27

<- Back | Index | Next ->

27.jpg

Weet u het Regionaal Archief Nijmegen, iets meer te vertellen over de hierboven getoonde foto (datum, lokatie, gebeurtenis en/of personen), reageer dan. Ook herinneringen aan hetgeen hierboven te zien is zijn natuurlijk welkom!

reageer

Reactie 1:

Wim van Maassen: Is dit Grotestraat 104? (vlgs. Telefoonlijst 1915)

Reactie 2:

Hans Arts: En dit is de andere kant van de foto Nr.23 (die van dat hoogwater) nl. onderaan de Grote straat. Van het sigarettenmerk op het dak hadden wij vroeger nog een mop over, wie is swereld's grootste prostituee ?? nu dat was Miss Blanche want daar gingen er 20 tegelijk in.

Reactie 3:

Jos Joosten: Volgens mij is dit een makkelijke: is dit niet gewoon het fameuze café onderaan de Grotestraat op de hoek met de Waalkade? Of is er iets ingewikkelders dat het archief wil weten omtrent deze foto?

Vraag:

Is deze foto te dateren?

Reactie 4

Hans van den Berg: De foto toont het eertijds fameuze schippers- en studentencafe De Oude Toelast onder aan de Grootestraat - hoek Waalkade, in de zestiger jaren ten offer gevallen aan de slopershamer. Op een ansichtkaart van circa 1900 staat op de zijkant (kant Grootestraat) geschreven: Cafe J. van Wijk. Op een vrijwel identieke ansichtkaart als de getoonde foto in mijn bezit (het telefoonnummer op mijn exemplaar is: 569) vermeldt de achterkant: Cafe De Oude Toelast Grootestraat 104 hoek Waalkade Telefoon Int 569 (later 2668) Nijmegen. Welbekend Riant Uitzicht op Lent Wachtplaats der stoomboten (Eig.) G. Mulder. Mijn exemplaar is afgestempeld op 10 XI 22. Op een ansichtkaart uit ca 1910 is als eigenaar vermeld: (Cafe) C.A. Sens.

Reactie 5

Peter Loosschilder: Dit cafe stond an de Waalkkade onder aan de Grote Straat, met de rug naar de
Waal gezien aan de linkerkant. Ik herinner mij dat goed omdat ik(1944) als klein kind met mijn grootvader dikwijls daar op de houten veranda hebben gezeten.

Reactie 6:

Ronny Kalkman: dit is inderdaad aan de Waal (hoek Grotestraat). Over de datum van de foto: het zal van voor 1930 zijn geweest. Mijn vader liep (als klein kind) altijd over het muurtje in plaats van over de stoep! Hij is uit 1924 (liep er dus waarschijnlijk tussen 1930 en 1935 maar de foto moet ouder zijn want mijn pa kent het café niet en dat "telephoon-Interl 2668 zegt hem ook niets....dus de foto is waarschijnlijk voor 1930 genomen.

Reactie 7:

Rosalie Thomassen: De producent van Miss Blanche sigaretten is Vittorian Egyptian uit Rotterdam. Dit bedrijf is in 1917 opgericht, het moet dus erna zijn. Tot 1930 heette het vooral Miss Blanche Virginia, rond 1930 werd dit ‘Special’ dat betekent ‘American Blend’. Je zou dus zeggen dat de foto uit de jaren ’30 komt.

Reactie 8:

Ed. Umbach: Het pand is de Oude Toelast. Misschien is er via het telefoonnummer de ouderdom vast te stellen. In 1950 was het nummer van de Oude Toelast 22668, er is dus een 2 voorgekomen en de bovenste serre was er niet meer. Het juiste adres Grotestraat 104-106- Waalkade 38. Wij hebber er ongeveer zeven jaar gewoond van 1950 tot 1957. Mijn moeder was gehuwd met Jan Mulder. De Gemeente Nijmgen heeft de Oude Toelast van mijn moeder onteigend dus zij was de laatste eigenaresse.

Reactie 9:

Anne Mulder: Ik ben Anne Mulder-Rutten, weduwe van Gerrit Mulder.
Gerrit was, als zoon van de eigenaar van cafe De Oude Toelast, decennia woonachtig in het bewuste pand.

Reactie 10:

Hennie Gerrits, 23-10-2011: In mijn herinnering is dit het 'huis' waar een klasgenoot woonde die als ik het goed heb, Henk Heukeshoven heette en met mij in dezelfde klas van de Ambachtsschool zat, zijn ouders runden het Café.
Als wij een paar uren vrij waren, wat nogal eens gebeurde (1949-50) fietsten wij snel naar de vuilstortplaats in de Ooij om daar een oude autoband te zoeken, als dat lukte, gingen we er mee naar de Waalkade, tegenover het genoemde Café want daar lag in die tijd de sleepboot van kapitein Geudjes/Geutjes (hij en de dekknecht sleepten, indien nodig langzame vrachtschepen onder de spoorbrug door, tot voorbij de verkeersbrug omdat er aan de spoorbrug gewerkt werd) en wij mochten dan in ruil voor die autoband meevaren.
Voor ons was dat in die tijd nogal leerzaam, omdat de dekknecht ons onder in de machinekamer neerzette en ons bezwoer niet van de plek te komen, en alleen maar te kijken! En daar ging het ons om, want als we terug waren mochten we vragen.... en Jaap (zo heette hij in mijn herinnering) was groot, snel en zwart (van het kolenstof) en wist alles van stoomaandrijving, ketels en compoundmachines enz. En wij haalden goede punten!
Kapitein Geud(t)jes was in de tussenliggende tijd vaak in het Cafè te vinden, en het verhaal deed de ronde dat hij een broer verloren had in Mei '40 die met een soldaat als 'munitiehaler' de Duitse invallers behoorlijk dwars zat vanuit een kazemat!? Of het verhaal klopt weet ik niet, misschien is ergens iets over te vinden, maar waar? Groetend, H. Gerrits

Reactie 11:

27a.jpg

Herman van Haasteren, 18-01-2012: Deze foto van café 'de oude Toelast' is gemaakt in ± 1966 (scan van zw.w. negatief) copyright Herman van Haasteren

 

Reactie 12:

François Dumoulin, 27-04-2014: September 1962 begon mijn studententijd in Nijmegen. De Oude Toelast was het stamcafé van ons dispuut AVIS. Toon Heukeshoven en Lien zijn vrouw tapten de pilsjes (Hengelo's bier) voor 35 cent en gaven ons geen krediet. Er kwamen een paar buurtbewoners en overdag werden er kandidaats- en doctoraalborrels gegeven. Ik heb er leren biljarten en nog beter leren toepen.
Af en toe keken we ook voetballen. In de serre werden wij in voorjaar van 1963 geinaugureerd als AVIS-lid door praeses Jos Vloemans. Interieurfoto's heb ik nooit gezien. Andere disputen werden niet binnen gelaten. Overdag waren er soms meisjesdisputen. In een van onze AVIS-lustrumalmanakken staat een foto van kroegbaas Toon.
François Dumoulin, 1962-1971, psychologie, geboren 1943

Toevoeging: De Oude Toelast is in de loop van het studiejaar 1965-1966 afgebroken. Wanneer Toon Heukeshoven die zwart-wit televisie boven de grote toeptafel aan de muur heeft laten hangen weet ik niet meer precies, maar dat was in elk geval dus tussen '62 en '65. Hij stond alleen maar aan bij voetbalwedstrijden.
Reactie 13:

Ger van den Ing, 19-02-2016: De oude toelast: als oud buurtbewoner weet ik nog goed dat in 1956 de karnavalsvereeninging t'Letste Muntje werd opgericht bij Toon.
Later is deze vereeninging bovenaan de Grotestraat terecht gekomen, bij Ome Luuk en Mientje.
Reactie 14:

Rob Essers, 31-01-2017: In Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst staan de volgende vermeldingen:

1929: "Sens, C. A., Café, Grootestr. 104. ..569"
1930: "Mulder v.h. Carel Sens, G. Café, sleepdienst, bevrachting, Grootestr. 104   2668"
1939: "Mulder v.h. Carl. Sens, J. H. Café, sleepd., bevr., Grootestr. 104   222668"

Uit het vermelde telefoonnummer blijkt dat de afbeelding uit de periode 1929-1939 stamt. Mogelijk was de wijziging van het telefoonnummer in of omstreeks 1930 de aanleiding om een nieuwe ansichtkaart te laten vervaardigen.
Reactie 15:

Olav van Overveldt, 30-11-2017: De Oude Toelast was tevens het dispuutscafé van dispuut Parcival. We troffen daar ook de Avis leden aan. Na de betreurde sluiting van het café gingen we op zoek naar een nieuwe ontmoetingsplaats en kwamen we na korte omzwervingen terecht bij de Pompversbar van Eef Gerritsen met Hengelo's bier aan de Ooysedijk. Ook daar was weer dispuut Avis. Het toepen en biljarten werd daar voorgezet. De toevoeging van een Seeburg V200 completeerde de sfeer met "beatmuziek".
Reactie 16:

Piet Voskuil, 02-12-2017: Op 2 mei 1966 gaf ik ter gelegenheid van mijn doctoraalexamen geneeskunde een borrel in het dispuutscafé van Parcival, "De Oude Toelast"
Met enige moeite was dat nog net te regelen geweest omdat het café officieel op dat moment ging ophouden te bestaan. Het zou de laatste examenborrel en dus een historisch moment worden. Het ontbrak op deze mooie voorjaarsdag niet echt aan drank maar zoals te doen gebruikelijk klonk uit de mond van een volhouder na enige tijd toch: "Ik geef het twaalfde rondje." Dat leek een beetje op hetgeen in de beleving van mijn vrouw nog altijd staat voor iets uit de toep-wereld. Als ze iets heel irritant vindt geeft ze dat aan met: "Tien blind".
Het was mooi dat in "De Oude Toelast" bij dit toepen een absolute verbroedering bestond met "Frenske" de kolenboer. Hij schoof even gemakkelijk aan de toeptafel aan als ieder ander. Wellicht was hij nog een nazaat van de in reactie 10 genoemde dekknecht Jaap, van de sleepboot van Kapitein Geutjes. Ik heb van deze gelegenheid nog mooie foto's, genomen op het terras aan de Waalkade. Er staan echter nogal veel personen op die ik niet om toestemming heb gevraagd voor weergave in dit archief waardoor uit privacy overwegingen ik vooralsnog er van af zie.
N.a.v. reactie 13: Heette die carnavalsvereniging niet "De Letste Stuuver"?

Redactie: wat werd bedoeld met "het twaalfde rondje"?
Piet: Dat was een uitdaging om 11 anderen zover te krijgen dat ze ook een rondje gaven. Via het elfde en tiende rondje etc. werd terug geteld. Als het lukte om uiteindelijk iemand het eerste rondje te laten bestellen trad de aangegane verplichting ook voor de overige 11 in werking.
Reactie 17:

Geert Heukeshoven, 01-03-2018: Ik ben de jongste zoon van Toon en Lien Heukeshoven, thans 79 jaar. Mijn vader had het pand gehuurd van de fam. Mulder, rond de jaren 50/67, daarna zijn ze er mee gestopt. Ik kan mij nog namen van sommige studenten herinneren oa Jan Goovaarts, Motckee, van Mierlo (D66). Ik vind het leuk dat er zoveel mensen gereageerd hebben.
Reactie 18:

Piet Voskuil, 02-03-2018: Interessant om iets te horen van een zoon van Toon en Lien.
En via hen ook weer wat namen en beelden op het netvlies te krijgen.
Van Mierlo was voor mijn tijd maar Hans Motké was een fervent bezoeker en toeper.
Reactie 19:

François Dumoulin, 19-11-2019: Jan Govaert (1953, dermatoloog), Jan van 't Westeinde (1957, huisarts), Harry van Gils (1957, classicus), Michel Boormans (1957, huisarts), Bas van der Werf (1955, socioloog) waren de ouderejaars van AVIS. Hans Motké (195?, arts) was de enige stamgast van het dispuut WING. Piet Voskuil (1960, arts), Anton Jordens (1961, arts) en Olaf van Overveldt (1965, arts) waren van Parcival.
Van Bas leerde ik biljarten, van Hans toepen en van Jan op tijd studeren.
Ook speelden we schoteltje met dubbeltjes als Toon dat goed vond. Daarover een volgende keer.
Er waren ook nog stamgasten uit de buurt: Jopie, die zei bij het toepen als schoppen gevraagd werd: dat hebben de honden niet graag en hij verloor altijd. Mak kwam alleen een maatje jenever halen en ging dan weer naar huis.
Reactie 22:

Paul Broekman, 12-02-2021: Ik vond twee leuke oude advertenties uit oude kranten, die iets zeggen over ‘De Oude Toelast’ uit vroeger jaren.
Wegens vergevorderden leeftijd van den eigenaar te koop aangeboden het van ouds bekende
Schippershuis „De Oude Toelast” waarin Vergunning, met groote veranda en prachtig uitzicht op de rivier de Waal, gunstig gelegen te Nijmegen, Grootestraat No. 104, waaraan verbonden het Agentschap van diverse Beurtbooten en Sleepdienst, zeer geschikt voor Hôtel.
Te bevragen bij den eigenaar C. A. SENS.
De Gelderlander 19-09-1918 p4LO
Notaris VERMEULEN
te Nijmegen zal op Zaterdag 30 September 1916. nam. precies te 1 uur, ten huize van den Heer C. SENS, Café „Oude Toelast”, aan de Grootestraat aldaar, publiek in één zitting
VERKOOPEN:
Het zich in goeden staat bevindende S C H I P (IJzeren Hagenaar) „de Jonge Antonius” genaamd, groot volgens meet­brief 92.115 ton, gebouwd in 1896, lang 22.90 M., breed 4.12 M., diepgang 1.67 M., met volledigen inventaris, toebehoo­rende aan den schipper J. LOOISCHELDER.
Het vaartuig liggende in de rivier „de Waal” te Nijmegen, tegenover de Belvédère, is dagelijks te bezichtigen.
Betaaltijd binnen één maand na de verkooping.
De Gelderlander 17-09-1716 p15LM

Redactie: Carel Sens heeft het café ruim 12 jaar in bezit gehad:
Notaris TEN POL te Nijmegen zal op Dinsdag 14 Juni 1904, 's avonds 8 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer J. VAN WIJK, in het Café „DE OUDE TOELAST” bij toeslag
VERKOOPEN:
Het van ouds bekende Café „DE OUDE TOELAST”, waarin thans vergunning en slijterij, gunstig gelegen hoek Groote Straat en Waalkade, met ruime waranda, open plaats en afzonderlijken opgang voor het BOVENHUIS, groot circa 2.58 A., ingezet met 375 h. op f 13628.-
Benevens daarnaast gelegen DUBBEL PAKHUIS met ruim BOVENHUIS aan de Waalkade, groot circa 50 cA. geschikt voor bierbottelarij en elk ander bedrijf, ingezet met 125 h. op f 3375.-
Massa met 233 h. op f 16999.-
Aanv. en betaling 1 Sept. 1904.
Te bezichtigen Maandag, Dins­dag en Donderdag van 2-5 uur.
Inlichtingen geeft genoemde Notaris.
De Gelderlander 05-06-1904 p3MM
Notaris Ten Pol te Nijmegen heeft verkocht het café „De Oude Toelast” gelegen hoek Grootestraat en Waalkade, benevens daarnaast gelegen pakhuis aan de Waalkade samen groot 3.08 A. aan den heer C. A. Sens, schipper, te Ruhrort voor f 17999.
De Gelderlander 19-06-1904 p9RM
HEROPEND
het CAFÉ-RESTAURANT
„de Oude Toelast”,

geheel nieuw gerestaureerd volgens de eischen des tijds. Riant uitzicht op Waal en Lent.
Aanbevelend,
C. A. SENS.
De Gelderlander 23-04-1905 p8LM
Reactie 23:

Piet Voskuil, 15-02-2021: Correctie op reactie 19 : Schrijfwijze naam : Olav van Overveldt
Beroep van Olav : Klinisch Psycholoog ( Psychosynthese ).

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: