Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 170

slot-aflevering

16-10-1985

In het zilver

Zoals u vandaag in „De Brug" kunt lezen viert het blad deze week het 25-jarig bestaan. Aan dat heuglijke feit wordt in deze uitgave door diverse medewerkers (ook oud-medewerkers) voldoende aandacht besteed. Van de redactie uit is mij gevraagd iets over het ontstaan van mijn rubriek te vertellen, waaraan ik graag gehoor geef.

Deze rubriek is door een aantal toevalligheden ontstaan. Op 2 augustus 1978 werd er door Franc Janssen en René van Hoften - toen nog studenten hier in Nijmegen, maar uit Limburg afkomstig - een oproep in „De Brug" geplaatst waarin zij om oude Nijmeegse liedjes en gebeurtenissen vroegen. Zij wilden daarvan, na het beëindigen van hun scriptie, een boekje samenstellen. Tevens vroegen zij wie de tekst van het liedje „Ik houw van de ouwe stad" geschreven had. Zonder dat ik dat wist heeft onze dochter Ria toen mijn naam, adres en telefoonnummer aan hen doorgegeven. Na enige lange gesprekken tussen ons ontstond er een samenwerkingsverband. Regelmatig werd er door ons een liedje bij de redactie van „De Brug" ingeleverd die hoofdzakelijk door René en Franc op hun speurtochten ontdekt waren. Toen ik op een keer een liedje inleverde kwam ik met de toenmalige manager van het weekblad in gesprek, de heer Ab Klaassen die nu commercieel manager van Eurosell is. In dat gesprek vroeg hij mij of ik in een rubriek in „De Brug" over het leven in de vroegere ouwe stad wilde schrijven. Al mijn bedenkingen daar tegen, zoals; dat ik geen schrijver was, dat ik nergens voor gestudeerd had en dat ik maar zes klassen lager onderwijs genoten had, veegde hij van de tafel door te zeggen: „Schrijf maar zoals u praat, dan komt het wel in orde". En zo is het gekomen!

In december van 1978 verscheen mijn eerste zelf geschreven stukje in „De Brug", waarop meteen een ontelbaar aantal reacties binnenkwamen. Dat is in het kort hoe ik aan het schrijven ben begonnen. Deze schrijf hobby is inmiddels in een schrijf manie veranderd. Ik heb natuurlijk nooit geweten dat ik met mijn stukjes schrijverij zoveel los zou weken bij de mensen.

De boekjes

In mei 1980 kwam een boekje uit getiteld „Huus toe lillekerd" dat door René, Frank en mij samengesteld was. In dat boekje waren 14 stukjes van mijn hand opgenomen die reeds eerder in „De Brug" gestaan hadden, en natuurlijk mijn liedje „Ik houw van die ouwe stad", uit 1950. Spoedig daarna kwam er al een tweede druk uit. In september 1981 kwam het door mij alleen geschreven boekje „Zuuk 't mar uut" uit, met meteen daarop ook de tweede druk. Ook heb ik nog aan twee langspeelplaten meegewerkt, nl. „Nimweegs mot blieve" en „Nijmegen plat". Op de eerste plaat staat „Ik houw van die ouwe stad" en op de tweede plaat staan „De cent" en de „Lompekoopman". Deze liedjes hebben natuurlijk eerst in „De Brug" gestaan. 

Zoals u gemerkt heeft ben ik gestaag doorgegaan met het „schrijven". Nog steeds komen er veel reacties bij mij binnen, zowel telefonisch als schriftelijk. Deze reacties komen niet alleen uit Nijmegen, maar ook uit de omliggende plaatsen en uit alle lagen van de bevolking. Vanuit Millingen tot Druten toe. Een inwoner uit Overasselt reageerde vorig jaar op mijn stukje „Allerzielen", waarin hij mij beschreef hoe het in zijn plaats toeging bij het sterven en begraven van de overledenen. Enige weken geleden vroeg een dame uit Millingen of ik interesse had in het werkje dat in 1930 uitgegeven was door „De Gelderlander" over het 700-jarig bestaan van de stad Nijmegen. Ik antwoordde enthousiast met ja, en kreeg het boekje keurig per post toegezonden. Een doktersvrouw vroeg mij of ik belang stelde in het huishoudboekje van haar moeder uit 1917. Toen ik daar ook bevestigend op antwoordde kreeg ik het boekje persoonlijk bij haar en haar man thuis overhandigd. Ook foto's krijg ik regelmatig toegezonden. Laatst nog een schoolfoto uit 1925 van de school uit de Derde Walstraat. Zo zijn er nog veel meer reacties op te noemen.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1985 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

Dit was de allerlaatste aflevering van Wim Janssen's "Zuuk 't mar uut". Ruim drie en een half jaar lang heeft u wekelijks zijn verhaaltjes over het leven in de oude stad kunnen lezen. Ruim drie en een half jaar ook, heb ik elke zaterdagmorgen, zo tussen 10 en 11, na het boodschappen doen en met een kop koffie naast de computer, deze column gedigitaliseerd en gepubliceerd op Noviomagus.nl. Het was een mooi project waar we met name de wat oudere websitebezoekers een hoop plezier mee hebben kunnen doen. Bij deze bedank ik Wim Janssen's zoon, Harry Janssen, die ons deze knipsels ter beschikking heeft gesteld zodat de nalatenschap van zijn vader ook voor de internetgeneratie ter beschikking kwam. Uiteraard zijn we ook uitgeverij Wegener in de persoon van Frank Kuijpers zeer erkentelijk voor de toestemming voor publicatie van deze columns die eerder, zoals u weet, tussen 1978 en 1985 in weekblad De Brug verschenen.

Henk Kersten

Wim Janssen

1919-1996

biografie

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: