Welkom op Noviomagus.nl een rijk aan historie. Nijmegen, de oudste stad van Nederland.
logo Noviomagus.nl

Stichting Noviomagus.nl, e-mail: info@noviomagus.nl
KvK: 09136984, IBAN: NL90 INGB 0009441156

Nieuwsbrief jaargang 19, nummer 4, 1 september 2021

Dit is de 185e Nieuwsbrief van Stichting Noviomagus.nl. Hiermee informeren we u over de toevoegingen op onze website en over interessante ontwikkelingen in projecten. Wij hopen u hiermee betrokken te houden bij de stichting en de website.

Deze nieuwsbrief beslaat de maanden mei tot en met augustus.

In dit nummer

Ondersteuning
Oproepen
Foto's
Gastredactie
Overige reacties
Noviomagus NL-autosticker

Ondersteuning

U kunt Noviomagus.nl op verschillende manieren ondersteunen:
-Inhoudelijk, met uw verhalen, foto's en reacties.
-Praktisch, voor het onderhouden van de website (hulp is zeer gewenst).
-En tot slot: financieel. Onze kosten zijn laag, maar ze zijn er wel. Wordt u donateur of sponsor? Graag! Voor minder dan 1 euro per maand doet u al met ons mee. Meer informatie leest u op de Sponsorpagina.

 
Oproepen

Bart Janssen vraagt uw hulp bij zijn speurtocht naar Nijmeegse oorlogsdoden.
Nu zoekt hij degene die een herdenkingssteentje achterliet bij het graf van Henrikus Knoop, een van de slachtoffers van het bombardement van 22-02-1944.
Hij had nieuws over oproep 107 (Pieter Spijkstra) en oproep 108 (Fons Poelen).
Bekijkt u ook zijn eerdere vragen, sommige zijn afdoende beantwoord maar er zijn er nog veel waar hij uw hulp nodig heeft.

 
Foto's

Oud Nijmegen
We plaatsten foto's die ons toegestuurd werden door
Henk Peters (schoolelftal en uitje Lourdesschool beide met reacties van Paul Broekman, Henk Peters, Fred van Breukelen en Hessel),
Jan van den Heuvel (Willibrordusschool klas 5 en klas 6 beide met reactie van Hans Elvers die zelf foto's had van klas 3 en klas 4),
Jan van den Heuvel (Thomasschool en LTS Kronenburg met uitgebreide herinneringen van Hans Arts),
Paul Moons (Hatertseveldweg) en
Jos van Reen (VGLO Dr. Ariëns).
Uw aanvullingen en opmerkingen zijn welkom!

Zoekplaatjes
Henk Termeer stuurde ons een zoekplaatjenieuw zoekplaatje. Wie herkent deze molen en de jongens die er poseren?
Alle zoekplaatjes van het Gemeentearchief zijn inmiddels voorzien van een vergroting, waardoor (veel) meer details zichtbaar zijn.

Zichtbaar verleden
Rob Essers fotografeerde de eerste steen van landhuis Heydepark en vond veel informatie over het landgoed.
We ontcijferden weer enkele namen op de plank in de Blaauwe Hand.

 
Webmuseum

De nieuwe voorwerpen voor onze virtuele museumzalen komen een volgende keer aan de beurt.
Heeft u ook een Nijmeegse collectie van 't een of 't ander? We horen het graag!

 
Gastredactie

Bedrijvigheid
Marjo Glaser schetste een geschiedenis van bijna 75 jaar interieur De KroonTechnisch Bureau 'De Kroon', specialist in huishoudelektro. Cees de Vos en Johnny Meuleman reageerden. Kocht u hier ook apparatuur?
Ton Toonen bezocht bijna dagelijks Old Dutch.
Rob van Haren was glazenophaler in de Tuf-tuf.
Er was een pocketkelder onder de Luxor-bioscoop, Dick Jacobs, Ewald van Kuil, Rob Essers en Henk La Croix schreven erover.
Jan Haefkens kwam weleens bij bromfietshandel Gerritsen.
Jan van Schaick verhuisde met een vrachtwagen van Splendor.
Naar aanleiding van Henk Hendriks' artikel over de schoenfabrieken Wotana en Ostara opperde Peter van Lee de merken Empress en Cyrus waarop Henk Hendriks en Boy van Pelt reageerden. Paul Broekman vond archiefinformatie over Ostara, Venetia en Messelink en van Rossum.
Mieke Gosselink-Taphorn vroeg naar het pand van cartonnagefabriek Kilsdonk, Rob Essers vond info.
Paul Broekman en Boy van Pelt gaven aanvullingen bij Radio De Kroon.
Jacques Dehue vroeg of Drukkerij Busser ook sigarenbandjes drukte. Theo Busser wist het niet, u wel?
Waar Ton Wijnen woonde aan de Hatertseweg staat nu garage Lammerts.
Paul Broekman, Inge Verbiezen en Betty van den Anker kenden winkels op de St.Jacobslaan.
Laura de Schepper's betovergrootvader had een water-en-vuurzaak. Wie kan daarover meer vertellen?

Diversen
Pieter van Groenestijn controleerde enkele wandelroutes. Hartelijk dank daarvoor!
Dick Jacobs had een aanvulling op zijn artikel over jeugdomroep Minjon.

Locaties (buurten, parken, gebouwen)
Ooit droeg een deel van de Hugo de Grootstraat de naam portret B.H.F. van Rosendaelvan Rosendaelstraat. Rob Weenink schreef een eerste artikel over de straat en zijn naamgever. Wordt dus vervolgd!
Een reactie van Paul Broekman op het verdwenen landgoed Manheim bracht Jan Haefkens tot uitgebreide herinneringen aan Hees.
Jeroen Mulders vertelde als oud-bewoner van de Maerlantstraat over het Willemskwartier.
Betty schreef over Kapper van Dalen in de Landbouwbuurt.
Rob Essers had opmerkingen bij een schuilkelder of waterput aan het begin van de Oude Graafseweg.
H. Cillessen werd geboren in de Tweede Walstraat, Carla Busser-Furtjes en Johnny Meuleman OudNijmegen/124/1239-TweedeWalstraat reageerden.
Bas Aalders speelde vaak bij de Kruisweg.
Wim Janssen Lok woonde met zijn zestienen in anderhalf huis op de Lindanusstraat.
Frank Beljaards zoekt het huis van zijn overgrootouders op de Batavierenweg.

Onderwijs, zorg en religie
Adri Luyendijk-van der Veen vertelde hoe het er 74 jaar geleden op de Hazenkampschool aan toe ging.
Theo Siemensma is benieuwd naar zijn klasgenoten van de Mariaschool.
Harry Delsink schaatste op de speelplaats van de Westerhelling en hij herinnert zich een Okhuijzen. Ook Eddy van Swelm, Leo Ewals en Jeroen de Groot herkenden er mensen.
Thérèse Heijnen zag haar moeder op de MULO in de Dominicanenstraat, Hessel vulde aan.
Gerard Centen zat op een schoffiesschool.
Pascal Visser ondervond misbruik op instituut De Sonnaville.
Verhalen over Rivo Torto werden gedeeld door Peter van de Wetering, Truus Thelosen, Jos Horvers, Rien van Hoesel, Ronald de Vries, Cor Segers, Ferdi Kluijtmans en Jan Roosenboom.
Claudia's vader en Aad Thonhauser woonden een tijd op De Beuken, Els van Hoof herinnert zich lieve en minder lieve zusters.
JAM.Willems en Wim Vegt reageerden op Bestedelingenhuis Assumptio. Wie kan zich herinneren hoe dit pand er van binnen uitzag?
Bart Janssen en Ruud van Lierop stuurden aanvullingen op bij de Theresiakerk.
Wist u dat de O.L.V. van Lourdeskerk oorspronkelijk Mariakerk heette?

Oorlog
Victor van Haeren is op zoek naar een verzetsvrouw met gifgroene baret.
Willem Oosterbaan gaf oorlogsinformatie over winkeliers aan de Lange Hezelstraat, en hij vraagt waar de familie Jansen woonde aan de Berg en Dalseweg. Dat was onderduikadres van Salomon Spier.
Koos Swinkels had informatie die aansluit bij De zaak Ederveen.
Bart Janssen stuurde drie bidprentjes van oorlogsslachtoffers.
Paul Broekman las dat General Gavin aan Nijmegen een plaquette gegeven had en vroeg zich af waar deze gebleven is. Rob Essers vond een foto en Anja Adriaans van stichting FAN meldde dat het herdenkingsbord geleend was voor een expositie.
Op een bevrijdingsfoto uit de Kwartelstraat reageerden Ruud Montauban, Toon Peters en Jan Geurts.
De moeder van Edwin van der Lugt was tijdens de bevrijding op Dekkerswald.
Gerard Centen deelde herinneringen aan september 1944 en vertelde een anekdote uit de schuilkelder.

Personen
Marcel Janssen citeerde uit zijn moeders dagboek een stukje over o.a. Majoor Kronig, Arjen Kuiken reageerde.
Zosja Miller is trots op haar vader, beeldhouwer Wladyslaw Miller. Paul Broekman vond over hem een krantenartikel.
Op een vraag van Jean-Claude Ghislain over fotograaf Adrianus de Gruijter reageerden Jaap de Gruijter en Rob Essers.
Bram den Adel vertelde over zijn opa, de smid Gerrit van Beek die zijn geloof op straat verkondigde. Astrid kreeg chocolademelk van hem.
Dorien Pronk-Larive vroeg gegevens over de familie Mioulet en werd uitgebreid geantwoord door Rob Essers en Paul Broekman.
Voor een op te richten museum zocht Ron Hellfritzsch contact met de familie Biessels. Ron van Swelm en Riet Biessels gaven aanknopingspunten.

Sport, ontspanning en verenigingen
Hans Arts werkte voor Jac Claes en Yvonne van der Wal vertelde over haar vader Ieke, beiden actief in de speedway.
Gerard Centen schreef dat voetbalclub Krayenhoff begon als Obiot. Wie weet wat dat betekent?
Desi Westmaas had een bijzondere tijd op balletschool van Elly Charlotte van Dijk.
Gerrit J.M. Paas was 'voerman' op de kermis op de Wedren.
En hij schreef uitgebreid over Nijmeegse bandjes, Ruud Brugman stuurde foto's van The Gang.
Hans Elvers zat bij de Carmelgroep (foto's volgen).
Paul Broekman speurde naar informatie over een onbekend muziekgezelschap, inzendster van de foto Adri Luyendijk-van der Veen is blij met wat hij vond.

Wilt u ook gastredacteur worden?
Omdat u bijvoorbeeld uw kennis, herinneringen, fotocollectie of verzameling wil delen met bezoekers van de website? Wij horen het graag. Het is wel handig als u van tevoren de instructie doorneemt.

 
Overige -veelal kortere- reacties

Ronald Teunissen (Brakkenstein),
J. Loermans (Weesinrichting Neerbosch),
Carla Busser-Furtjes (Batavierenweg),
Mieke Gosselink-Taphorn (Nederlandsche Groenten- en Vruchtendrogerij),
Paul Broekman (Dagboek/Binnendijk),
Ans Kersten (slagerij Cloosterman),
Yvonne Brandts-Jansema (Klokkenberg),
JAM.Willems (Ted Felen),
JAM.Willems (Korenmarkt),
Jeanne van Leth en Ron van Swelm (familie van Leth),
Ruud Montauban (Willemskwartier),
Mieke Gosselink-Taphorn en Joke van Cleef (Export Papierfabriek),
Hennie Houterman (Kleuterschool Rosa Da Lima en Sinterklaas),
Bea Janssen (Wandelvereniging Keizer Trajanus),
Wim Pieterson (Stella Matutinaschool),
Hans van Brenk (SCH),
Ans van Driel-Klaasing (familie Plamont),
Mieke Gosselink-Taphorn (Tollensstraat),
H.B. Dekkers (Marbe Gelco),
J. Loermans (Nijmeegse Boot),
Dagmar Wolfgang (Willibrordusschool),
Hein van Teeseling (Vita Nuova),
Ida Hortence Gunning (violist Szekely),
Dick Cornelissen (Bakkerij Van Gemert),
Inge Verbiezen en Betty van den Anker (Bakkerij Huisman ),
Guido Zuuring (Luchtbeschermingsdienst),
Antoine van Rijsbergen (paratrooper),
Anneke van Mulekom en John van Mulukom (familie van Mulukom),
Carlo Loon, Marijn Alofs en Ad.Noij (ASW),
JAM.Willems (Lourdeskerk, kerk Maria ten Hemelopneming, Bethelkerk, Thomaskerk en Petrus en Pauluskerk),
Maluku-024 en JAM.Willems (Kerk Hatert),
Jan Heijmans (Schipperscentrum),
Hendrik Wesseling (Henk Puts),
Dick van Beusekom (Friden),
Dick Cornelissen en Laura de Schepper (Titus Brandsmagroep),
Peter Arisz (Persingen),
Paul Moons, Annette Verhaaff-Perenboom en Arjen W. Kuiken (Rozenbuurt),
Jos Hendriks (Swift Harmonie),
Cisca Fransen (familie Hermens),
Willem Berghoef (De Karseboom),
J. Loermans (Waalbad),
Mirjam Bouwens (van Rosendaelstraat),
Cees de Vos (boerderij Boxtel),
Giel van Hooff (Helmond foto 1 en foto 2),
Ruud Montauban (Jan van Goyenstraat),
Paul Broekman (De Nijmeegse politie tijdens WO2),
Dick Jacobs (Pollmann),
Hugo van der Zee (Torenweg),
Tommie van Hal (Sonnaville),
Chris van Oeffelt (Jozefschool Waterstraat),
Dick van Beusekom (Friden Amsterdam),
Dick Jacobs (schuilkelder),
JAM.Willems en Paul Broekman (Villa Sonnewende),
Gerard Lemmens (Verhees),
Meinte Vierstra (muurembleem Carolus Magnus),
JAM.Willems en Frans Zeilemaker (carillon Koningsplein),
Jean Vaassen (Fort Kijk in de Potstraat),
Mark Bakkers (Villa Beta),
D. Damen en Anton Schattenberg (Huize Roda),
Henk Wennekers (van Peltlaan),
Leonieke Heshusius en Wim Groenendijk (Heshusius),
Wim Janssen Lok (bakkerij Houtlaan),
Berendsen (In Consten Een),
Sonja Vos (De Brandweer in de Vuurlinie),
Auke Hermanides en Lennie de Lange (Oorlogsdagboek ds. van Selms),
Annemiek Polman (Onderling Kunstgenot),
Ger Wolters (Grotestraat),
Bjorn Sengers (Mariaschool),
Gerard Yntema en Ab Klomp (Mariaschool),
Dick Jacobs (Bewaarschool Oude Stadsgracht),
Gerrit J.M. Paas (kermis),
Margreet Zwaan-Heg, Jan Haefkens en Henk La Croix (school Jacob Canisstraat),
Ronald Teunissen, Kees Schouten, Martin Hendriks en Jacques Dehue (Rode Dorp en Kopse Hof),
Rob Hubregtse (drumband Petrus Canisiusschool),
Johan Korten (Twister),
Paul Broekman en Gerard Centen (bevrijding),
René Opdam (Nyma),
Harry van Schalkwijk (pater Geutjes),
Peter Menting bezocht de (Josephschool aan de Azaleastraat),
Gerard Lemmens (smid Lemmens),
Hans van Oostveen (Loreto),
Jan van den Heuvel (rapport Willibrordusschool),
Mieke Gosselink-Taphorn (Ziekerstraat),
Martijn Mertens (Petrus Canisiusschool),
Michel Verheijen (onbekend koor),
Wim Janssen Lok en Tiny te Veele-Bertels (jubilarissen van de KABO),
Gerrit JM Paas (verkeersongeval Stephanusstraat),
Mahesh Adhin (ULO Gerard Noodtstraat),
Anton van Tiel (Jozefschool Waterstraat klas 3 en klas 4),
JAM.Willems (familie Klaassen-Mom),
Henri Burgers, Gerard Centen en Ria van Dinteren (Steenfabriek Hees),
Karin Geertsen (slagerij Huisman),
Peter Savary (Safari),
Andrew Hagendoorn, Frans Raafs en Dick Las (Petrus Canisiusschool),
JAM.Willems (Hof van Brabant/LEKAS),
Petra van Wingaarden en Bert Laros (Groesbeeksedwarsweg),
Lucy Bongers (Jozefschool Waterstraat),
Frits Rubrech (Stephanusschool),
JAM.Willems en Theo Thijssen (Stephanusschool),
Henriette van Hees (Theresiaschool),
Johan Bitter (Rutecks),
Michel Verheijen (Antoniusschool),
Gerrit J.M. Paas (Davino),
Jack van de Vooren (firma ten Thije),
Twanny Moors (Dobbelmannweg),
Hans Mulders (dr. Poelsschool),
Beppie Bambelt (Nutsschool),
Henk Peters (Lourdesschool),
Maria Eykemans, Liesbeth van Helmond en Paul Broekman (kleuters Bernadetteschool),
Henk van den Broek (Josephschool Hengstdalseweg),
Maarten van Rosmalen (Bakkerij van Rosmalen in Rosmalen),
Henny van Benthem (van Heemskerckstraat),
Edwin Wannet (uniform),
Johan Blom (steenfabriek de Ooij),
Kim en Jan Haefkens (Ariens, Arens, Arends),
Bea (havenmolen),
Dick Cornelissen (Vleeshouwerstraat en Steenstraat),
Henk Kobossen en Ruud List (ijscozaak Henk Krom),
Ton van Dijk (wandbord 700 jaar stad),
Marnix Bonnike (vaasje Wijers en Co),
Jan Incendio en Hans van den Heuvel (Tijnagel),
D. Onck (Mekka),
Bertha Remkes (Avondvierdaagse),
Karen Hidskes, Gerard Centen, Marianne Köpp-Derksen en Dick Jacobs (Muziekhandel Varia) en
Maurice Welling (Geldersch Hof).

 
Noviomagus NL-autosticker

We lieten een nieuwe oplage van onze sticker NL-autosticker drukken.
U kunt er geheel gratis een opvragen bij onze stichting. Dit alles uiteraard ter promotie van Nijmegen, Noviomagus.nl en ter verfraaiing van het autopark in de stad. Trouwens, ook buiten Nijmegen en zelfs buiten Nederland rijden auto's met onze sticker!

 

 

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Tot zover de 185e Nieuwsbrief, verstuurd aan 981 abonnees over de hele wereld: Australië, België, Canada, Duitsland, Engeland, Frankrijk en zo verder.
Wilt u iemand aanmelden of wilt u de Nieuwsbrief liever niet meer ontvangen, laat het ons weten. Eerdere nummers vindt u in ons Nieuwsbrievenarchief.

Dank voor uw aandacht.

Mark van Loon,

Stichting Noviomagus.nl

www.noviomagus.nl is sinds 27-08-2000 aanwezig op het internet en 01-08-2003 als Stichting Noviomagus.nl ingeschreven bij de KvK onder nummer 09136984.

Adres: van Trieststraat 19, 6512 CW Nijmegen

E-mail: info@noviomagus.nl
IBAN: NL90INGB0009441156
Noviomagus.nl is erkend als Culturele ANBI: uw gift is voor 125% aftrekbaar.

 

Webhosting logo VIP

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: