EigenHulpCat

CoŲperatieve Winkelvereeniging "Eigen Hulp"

Op de website van de gemeente Nijmegen lezen we bij het gemeentelijk monument aan de van Broeckhuysenstraat 18 het volgende:

In 1908 diende het bestuur van de CoŲperatieve Winkelvereeniging "Eigen Hulp" te Nijmegen een verzoek in tot het bouwen van een winkelgebouw met bovenwoningen en bergplaatsen aan het MariŽnburg. Het ontwerp was gemaakt door K. Verburg en is alras daarna gerealiseerd. In de kelder kwam een drankkelder en bierbottelarij, 'flesschen- en pottenspoelerij' en petroleumkelder, op de begane grond diverse winkels en een kantoor- en bestuurskamer. Op de verdieping kwamen drie bovenwoningen en opslagruimten, terwijl de tweede verdieping (zolderverdieping) geheel als woonruimte functioneerde. Op de open achterplaats aan de Tweede Walstraat verrees een losstaand gebouw uit twee bouwlagen voor opslag en diverse voorzieningen. 

In dit pand zijn nu (2009) de winkels van Lundia en de Kunstuitleen gevestigd.

Klik hier voor vier andere items op Noviomagus.nl: fles, winkel1, winkel2, winkel3

Meer informatie over dit gevel-element in de, in februari 2009 gestarte rubriek "Geveltoerisme" op de website van Dagblad de Gelderlander

Reactie 1:

Rob Essers, 04-05-2011: In de redengevende omschrijving van de gemeentelijke monumenten van Broeckhuysenstraat 16-18-20-22-24, MariŽnburg 71-72-74 en Tweede Walstraat 1-3 staat: "Over K. Verburg, de architect van het gebouw, is niets bekend."

Mogelijk heeft de afwijkende schrijfwijze naam hierbij parten gespeeld. In de telefoongids van 1915 staat: "436 Verburgh, K., Architect en aann., Grootestr. 100".

Coenraad (Koenraad) Verburgh werd op 11 december 1844 geboren als zoon van meester timmerman Conradus Verburgh (Nijmegen 10 april 1808 Ė Nijmegen 7 mei 1895) en Cornelia Harsveld (Nijmegen 9 juli 1814 Ė Nijmegen 18 april 1881 ). Hij trouwde op 3 september 1869 in Nijmegen met Anna Catharina Backer (Nijmegen 19 januari 1844 Ė Nijmegen 9 september 1899), dochter van Gerrit Jacob Backer en Anna Catharina Rijcken. Hij overleed op 9 augustus 1919 in Zutphen.

Op geboorteakte nr. 642 en huwelijksakte nr. 120 staat de voornaam Coenraad. Volgens de huwelijksakte is hij "aannemer van publieke werken". Op de overlijdensaktes nr. 239 (Zutphen) en nr. 703 (Nijmegen) staat de naam Koenraad Verburgh.

Hij kwam uit een gezin van ten minste acht kinderen. Zijn oudere broer Steven Verburgh (Nijmegen 30 augustus 1836 Ė Nijmegen 30 november 1886) was als ingenieur werkzaam in Nederlands-IndiŽ en werd in 1884 in Nijmegen gekozen als gemeenteraadslid. Zie ook www.dbnl.org.

In het overzicht van 'Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen' staan vijftien vergunningen die in de periode 1880-1894 aan K. of C. Verburgh zijn verleend.

Op 30 mei 1908 stemde de gemeenteraad in met het voorstel van B&W "tot verkoop aan den heer C. Verburgh alhier van een perceel bouwterrein aan de van Broeckhuizenstraat, groot 629 c.A., kad. Nijmegen Sectie C. no. 6009, voor f 18 per c.A." (De Gelderlander, 4 juni 1908, p. 7).

Raadslid Meulenberg maakte bij de behandeling bezwaar tegen de breedte van de Staringstraat. De naam MariŽnburg is pas op 27 juni 1908 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 17 augustus 1908 werd door de CoŲperatieve Winkelvereeniging "Eigen Hulp" vergunning gevraagd voor het bouwen van winkels, bovenwoningen, bergplaatsen enz.

De aanvraag is mede-ondertekend door de architect K. Verburgh. De vergunning is op 28 augustus 1908 verleend. Op de tekeningen en bij de aanbesteding wordt MariŽnburg nog Staringstraat genoemd. De laagste inschrijver was aannemer M.C. Konings, Dr. Jan Berendsstraat 16.

Opmerkelijk in dit verband is een aanvraag van een bouwvergunning van de Vereeniging "Eigen Hulp" eerder dat jaar. Ook de aanvraag d.d. 25 februari 1908 was mede-ondertekend door K. Verburgh.

Op 17 maart 1908 werd vergunning verleend voor een gebouw, bestaande uit een pakhuis, twee bovenwoningen een een benedenwoning, op te richten aan een terrein aan de Gorisstraat. Uit de bouwtekeningen blijkt dat het gebouw slechts ten dele en in gewijzigde vorm is gerealiseerd. Het pand Gorisstraat 38-42 bestaat nog steeds.

Op 25 mei 1921 berichtte de het Bestuur de Afdeeling Brandstoffen "Eigen Hulp" te Nijmegen "dat de Brandstoffenhandel Gorisstraat 38, op heden is OVERGEGAAN aan de firma GEBRS. EEKHOFF, Handelaar in Brandstoffen alhier (...)." (De Gelderlander, 28 mei 1921, p. 16)Gorisstraat 38-42 (foto uit 2011)


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: