Karrengas25

Opslag Van Woerkom, Karrengas 25

De Karrengas is bevoorradingsroute voor winkels die hun voorgevel aan de Molenstraat hebben, zoals de COOP. Eerder zat daar Van Woerkom's Delicatessen. Die zaak beschikte bovendien over extra opslag aan de overkant van het straatje hetgeen blijkt uit de ijzeren belettering.
Boven een deur is geschilderd:

Credietbergplaats voor wijn

Wie kan ons uitleggen wat dat inhield?

foto's Mark van Loon (toegevoegd 17-04-2020)

terug

Reactie 0:

Redactie, 17-04-2020: Credietbergplaats voor wijn?
Reactie 1:

Dick Jacobs, 17-04-2020: Ik vermoed dat van Woerkom zelf wijn importeerde. De wijn kwam dan in een verzegelde vrachtwagen naar Nederland; hierna werd die opgeslagen in een eveneens verzegelde opslagruimte. Dat noemde men ‘In consignatie’, d.i. in bewaring gegeven van het ministerie van Financiën, i.c. de douane.
Men sprak dan vaak van een z.g. consignatie-magazijn.
Het zegel mocht alleen door een douane-ambtenaar worden verbroken, waarna de wijn werd bemonsterd om o.a. het alcoholgehalte te bepalen.
Aan de hand van de uitslag van het onderzoek werd dan het bedrag aan te betalen invoerrechten vastgesteld.
Reactie 2:

Rob Essers, 17-04-2020: De aanduiding 'kredietbergplaats' werd tot 1992 gebruikt voor een accijnsgoederenplaats.

Artikel 59, eerste lid, Besluit accijns van alcoholhoudende stoffen (Stb. 1963, 252)
1. Handelaren in wijn aan wie daartoe door de inspecteur onder door hem te stellen voorwaarden vergunning is verleend, mogen in hun bergplaatsen ingevoerde wijn onder krediet voor accijns opslaan. Voor de accijns waarvoor krediet wordt genoten, wordt zekerheid gesteld.

Artikel XXIII, eerste lid, Invoeringswet Wet op de accijns (Stb. 1991, 740)
1. De hoeveelheid wijn die bij de aanvang van 1 januari 1992 aanwezig is in een kredietbergplaats voor wijn als bedoeld in artikel 59 van het Besluit accijns van alcoholhoudende stoffen (Stb. 1963, 252) wordt aangemerkt als te zijn uitgeslagen uit de kredietbergplaats en te zijn ingeslagen in de accijnsgoederenplaats van de handelaar.
Reactie 3:

Dick Jacobs, 18-04-2020: Mijn vermoeden was dus juist. Ik heb in de vijftiger jaren bij Expeditiebedrijf Te Winkel & Oomes gewerkt. Dat bedrijf had een consignatie-magazijn in de Vinkengas. Een magazijn met één deur en geen of nauwelijks ramen.
Reactie 4:

Johnny Meuleman, 19-04-2020: Dick Jacobs - Dat weet ik nog wel, daar stonden onder andere de vaten van BASF uit Ludwichshafen opgeslagen. Gevaarlijk goedje !

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: