Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 160

03-07-1985

Liefdadigheid (1)

Uit de selectie van berichtjes die ik u de afgelopen weken in de serie De Gelderlander een halve eeuw geleden heb laten lezen, is het u misschien enigermate duidelijk geworden, hoe het vroeger met de arbeiders - maar hoofdzakelijk met de steuntrekkenden - gesteld was.

Voor de steun die zij ontvingen was met recht het gezegde van toepassing: "Te veel om te sterven maar te weinig om van te leven". Ondanks dat Nederland voor de oorlog tot een van de rijkste landen behoorde, deden de overheidsinstanties veel te weinig om de geweldige nood onder de allerarmsten te lenigen. Het waren hoofdzakelijk de particuliere bewogenen die de handen ineensloegen om toch iets tegen deze nood te ondernemen. Zo waren er verschillende verenigingen, instellingen en genootschappen die zeer veel heilzaam werk op het gebied van liefdadigheid gedaan hebben. 

Denkt u maar eens aan de heren van de St. Vincentius vereniging en de dames van „De Allerheiligste Verlosser".
Twee Vincentianen bezochten wekelijks die gezinnen die in een te grote nood waren komen te verkeren. Daarbij deelden zij naar behoefte van het gezin gratis broodbonnen uit die de mensen bij een aangewezen bakker konden besteden. Ook steun in andere gaven deelden zij uit. Hetzelfde deden de dames van „De Allerheiligste Verlosser". Ook zij deelden gaven en goederen naar behoefte aan de mensen uit. 

Natuurlijk moesten de bedeelden zich aan bepaalde regels houden. Zij moesten zo trouw mogelijk naar de kerk en mochten geen socialistische lectuur - tegenwoordig heet dat linkse lectuur - lezen. Zelfs de „Telegraaf" en de courant „Het Nieuws v/d Dag" mochten niet gelezen worden. Daarom beijverden de dames en heren van bovengenoemde verenigingen zich om diverse mensen een gratis abonnement op het dagblad „De Gelderlander" te verstrekken. 

Het bestuur van de St. Elisabethvereniging, begaf zich meer op het terrein van de aanstaande moeders. Zij deelden luiermandjes met toebehoren uit en zorgden voor de zwakste onder die moeders dat zij minstens zes weken voor en zes weken na de bevalling versterkende middelen kregen. 

Over de vereniging „Kinder Voeding en Kleding" heb ik laatst nog geschreven. Ook zij hebben veel goed werk verricht waar menige bejaarde het nu nog over heeft. 

Dan was er nog het R.K. Parochiaal Armbestuur dat ook een steentje bijdroeg om de grootste nood onder de arbeidende en steuntrekkende bevolking van Nijmegen te verlichten. Zij, die ik vooral niet mag vergeten te vermelden zijn de religieuzen die hun werkterrein in Nijmegen hadden. 

De zusters Auxeliatricen die meer bekend stonden als „De Franse zusters van Hallo", hun taak was het verzorgen van zieken en hen eventueel bij te staan bij het sterven en overlijden. Maar daar bleef het niet bij. Zij staken indien nodig ook de handen uit de mouwen om huishoudelijk werk te doen en luizen- en vlooienplagen te bestrijden.

De zusters van Bethlehem legden zich toe op het verzorgen van kraamvrouwen en hun baby's. Dat deden zij tweemaal per dag. Maar als het nodig was kwamen zij vaker en langer dan de voorgeschreven negen dagen. Daarnaast hielden zij zich ook nog een jaar lang bezig met de nazorg van moeder en kind.

De zusters uit Bottendaal (hiermee worden de zusters uit de Van Oldenbarneveldtstraat bedoeld) legden zich ook toe op het verzorgen van zieken en stervenden. Indien nodig waakten zij dag en nacht bij deze mensen. Ook zij hebben veel goeds gedaan, vooral d,m.v. het afleggen, wassen en opbaren van de overledenen. Wat al deze religieuzen voor de minst bedeelden gedaan hebben is niet op te noemen, zoveel is dat.

Dat hun werken veel indruk op de mensen, die daar van afhankelijk waren, maakte, blijkt wel uit de vele gesprekken die ik met deze bejaarden heb gevoerd en nog voer.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: