Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 151

17-04-1985

De Gelderlander een halve eeuw geleden

Dagelijks besteedt het dagblad „De Gelderlander" enige pagina's aan specifiek stads- en streeknieuws. Op de driemaal per week verschijnende pagina Nijmeegs Kwartier komt een rubriek voor met bovenstaande titel. Het is zeer leerzaam om te lezen hoe de korte berichten verslagen werden - let u dan ook eens op de spelling - en wat men belangrijk vond in die tijd.

Ook de advertenties leren ons hoe verschillende winkeliers en andere zakenlieden elkaar beconcurreerden, terwijl de prijzen van de aanbevolen artikelen en diensten uit een sprookjesland schijnen te komen. Ik zal u regelmatig op een bloemlezing van deze verslagen en advertenties „trakteren". Daarnaast zal ik het hebben over de kleine neringdoenden en de veranderingen die er plaatsgevonden hebben op allerlei gebieden van onze samenleving. Men hoort tegenwoordig toch niet meer de roep van een lompenkoopman, fruitventer, haringboer of visvrouw om er maar eens enkele te noemen, die hun brood op straat moesten verdienen. Wie men helemaal niet meer hoort of ziet dat zijn de straatzangers, muzikanten, acrobaten en andere kunstenaars die vroeger nog enige fleur aan de buurten en wijken gaven. Maar ja, er is ook zoveel veranderd. Neem maar eens de verandering van de kinderspelen en ontspanning. Leest u maar eens onderstaand berichtje dat uit de bovenaangehaalde rubriek uit „De Gelderlander" van vijftig jaar geleden.

DeAutopeds

De autopeds op luchtbandjes - welke ook hier ter stede aan de jeugd verhuurd worden tegen 10 cent per uur - komen veel in gebruik. Het is een vlug, wisselend vermaak - als de jongens en meisjes maar uitkijken en zich niet bewegen in het drukkere gerij der hoofdstraten. Ook dienen zij van de trottoirs af te blijven. Daar kunnen zij in hun vaart gevaarlijke botsingen teweegbrengen. 

Ach gut, ik zie mij nog zo'n step huren. Met het dubbeltje diep in mijn broekzak gestopt - bang zijnde dat ik het zou verliezen - stapte ik dan als elfjarige jongetje naar Achter Valburg om zo'n step te huren. 

Wat een heerlijk gevoel kreeg ik dan wanneer ik op mijn step met luchtbanden. Achter Valburg en de Parkweg afzoefde om uiteindelijk in de Kloosterstraat mijn vriendjes de ogen uit te steken. Het was dan ook niet niks, want het duurde vaak een hele tijd dat je een dubbeltje bij elkaar gespaard had van je zondagsoortje. Een dubbeltje was voor die tijd een héél bedrag. Wist u dat een roker daar een pakje shag van vijftig gram voor kon kopen? Omgerekend naar deze tijd zou dat drie gulden en vijftig cent zijn. Maar met dat omrekenen moet men wel uitkijken want dat geeft vaak een vertekend beeld. Het ergste wat je met zo'n step kon overkomen was dat je een lekke band kreeg, want je had zo vlug geen plakspullen bij de hand om het lek te plakken. Wanneer dan eindelijk de spullen had, waren er al gauw vele kostbare minuten verloren gegaan, want zo bedreven was je op die leeftijd nog niet in het plakken van banden. Dat kwam natuurlijk omdat de meeste gezinnen - waar wij ook bij hoorden - niet over een fiets beschikten, zodat je thuis geen voorbeelden zag wat fietsreparaties betrof. Je moest de ervaring opdoen bij kameraadjes of buurtbewoners die wel zo gelukkig waren een fiets te bezitten. 

Tegenwoordig weten de jonge kinderen niet beter of een fiets hoort bij hun dagelijkse gebruiksbenodigdheden. Zij kunnen zich zelfs hun leven zonder auto, kleuren-tv, videorecorder, geluidsinstallatie en zelfs een homecomputer voorstellen. Maar dat kan ook niet anders want het zijn kinderen van deze tijd! Net zo goed dat wij - bejaarden - ook mensen van deze tijd zijn. We hebben ons ook van bepaalde gemakken van deze tijd voorzien die ons vroeger helemaal vreemd waren en ook wij kunnen die niet meer uit ons leven weg te denken. Afgemeten naar vroegere tijden leven wij nu als het ware in een welvaartsdroom.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: