Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 156

29-05-1985

De Gelderlander een halve eeuw geleden (6)

In het stukje van de vorige week hebt u kunnen lezen hoe er voor de oorlog met de arbeiders omgesprongen werd. Als u meent dat dat de enige uitwassen waren hebt u het wel héél erg mis. Doordat de arbeidersorganisaties nog maar pas van de grond kwamen en nog geen macht hadden, bleven de arbeiders nog lang in een rechteloze positie verkeren.

Het bedrijfsleven deed met de arbeiders maar wat zij wilde. Wanneer een arbeider maar één verkeerd woord zei kon hij meteen ontslagen worden. De leuze die toen opgang deed was: „Voor jou kunnen wij tien anderen krijgen!" En dat was zo! Ook de overheidsinstanties lieten zich niet onbetuigd als het er op aan kwam om arbeiders en steuntrekkers te betuttelen. Leest u onderstaand berichtje maar weer eens uit „De Gelderlander" van die tijd,

Steuntrekkers

Bekend is, dat ambtenaren van het Burgerlijk Armbestuur ook controle uitoefenen op steuntrekkers, die er van verdacht worden steungelden te misbruiken aan sterke drank. Volgens het rapport ontmoette nu Woensdag een ambtenaar op straat twee personen, die steun trekken van het Burgerlijk Armbestuur en onder invloed van sterke drank verkeerden. De ambtenaar sprak een van het tweetal aan, omdat deze had gedronken, terwijl hij steun trekt. Aanstonds bemoeide de tweede zich met het geval, die den ambtenaar uitschold. Beide personen kwamen daarop op den ambtenaar af. Terwijl deze zich tegen G. verweerde, greep L. den ambtenaar bij de beenen, waardoor deze achterover sloeg en met het hoofd tegen de stenen smakte. Op dit oogenblik echter schoten agenten van de politie te hulp, die het tweetal arresteerden en naar het politiebureau overbrachten.

Natuurlijk kunnen hier vraagtekens bijgezet worden zoals: Hebben zij de drank zelf gekocht? Was het geld afkomstig van de steun? Kwamen zij niet van een of ander feest vandaan? Of hebben zij de drank soms gekregen? U ziet wel, vragen genoeg. Maar ja, hoe moeten zij eventueel onrecht bewijzen? 

Van deze controles hebben de tegenwoordige uitkeringsgerechtigden geen last. Zij kunnen met hun uitkeringen doen en laten wat zij willen, wat natuurlijk wel goed is. Het leven van een toenmalige steuntrekker was zeer geestdodend, niet alleen dat de kans op werk uiterst minimaal was, maar zij kregen amper geld om van te leven laat staan dat zij er drank voor konden kopen of het uit konden geven aan bepaalde vormen van ontspanning. De overheidsinstellingen waren daarvan goed op de hoogte maar er werd niets gedaan om de mensen wat levensvreugde te verschaffen. Of toch wel? Leest u onderstaande berichtjes maar eens door.

Volkstuintjes

Teneinde te trachten het demoraliseerende van de werkloosheid te verminderen en aan de betrokkenen een aangename en voor hun gezin nuttige bezigheid te verschaffen, wordt overwogen of daaraan tegemoet gekomen kan worden door het beschikbaar stellen van een stukje bouwland aan werkloozen, waartoe oprichting van een vereeniging voor volkstuintjes hier ter stede gewenscht is. Zij, die met de oprichting eener zoodanige vereeniging instemmen, worden verzocht daarvan aan den plantagemeester te doen blijken.

Werkloozen

Naar wij van officieele zijde vernamen, bedroeg het aantal werkloozen deze week volgens jongste telling 4497 - waaronder 4313 mannelijke werkloozen. Het aantal werkzoekenden, die naar betere werkgelegenheid zoeken dan zij nu hebben, loopt nog in de honderden.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: