Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 167

25-09-1985

Bedrijvigheid in de Ouwe stad (1)

Van oudsher heeft er in de ouwe stad altijd een grote bedrijvigheid geheerst, van kleine eenmansbedrijfjes tot grotere zaken toe. Dat vond zijn oorsprong door het vracht- en goederenverkeer aan en over de Waal. Dat duurde tot dat de grote verkeersbrug in 1936 in gebruik genomen werd, toen was het met de bedrijvigheden grotendeels gedaan.

Door deze moderne noord-zuid verbinding was de „Gierpont" overbodig geworden, en werd deze dan ook kort daarna uit de vaart genomen. Hierdoor bloedde het zakelijk leven en de handel dood en kwam de ouwe stad op sterven te liggen (om het zomaar eens uit te drukken).

De eersten, die het loodje moesten leggen waren de kleine zelfstandigen en neringdoenden die van de ouwe stad afhankelijk waren. Deze hadden te lijden onder het feit dat de goederen en personenstroom met een boog om de ouwe stad heenging waardoor hun omzetten en werkzaamheden drastisch minder werden. Door de voortzettende verkrotting van de woningen, in dat stadsdeel, werden er steeds meer bewoners gedwongen om naar een ander stadsdeel te verhuizen. Ook daardoor trad er een niet te stuiten verval in dat door het beleid van de gemeente kunstmatig in de hand gewerkt werd.

De meesten van de vertrekkende bewoners namen met pijn in hun hart afscheid van de hun zo vertrouwde omgeving. Het huisje waar zij in geboren waren, of waarin zij vanaf hun huwelijk gewoond hadden, en waarin hun kinderen óók het eerste levenslicht aanschouwd hadden. Zij namen met pijn in hun hart afscheid van HUN buurt, van HUN samenleving! Want het was een hechte leefgemeenschap waar zij al die jaren deel van uitgemaakt hadden. Ook al vertrokken zij soms naar ruimere en gezondere woningen, de weemoed nam bezit van hun hart. Zij voelden aan dat zij, in de nieuwe buurt, nooit terug zouden vinden van wat zij in de oude buurt achterlieten. Zij wisten dat de nieuwe buren nooit DIE gemeenschapszin en DIE burenhulp op zouden kunnen brengen die zij zo ruimschoots en ongevraagd in HUN ouwe stad ontvangen hadden. Zij wisten ook dat zij hun eigen vertrouwde kruidenier, bakker, melkboer, de groenten- en aardappelhandelaar en de visvrouwen zouden missen.

Dat waren de mensen die zij van haver tot gort hadden leren kennen, die hun eigen dialect spraken en waarbij zij, zo nodig, konden poffen wanneer zij zonder geld zaten. Zij konden in die nieuwe buurt toch niet zomaar in een winkeltje boodschappen doen en dan zeggen: „schrijf het maar op, want ik heb geen geld", of wel soms? Dat konden zij in hun buurt van de oude stad wel doen, daar was dat heel gewoon. Daarbij zaten zij in angst en beven of zij de huur van de nieuwe woning op konden blijven brengen, en of niet de schande boven hun hoofd zou hangen, dat zij wegens huurschuld hun huis uitgezet zouden worden. En ook al woog dat zwaar, nog zwaarder woog het dat zij de vertrouwde samenleving van de oude stad zouden moeten missen. 

Nu moet ik meteen een groot misverstand uit de weg ruimen, en dat doe ik niet voor de eerste keer! Wij kennen natuurlijk allemaal de gevleugelde zin: „Die goeie ouwe tijd". Deze zin wordt door heel veel mensen niet goed begrepen, oftewel verkeerd uitgelegd. Wanneer bejaarde Nijmegenaren deze zin gebruiken, dan bedoelen zij daar niet die armoedige tijd van vroeger mee, toen er nog niet van die sociale voorzieningen bestonden zoals wij die tegenwoordig hebben. Men bedoelt daar ook niet mee de honger en ellende die men vroeger geleden heeft. Nee, met die zin bedoelen zij de reeds eerder genoemde onvolprezen gemeenschapszin en burenhulp mee, die in deze materialistische maatschappij totaal verdwenen is. Dat is natuurlijk heel wat anders dan wat er door veel mensen onder verstaan wordt! 

Zo zijn er nog meer verkeerde opvattingen, over de ouwe stad en de bewoners daarvan, recht te zetten. Maar daar krijg ik in de komende tijd gelegenheid genoeg voor om dat te doen.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: