Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.

Van der Brugghenstraat 5

 

Figuratieve gevelsteen/Wapensteen

Omstreeks 1980 werd aan de Van der Brugghenstraat 5 een appartementencomplex opgetrokken. Tot die tijd had op deze plaats een (niet veel kleiner) gebouw gestaan, dat in 1888-1890 was gebouwd. Samen met enkele herenhuizen aan de Sint-Canisiussingel hoorde dit gebouw bij het 'Instituut Wegerif': een door G. Wegerif opgerichte kostschool, waar alleen plaats was voor kinderen van zeer welgestelde ouders.
Boven de ingang van het schoolgebouw aan de Van der Brugghenstraat prijkten twee engelen, die een wapenschild vasthielden. Bij de sloop van het oude schoolgebouw, dat inmiddels al was verbouwd tot woningen, werd het beeldhouwwerk bewaard en teruggeplaatst op de nieuwbouw.
Welk wapen de engelen vasthouden, is niet bekend: de oorspronkelijke beschildering is bijna helemaal afgebladderd en het beeld verkeert in slechte staat.

Reactie 1:

Herman ter stege, 25-04-09: Bij het bekijken van wat gevelstenen in de Noviomagus-collectie zag ik er o.m. een van de Van der Brugghenstraat 5. Toevalligerwijs kreeg ik van mijn oudste broer een kopie van enkele foto's van de voormalige Nijmeegsche Schoolvereeniging (NSV) aan de Driehuizerweg 45 waaronder ook een foto van het oorspronkelijke schoolgebouw van de NSV aan de v.d.Brugghenstraat (dus na de opheffing van de door Wegerif opgeriechtte kostschool) 
Mijn broer bezocht deze school tussen 1929 en 1931 en ging daarna over naar de nieuwe, in 1931 afgebouwde school aan de Driehuizerweg.
Wellicht kan de foto dienen als aanvulling bij het gevelsteen-verhaal.

terug

Reactie 2:

Rob Essers, 27-10-2016: Op archieffoto F20435 (Datering: 1980-1985) is een wapen met drie torens en daaronder drie lelies te zien. Het wordt sinds 1887 vastgehouden door twee putti's. Mogelijk was dit niet het oorspronkelijke wapen en waren "SVSTENTANT" en "LILIA TVRRES" latere toevoegingen.

Redactie: dat is dan wapen en devies van de Franse stad Tours. De spreuk betekent: De torens dragen de lelies.
Reactie 3:

Rob Essers, 27-10-2016: Bij het afgebeelde wapen dragen de lelies de torens! De foto bovenaan deze pagina wekt de indruk dat er een wapenschild was afgebeeld met leeuwen als schilddragers.

Redactie: inderdaad is het dan niet het stadswapen van Tours maar een vreemde variant daarop. Het Latijn is wel zo lenig dat de spreuk ook het tegenovergestelde kan betekenen.
Reactie 4:

Rob Essers, 27-10-2016: Voor de verhuizing naar het Erasmusgebouw (bouwjaar 1974) waren het Instituut Frans en het Instituut Kunstgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen in het pand gevestigd. Mogelijk is er een verband!?
Reactie 5:

Rene Martens, 21-11-2016: In dit gebouw werd de basis gelegd voor de latere Nijmeegse Schoolvereniging toen nog genaamd: ‘Instituut voor Jongeheeren’ en kostschool voor jongens uit de betere gezinnen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: