneer dat gebeurde liet meneer Hamer de jongens gewoon hun gang gaan. Maar zwijgend legde hij dan zijn zakhorloge op tafel voor zich neer en ging de taal- of rekenschriften controleren.
Langzaam verstomde dan het lawaai en keken de jongens verwonderd naar meneer Hamer die stil zat te corrigeren. Zij wisten daar geen raad mee. Wanneer het muisstil geworden was, keek hij op zijn horloge en zei heel kalm “Dat heeft precies 7 1/2 minuut geduurd. Deze tijd wordt vier maal vermenigvuldigd, dat is dus om vier uur dertig minuten nablijven. Ik zal jullie wat strafwerk opgeven, en wee jullie gebeentje als er te veel fouten in zitten”.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: