Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 157

12-06-1985

De Gelderlander een halve eeuw geleden (7)

Regelmatig ontvangen mijn vrouw en ik jonge mensen bij ons thuis, die een werkstuk voor hun school moeten maken of bezig zijn met een studie of een scriptie over het sociale leven van vroeger. Meestal kan ik hen dan van dienst zijn met mijn inlichtingen. Maar het gebeurd ook weleens dat ik antwoorden op hun vragen schuldig moet blijven. Gelukkig hebben zij daar alle begrip voor.

Vooral als ik hen vertel dat ik geen wetenschapsman ben en nergens voor gestudeerd heb. In die gesprekken worden mij steevast de vragen gesteld of de generatie van voor de oorlog niets deed om de levensomstandigheden te verbeteren. En waarom pikten die generaties alles van de overheden? Dat is niet zo opmerkelijk als men na gaat dat deze jonge generatie als het ware groot gebracht wordt met demonstraties, protestoptochten, stakingen en meer van dat soort uitingen. Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn er stakingen aan de gang in de bouwwereld, de kartonindustrie en bij de luchtverkeersleiding van Schiphol. Wanneer je voor de oorlog protesteerde tegen de te lage verdienste in je werkverschaffing of staakte werd meteen de steun ingehouden of je kreeg op staande voet ontslag. Leest u maar eens onderstaande berichtjes uit „De Gelderlander van die jaren."

Keuringsdienst van Waren

Door de Kroon is goedgekeurd het raadsbesluit dezer gemeente d.d. 22 Maart 1932 houdende vaststelling eener tijdelijke korting op de loonen en salarissen van het personeel in dienst der gemeente, voor zover dit besluit betreft het personeel van den Keuringsdienst van Waren.

De sneeuwval

De sneeuw, welke hedenmorgen ongeveer 6 uur in groote hoeveelheid viel, heeft vooral in de binnenstad het noodzakelijk gemaakt speciale opruimingswerkzaamheden te verrichten. Dit keer werden er geen werkloozen in dienst genomen. De oorzaak ligt hierin, dat er slechts een tiental werkloozen aanwezig waren op een tijd, dat de directeur van gemeentewerken reeds zijn mannen had uitgezonden. Om z'n dienst niet in de war te sturen kon geen nieuwe indeeling meer ingevoerd worden. Wil men de sneeuwruiming tot in alle wijken doorvoeren, dan zijn daarvoor een 300 werkloozen nodig.

Het personeel van de Keuringsdienst voor Waren staakte niet! Of liever gezegd; zij mochten niet staken omdat zij ambtenaren waren. Daarnaast zouden zij op staande voet ontslagen worden met alle gevolgen van dien voor henzelf en voor hun gezinnen, Wat het sneeuwruimen betrof: iedere steuntrekker kon opgeroepen worden om bij sneeuwval sneeuw te ruimen. Indien dat zo uitkwam werden er in de namiddag door mensen van de arbeidsbeurs kaarten bij de betreffende steuntrekkers bezorgd waarop zij zich de volgende morgen bij de dienst van openbare werken dienden te melden. Door deze dienst werden zij met het benodigde gereedschap uitgerust en moesten zij met ondeugdelijke kleding en schoeisel de gehele dag - of dagen - in sneeuw en ijs ploeteren voor hun steungeld. Deze verplichting is pas geruime tijd na de oorlog afgeschaft. Hieronder volgt nog een sprekend berichtje uit De Gelderlander van januari 1942. 

Uurloon

De secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken heeft in een circulaire aan de burgemeesters betreffende het sneeuwruimen medegedeeld, dat, aangezien deze arbeid in uurloon geschiedt, waardoor dus accoordoverschrijding onmogelijk is, het hem wenselijk voorkomt het vastgestelde uurloon a ƒ0,30 voor deze werkzaamheden met 10% te verhoogen. Afgezien van de eventueel vastgestelde woonplaatsentoelage, bedraagt dus het uurloon voor sneeuwruimen in werkverruiming ƒ0,33.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: