StAnna89

St. Annastraat 89

Eerste steen 

E.C.J.S.

HB

MEI 1891

Hier nog een twee plaatjes van Sint Annastraat 89. Op de gevelsteen staat:

E.C.J.S
H.B.
Mei 1891

Eigenaar Peter Gubbels gaf toestemming om te fotograferen en meldt tevens het volgende: ‘’De betekenis van de letters ECJS en HB op de gevelsteen van mijn huis zijn mij onbekend. Het stadsarchief kon mij niet verder helpen, er waren ook geen bouwtekeningen.
Ik heb geen bezwaar dat u het pand en de gevelsteen op de foto zet. 

Met vriendelijke groeten,
Peter Gubbels
St Annastraat 89
6524 EJ Nijmegen

Inzender: Sjaak Rutten

Reactie 1:

Rob Essers, 03-05-2013:

Op de lijst van Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen van Hans Giesbertz staat een aantal vergunningen die in 1891, 1892 en 1895 zijn verleend aan C.A. Steur en H.H. Bowles voor het bouwen van een aantal huizen aan de St. Annastraat en de St. Annalaan.

De huisnummering van de St. Annalaan begon bij de Franschestraat (Fransestraat). De eerste steen is in mei 1891 aangebracht bij St. Annalaan 29. Na de straatnaamwijziging (raadsbesluit d.d. 2 november 1904) kreeg dit pand huisnummer 89.

Uit het adresboek van 1893 blijkt dat de ongehuwde juffrouw Maria Magdalena ten Zeldam Glanswijk (geb. ’s-Gravenhage 22 aug. 1828) op het adres St. Annalaan 29 woonde. Constant Adriaan Steur woonde op nummer 33 en Hubertus Henricus Bowles op nummer 35. Het is alleszins aannemelijk dat St. Annalaan 29 een van de huizen was waarvoor zij in 1891 een bouwvergunning ontvingen.

Het kan dan ook geen toeval zijn dat de letters op de eerste steen overeenkomen met de initialen van hun jongste dochters: Elisabeth Catharina Jacoba Steur en Hubertine Bowles.

De dood van C.A. Steur maakt in 1896 een einde aan de samenwerking met H.H. Bowles. Net als hun vaders hebben beide dochters een deel van hun leven in Nederlandsch-Indië doorgebracht. Waar en wanneer zij zijn overleden, heb ik niet kunnen achterhalen. Hieronder staat het resultaat van een poging op de gezinsbladen te reconstrueren.

Constant Adriaan Steur, geb. Maassluis 2 okt. 1843, † Nijmegen 1 april 1896, zn. van Jacobus en Wilhelmina Diderica Petronella Schermers, tr. 1e Batavia jan. 1878 Isabella Klara Everdina Berghuis, geb. omstr. 1856, † Batavia 4 aug. 1881, wed. van v.d. Linden; tr. 2e Nijmegen 16 juni 1888 Elisabeth Catharina Jacoba von Hombracht, † Nijmegen 11 mei 1901, dr. van Philip Frederik Ludwig en Sara Jacoba van Hogezand en wed. van Franciscus Henricus Vervat.

  Uit het eerste huwelijk:
 1. Jacoba Helena Wilhelmina Henriëtte Steur, geb. Makassar omstr. 1880, tr. Amersfoort 19 maart 1902 Marinus Bonifacius Willem des Tombe, geb. Leiden omstr. 1878, zn. van François Joan Adriaan, jonkheer, en Cornelia Eliana Henriëtte Boon Hartsinck; hij hertr. Johanna van de Bergh.
 2. Constant Adriaan Steur, geb. Batavia 1881, † Renkum 25 nov. 1937.

 3. Uit het tweede huwelijk:
 4. Elisabeth Catharina Jacoba Steur, geb. Nijmegen 26 juli 1889, tr. 1919 Jacob Walraven Gerhard Pels Rijcken, geb. Grave 3 juni 1886, werktuigkundig ingenieur, zn. van Johannes Christiaan Jacob en Johanna Christina Heerema van Voss en gesch. echtg. van Johanna Abrahamina Breda Kleijnenberg.
 

Hubertus Henricus Bowles, geb. Wageningen 4 april 1842, , mede-directeur van de Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade "de Nederlanden" van 1845, zn. van Robert en Elisabeth Petronella Wilhelmina Konings, tr. 1e Mechelen 11 nov. 1871 Maria Alicia Francisca Henrica van Lil, † Pegandon, Java 3 dec. 1877, dr. van Petrus Josephus en Margareta Maria Groote; tr. 2e Hubertina Magdalena Stuur, geb. IJsselmuiden 9 okt. 1846, dr. van Tjakko en Antje Houtman.

  Uit het eerste huwelijk:
 1. George Bowles, geb. Wageningen 20 okt. 1872.
 2. Marie Marguerite Bowles, geb. Samarang 18 sept. 1873.
 3. Johannes Stephanus Bowles, geb. Cheribon 31 juli 1876, tr. Stephanie Johanna Henckel, geb. Salatiga 19 febr. 1876, dr. van Karel Bernard en Henriette Gertruide Marie Boers.

 4. Uit het tweede huwelijk:
 5. Hubertine Bowles, geb. Kadhipaten, Java 28 okt. 1879, tr. Nijmegen 28 sept. 1898 Willem Jentink, geb. Breda 7 febr. 1875, 2de luitenant, luitenant-kolonel K.N.I.L., † Brussel 3 mei 1935, zn. van Andries en Marie Charlotte Henriette Beeckman.

REAGEER

terug

Reactie 2:

G. Labouchere, 07-06-2014: Jhr M.B.W. des Tombe is niet hertrouwd, maar vrij jong in 1920 overleden.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: