Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 158

19-06-1985

De Gelderlander een halve eeuw geleden (8)

U zult wel - net zoals ik - met afschuw kennisgenomen hebben van het verschrikkelijke voetbaldrama dat zich woensdag 29 mei in het Belgische Heizel-stadion te Brussel heeft voltrokken. Het drama ontstond door een bende voetbalsupporters die deze naam niet verdienen. Vrij vertaald wil het woord supporter o.a. zeggen; (onder)steuner of stutter van een ideaal, persoon, een club of een vereniging.

Zij die op die woensdag het ongekende voetbaldrama veroorzaakten voeren het woord supporter valselijk in hun „vaandel". Want het waren geen ondersteuners van een club, maar brute en moordende slopers van wat een feestelijk gebeuren had moeten zijn! In dag- en weekbladen, net zoals voor radio en T.V., is door vaak deskundige en vooraanstaande personen verkondigd dat het te wijten was aan de werkloosheid onder deze jongelieden. Ik ben zo vrij om dat in twijfel te trekken. Werkloos zijn houdt in dat men geen inkomsten heeft uit arbeid verkregen. Men kan dan wel in aanmerking komen voor een uitkering van een van de sociale wetten. Van deze uitkeringen wordt gezegd dat deze niet toerijkend zijn om een menswaardig bestaan te leiden. Indien dat zo is dan rijst bij mij toch de vraag hoe of deze jonge lieden een vliegtuigvlucht of een trein en bootreis hebben kunnen betalen. Daarbij hebben verschillenden van hen nog een of twee keer in België overnacht. Waarbij ook nog de kosten voor roken, drinken (vooral alcohol) en andere dingen, waarvan zij dachten dat zij die nodig hadden. Dat kan toch niet als zij geen andere inkomsten hebben, of wel soms? Het is ook nog de vraag of zij geen verdovende middelen gebruikten die in combinatie met alcohol een geweldige agressie-explosie teweeg kan brengen. Volgens mij (maar wie is Wim Janssen?) liggen de eigenlijke oorzaken ergens anders en wel in het verleden. De kiemen van deze agressie en vandalisme ontstonden in de vijftiger en zestiger jaren, toen er een geweldige ontkerkelijking plaatsvond, het ouderlijk gezag afgebroken werd en de betreffende politionele en gerechtsfunctionarissen niet opgewassen waren - of door bepaalde politieke partijen in hun optreden belemmerd werden - om tegen het opkomende vandalisme en de criminaliteit op te treden!  Vroeger heerste er ook een geweldige werkloosheid, zo die al niet groter was dan tegenwoordig. Maar van vandalisme en misdadigheid zoals nu was geen sprake. Voor de oorlog hadden de werkloze jongeren, en ook oudere vrijgezellen, geen uitkering. Zij hadden ook niet de beschikking over wijkcentra's of jeugdhonken zoals tegenwoordig wel het geval is. Zij waren gewoon aangewezen op de particulieren weldadigheid. Leest u maar eens onderstaande berichtjes uit die tijd.

Nijmeegs voetbal 

Donderdagavond zal Noviomagum 1 als eerste club gevolg geven aan het verzoek van het R.K. Georganiseerd werkloozen-Comité en op haar terreinen aan de St. Jacobslaan een wedstrijd spelen tegen het elftal van de R.K. Georganiseerde Werkloozen. Noviomagum komt met haar gewone competitie-elftal uit, zodat een geanimeerde en flinke wedstrijd gespeeld kan worden, welke aanvangt om half acht precies. Medegedeeld wordt dat voor deze wedstrijd geen entree geheven wordt, zodat een ieder in de gelegenheid gesteld wordt om te komen kijken. 

Werkloozen

Namens het R.K. Comité voor ontwikkeling en ontspanning van werkloozen verzoekt men ons mede te delen, dat het comité gezorgd heeft dat de R.K. werkloozen morgen, dinsdagavond, gratis het Circus Gleich kunnen bezoeken. Morgenochtend kunnen aan „Unitas" kaarten worden afgehaald. Gehuwden kunnen twee, ongehuwden één kaart krijgen.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: