Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 159

26-06-1985

De Gelderlander een halve eeuw geleden (9)

Verschillende lezers en lezeressen hebben mij gevraagd of ik ook over de werkverschaffing in Enter en Borculo was zou willen schrijven. Zelf ben ik daar nooit geweest omdat dat in 1932 was, toen ik nog op school ging. Alhoewel ik toen wel gehoord heb van de relletjes die toen in Nijmegen voorvielen. Ik ben bezig om daar het een en ander van aan de weet te komen.

Wanneer ik daar voldoende gegevens over heb zal ik daar beslist over schrijven, vooral omdat het de mensen van toen - die dat aan den lijve ondervonden hebben - nog zo geweldig aanspreekt, en er zelfs nog door geëmotioneerd raken. De kranten hebben er toen vol van gestaan, daarom zal ik daar de meeste gegevens uit moeten halen, maar als er lezers of lezeressen zijn die daar ook over mee kunnen praten, dan heb ik graag dat zij mij opbellen en mij het een en ander kunnen vertellen. Ik wil natuurlijk ook wel bij die mensen thuis komen om er over te praten. Ik hou mij daarvoor aanbevolen. Eerst nog een paar typerende berichtjes uit de Gelderlander van het begin der dertiger jaren.

Het Indisch leger

De dienstneming bij de Kolonialen reserve welke eenige jaren stil heeft gestaan, is weder geopend. Nog dit jaar zullen 125 soldaten naar Indië worden uitgezonden. Volgend jaar zullen nieuwe manschappen voor het N.O.L. weder aangenomen worden.

Steun in natura

Aan de werklooze leden en verbruikers der Coöperatie „Vooruitgang" U.A. Nijmegen, Gezindshoofden of kostwinners worden door de „Handelskamer" in samenwerking met de Coöperatie weer een Haka-Crisis-Pakket voor werkloozen Coöperatoren verstrekt.

Crisiscollecte

U weet toch dat volgende week Maandag de groote straatcollecte gehouden wordt voor het Nationaal Crisis Comité afd. Nijmegen?... 

Het is nog wel vroeg genoeg, maar omdat er van die collecte zooveel afhangt, komen we u nu reeds eraan herinneren, terwijl wij in de loop van de volgende dagen nog wel gelegenheid zullen hebben om op deze zaak terug te komen. Als wij allen meewerken en beseffen, dat liefdadigheid naar vermogen in deze dagen dure plicht is, dan mogen de beste verwachtingen van de straatcollecte worden gekoesterd.

Arbeidsvreugde

Wij maken nu reeds de belangstellenden er op opmerkzaam op den cursusavond van Woensdag 22 Februari a.s. Het onderwerp dat zal worden behandeld is voor deze zware crisistijd, nu van alle kanten het spook der werkloosheid grijnst, van zeer groot belang. Voor Woensdag dus de avond vrij. Daalscheweg 293.

Kattebakken

Het onderhouden van een kattebak is geen prettig karweitje. Dat willen anderen graag voor u doen. Werkloozen die een slecht bestaan hebben, zijn vindingrijk. Zoo gingen er deze week twee nette lieden langs de huizen met de vraag of de familie niet een kattebak wilde huren. ledere week wordt een schone bak gebracht en de oude gereinigd.

Margarine

Het Nationaal Crisis-Comité afd. Nijmegen deelt aan de belanghebbende mede, dat de margarine in plaats van op dinsdag 15 Augustus op maandag 14 Augustus zal worden verkocht. In verband met den feestdag vallend op 15 Augustus.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: