Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 155

22-05-1985

De Gelderlander een halve eeuw geleden (5)

Steuntrekkers die over een fiets beschikten - en voor een werkverschaffingsobject aangewezen werden - konden een kosteloos rijwielbelastingplaatje aanvragen. Wanneer zij daarvoor in aanmerking kwamen, kregen zij een plaatje met een rond gat in het midden. Indien zij van de fiets met het plaatje gebruik maakten moesten zij een briefje op zak dragen.

Op het briefje, dat mijn vader had, stond, net als bij de anderen die zo'n plaatje hadden, het volgende:

Naam: Hendrikus Janssen, Geboortedatum: 20 juni 1888. Adres: Kloosterstraat 25. Handtekening: naam van vader.

Iemand die zo'n plaatje kreeg behoorde zeer zeker tot de armlastigen. Dat wilde zeggen dat die persoon ten laste van het armbestuur kwam. Zo iemand had alleen recht op zo'n plaatje als vaststond dat de afstand naar het werkobject niet te belopen was. Ik moet het nogmaals schrijven; het was voor de oorlog een barre en boze tijd, waarmee deze tijd bij benadering niet te vergelijken valt. Hoe verschrikkelijk die tijd was, zal ik u weer aantonen met enige berichten uit „De Gelderlander" van de dertiger jaren. 

8 arbeiders ontslagen

Men schrijft ons van werkgeverszijde; Naar wij vernemen, zijn gistermiddag bij de werkverschaffing in de Ooy 8 arbeiders ontslagen, Als reden zou zijn opgegeven, dat de betrokken arbeiders een onvoldoende arbeidsprestatie leveren. Van arbeiderszijde wordt intussen opgemerkt, dat er in de betrokken ploegen behoorlijk gewerkt wordt, doch dat het, in verband met de hardheid van de grond en de vastgestelde tarieven, niet mogelijk is een loon te halen, waarmee een gezin redelijk kan rondkomen.

Werkverschaffingsmisère

De arbeiders uit Nijmegen, werkzaam in het kamp te Borculo, komen met klachten over onvoldoende verwarming en minder goede voeding in dit kamp. Terwijl in andere kampen met het koude weer der afgelopen week niet gewerkt is, moesten deze mensen het koude winterweer toch in het kamp verblijven, aldus merkte de V. Crt. Naar wij vernemen, zijn thans ook de Nijmegenaars naar huis gezonden.

Werkloozenbeweging

Hedenmorgen is weder een groep Nijmeegsche werkloozen naar het Enterkamp vertrokken, om daar bij de Rijkswerkverschaffing op de bekende arbeidsvoorwaarden in dienst te treden. Het juiste aantal werkloozen, dat hedenmorgen afreisde, kon men nog niet officieel opgeven.
Vele der werkloozen, die den eerste keer gegaan waren, hadden zich ook aangemeld en maken deel uit van deze tweede groep.

Deze berichtjes zijn zeer typerend voor de tijd van voor de oorlog. Zij geven een goed beeld hoe er met de mensen, die werkloos waren, omgesprongen werd. Hierbij was geen enkel sociaal gevoel aanwezig. Arbeiders konden zomaar ontslagen worden, zelfs terwijl zij in de werkverschaffing werkten.

Wist u dat de ploegen arbeiders, die in de werkverschaffing werkten, bestonden uit mensen die verschillende beroepen hadden? Die ploegen bestonden o.a. uit: fabrieksarbeiders, schoenmakers, schilders, bakkers, bankwerkers en vult u verder maar in. Deze mensen moesten dan hun brood proberen te verdienen met diverse grondwerken, waar zij geen kaas van gegeten hadden. Ondanks hun onervarenheid meende de overheid deze mensen te verbieden méér dan zeventig procent van het loon te verdienen dat een ervaren grondwerker verdiende. Indien men dacht dat zij aan dat loon konden komen, werd meteen het accoordloon verlaagd. Volgende week meer hierover.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: