pater bernard dodenbier SMA

Licht in donkere dagen

licht in donkere dagen dagboek van de oorlogsmaanden te Nijmegen door b.dodenbier

Dagboek van de oorlogsmaanden te Nijmegen, door B. Dodenbier 
    Dit dagboek verhaalt van de gebeurtenissen in Nijmegen in de laatste maanden van 1944. Het is een persoonlijk relaas. En tegelijk geeft het informatie over grote delen van Nijmegen, omdat de schrijver -ondanks het gevaar- herhaaldelijk eropuit ging.
    Verschenen in 1946, is het boek nu tamelijk onbekend, en moeilijk te verkrijgen. Daarom zijn we heel blij dat de provinciaal overste van de SMA ons toestemming gaf het op onze site te publiceren.
     copyright digitale bewerking: Mark van Loon / Stichting Noviomagus.nl

Inhoud
September
Oktober
November
December
  voorwoord
  17   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
  2   3   4   5   6   7   10   11   12   13   14   17   21   22   23   25   26   29   30   31
  3   6   8   11   14   15   21
  20   25   31
Bladzijde   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80
jonger portret

portret op bidprentje
Pater Dodenbier SMA (1904-2002)
    Bernard Dodenbier wordt geboren in Zutphen. In 1910 komt hij naar Nijmegen, waar hij opgevoed wordt in het Weeshuis op de Hessenberg. Na de lagere school wordt hij aangenomen op het seminarie te Cadier en Keer. Twee jaar missiearbeid in Ghana ondermijnt zijn gezondheid en noodgedwongen keert hij in 1930 terug naar Europa. Aan het seminarie wordt hij docent moraaltheologie, later ook kerkgeschiedenis en welsprekendheid.
    Blijkens het dagboek houdt hij een goede band met zijn Weeshuis. Begin september 1944, als de invasie in Zuid-Nederland op handen lijkt, komt hij weer naar Nijmegen "om de moeilijke oorlogsdagen door te brengen op het Weeshuis te midden dergenen, die mij, oud-wees, onder de vacantie immer zo hartelijk ontvingen." Hoe moeilijk de dagen zouden worden, zal hij wel niet vermoed hebben.
    Nog twintig jaar vervult hij zijn professoraat. Hij wordt een actief en vurig lid van de PSP. En tot op hoge leeftijd is hij actief als vervanger in parochies in Nederland en omringende landen. Favoriete reiswijze: liften!
Kees Knoops
    Over de illustrator van deze uitgave is ons (nog) weinig bekend. Volgens het dagboek woont hij in 1944 met zijn vrouw in bij zijn vader, op het adres Jan van Galenstraat 43.
    Nadere gegevens ontvangen we graag, bv via email.

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: