Molenstraat103A

Vloermozaiek Molenstraat 103A

Als je het huidige Café van Rijn binnengaat, loop je er zo overheen: een aardig mozaiek met de letters CNJ. Wie weet waar deze voor staan?

foto's Mark van Loon (toegevoegd 14-03-2020)

terug

Reactie 0:

Redactie, 14-03-2020: Mozaiek Molenstraat 103A
Reactie 1:

Hessel, 14-03-2020: Ik vermoed de afkorting van het voormalig sigarenmagazijn (bv adverterend in 1922 op dit adres) J.N.Cardoza.
Reactie 2:

Rob Essers, 14-03-2020: De vergunning voor het GEDEELTELIJK UITBREIDEN GEBOUW (30-12-1919) is verleend aan de N.V. Cardozo's Sigarenmaatschappij in Amsterdam. Op een van de bouwtekeningen (documentnummer D12.385755) staat op de gevel boven de winkelruit: J.C.CARDOZO. Mogelijk was JCN het het monogram van de Nijmeegse vestiging.


Redactie: De bouwtekening toont ook een uithangbord met JNC en de handtekening van directeur J.N. Cardozo.

Reactie 3:

Rob Essers, 15-03-2020: Mijn veronderstelling (reactie 2) is bij nader inzien niet juist. In het Nieuw Israelietisch Weekblad van 1 september 1899 vond ik een advertentie van "J. N. CARDOZO, St. Ant. Breestraat 79. / Handel in Tabak en Sigaren".

initialen J.N.C.
Op het adres Sint Anthoniebreestraat 79 Amsterdam woonde Jacob Nunes Cardozo (Amsterdam 24 mei 1863 – Amsterdam 2 december 1934). Zijn doof geboren zoon Joël Nunes Cardozo (Amsterdam 12 december 1887 – Auschwitz 12 februari 1943) had dezelfde initialen. Een J.C. Cardozo heb ik niet aangetroffen. In de adresboeken uit de jaren twintig staat: "Cardozo, J. N., sigarenmagazijn, Molenstraat 103. [tel.] 825." De Nijmeegse vestiging heeft circa twaalf jaar bestaan. In De Gelderlander van 15 december 1932 stond het volgende bericht:
ZESTIGJARIG BESTAAN SIGARENZAAK.
Vrijdag 16 December a.s. zal het zestig jaar geleden zijn, dat de heer J. N. Cardozo zijn eerste sigarenzaak aan de St. Anthoniebreestraat 79 vestigde; oudere Amster­dammers zullen zich misschien den naam „’t Botje” herinneren.
De firma had later nog filialen te Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Arnhem, Nijmegen en Maastricht.
In verband met den toestand in het bedrijf was de firma gedwongen, het bedrijf te beperken tot twee zaken, waarvan één 30 jaar gevestigd is aan de Stadsbouderskade, hoek van Woustraat.

Het zestigjarig bestaan is opmerkelijk. Dat zou betekenen dat J.N. Cardozo zijn eerste zaak in 1872 op 9-jarige leeftijd heeft geopend. Mogelijk was de eerste zaak van zijn vader David Nunes Cardozo (Amsterdam 8 september 1835 – Amsterdam 24 juni 1880).
Reactie 4:

Rob Essers, 15-03-2020: Ook mijn veronderstelling (reactie 3) dat de Nijmeegse vestiging circa twaalf jaar bestaan heeft, blijkt niet juist te zijn. Al in de loop van 1926 verandert Sigarenmagazijn „Cardozo” van naam en zeer waarschijnlijk ook van eigenaar. In de PGNC, 2 april 1926 staat "De heer H. Engelsman, Sigarenmagazijn „Optimus” v/h Cardozo, Molenstraat 103", vermeld.
Reactie 5:

Hylke Roodenburg, 16-03-2020: Het Nijmeegse magazijn werd geopend op 28 augustus 1920. De winkel, met als specialiteit geďmporteerde sigaren en sigaretten, was geen lang leven beschoren. In de jaren twintig raakte het bedrijf in de problemen en werd het aantal filialen teruggeschroefd. Op 3 april 1926 nam sigarenzaak Optimus de plaats van Cardozo in Nijmegen in.

PGNC 28-08-1920:
Sigaren-magazijn Cardozo.
In het geheel verbouwde perceel Molenstraat 103, waar gedurende een lange reeks van jaren de coiffeurszaak van den heer Rössing is gevestigd geweest, wordt hedenavond een sigarenmagazijn geopend van de firma J. N. Cardozo.
Deze Amsterdamsche fabriek heeft, behalve thans hier ter stede, verkoophuizen te Amsterdam, den Haag, Rotterdam, Haarlem, Dordrecht, Arnhem en Maastricht [..] In de pui trekt de naam Cardozo, 's avonds electrisch verlicht, reeds van verre de aandacht. [..]


PGNC 03-04-1926:
Sigarenhandel "Optimus".
Hedenmiddag om 2 uur opent de heer H. Engelsman in het perceel Molenstraat 103 den Sigarenhandel "Optimus", v/h. Cardozo.
Genoemde heer is gedurende een aantal jaren chef van het Sigarenmagazijn "Cardozo" geweest en kreeg, door opheffing daarvan, gelegenheid in hetzelfde pand een eigen zaak te beginnen. [..]

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: