1189-Lourdesschool

<- Back | Index | Next ->

Foto 1189-klas 5 St. Jozefschool/Lourdesschool 1948 (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: P. Kuppens14: 15:
16: Wim Herregraven17: 18: Ton Polman19: 20:
21: 22: 23: 24: 25:
26: 27: 28: 29: 30: Peter Arts
31: 32: 33: 34: 35:
36: 37: W.A.A. Thijssen38: 39: 40:
41: 42: 43: 44: 45:

Foto 1189: Hierbij drie klassefoto’s van de Lourdesschool (St. Jozefschool van de Lourdesparochie), St. Jacobslaan/Veldstraat, 1948 en daar rondom. Op alle drie de foto’s staat W.A.A. Thijssen afgebeeld, een oom van mijn collega Lizette Donders-Thijssen uit wier collectie deze foto’s afkomstig zijn. Vandaar dat de lokatie vrij zeker is, ook al staat dat op de foto’s niet te lezen.
Op de bovenstaande foto staat/zit hij midden boven het schoolbord. Op de tweede foto staat hij op de derde rij van boven, derde van rechts. Op de derde foto staat hij midden vooraan met pet en grijze jas.

Inzender: Sjaak Rutten


Foto 1189a klas 6 St. Jozefschool/Lourdesschool 1949 (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: Ton van Wissing8: 9: Jan Ewals10:
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: W.A.A. Thijssen24: 25:
26: 27: 28: 29: 30:
31: 32: 33: 34: 35:
36: 37: 38: 39: 40:
41:

Foto 1189b WELKE KLAS St. Jozefschool/Lourdesschool WANNEER (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24: 25:
26: 27: 28: W.A.A. Thijssen29: 30:
31: 32: 33: 34: 35:

REAGEER

Reactie 1:

H. van Gessel, 09-04-2012: Dit waren klassen ruim vóór mijn tijd maar de leerkrachten zijn me nog wel bekend. Bovenaan dhr. P. Kuppens die naast oudere leerjaren ook nog Frans na schooltijd gaf en middenin de klas van dhr. Ewals, 14 januari jarig !!

Reactie 2:

Thijs Nijenhof, 02-05-2012: Heb vanaf 1949 op deze school 1e klas mr. v.d.Linden, mr Blauw, mr. v.Merwijk, mr. Gunsing die had de 5e klas en daar had ik zoveel strafwerk dat ik nu nog uitstekend hoofdrekenen kan. Is dus niet voor niets geweest.

Reactie 3:

Thijs Nijenhof, 05-05-2012: Sorry, was ik nog vergeten mr. Ewals en mr. van Helmond hoofdonderwijzer en directeur.
Het is trouwens de st. Jozefschool van de Lourdesparochie. De laatste 2 jaar moest ik 4x per dag op en neer fietsen over het korenveld van de Hazenkamp bij het oude N.E.C. terrein we waren verhuisd naar de Graafseweg . Mijn ouders vonden het niet nodig om de laatste 2 jaar van school te veranderen. Ben in de winter menigmaal met blauwe knieen thuis gekomen (korte broek in die tijd).

Reactie 4:

Paul Ewals, 06-05-2012: Inderdaad staat op de middelste foto mijn vader Jan Ewals met de klas. Ik heb deze foto iets completer.
Mijn vader heeft het jaartal 1949 er indertijd op gezet. Tevens heb ik ook een foto waar hij opstaat met klas IIIB 1948 voor dezelfde plek als de eerste foto. Met vriendelijke groet Paul Ewals

Reactie 5:

Han Polman, 03-03-2013: Op de eerste foto uit 1948 herken ik mijn oom Ton Polman (nr. 18) Hij woonde destijds op de van Peltlaan 148. Het gezin bestond uit 12 kinderen. In het huis was een kruidenierswinkeltje en later de bloemenwinkel Flora van mijn ouders. Mijn vader, Appie Polman, heeft een soortgelijke groepsfoto van enkele jaren later.

Reactie 6:

Jan van Helmond, 11-06-2014: Op zoek naar klassefoto's 1948-1956 van de Lourdesschool aan de St.Jacobslaan/Veldstraat Nijmegen. Destijds was daar mijn vader hoofd van de school.
Reactie 7:

Wil Struike, 16-09-2015: Met Thijs Nijenhof, Appie vd Pol en Jan van Helmond heb ik verschillende jaren in dezelfde klas gezeten. Foto 1 is gemaakt voor de buitendeur vd gymzaal, foto 3 opzij van de Lourdesgrot. Thijs woonde op de Kastanjelaan, Appie vd Pol op de van Peltlaan en Jan van Helmond op St Annastraat. Andere leraren: Mulder, van Dinter en Pelser.

Beste Han (Reactie 5), is het mogelijk dat je de foto die je vader heeft op de site zet? Waarschijnlijk staan er voor mij veel bekende klasgenoten op.
Reactie 8:

Koos Hubers, 25-09-2015: Ook ik heb in de periode van 1950 t/m 1956 op deze school gezeten, samen in de klas met o.a. Wil Struike, Thijs Nijenhof en Jan van Helmond. Ik heb een klassefoto van de 2e klas (1951-1952). Ik zal die insturen voor plaatsing op de site van Noviomagus. De meeste namen van de leerlingen uit die periode kan ik me nog wel herinneren en zal die bijvoegen. [Redactie: zie Foto ON1466.] Als onderwijzers heb ik gehad : 1e klas dhr. v.d.Linden, 2e klas dhr. Blaauw, 3e klas dhr. Pelser, 4e klas dhr. Ewals, 5e klas dhr. Mulders en de 6e klas dhr. v.Helmond (tevens hoofdonderwijzer). De heer Kuppens gaf op privébasis, na schooltijd, Franse les aan de jongens van de 5e en 6e klas, die (zoals dat toen heette) "door wilden leren. Mooie tijd was dat !
Reactie 9:

Koos Hubers, 28-09-2015: Van de eerste foto, klas 5 1948 (foto nr. 1189) herken ik twee jongens. Nr.23 Herman v. Dreumel en nr.45 Leo Geurts
Reactie 10:

Marianne Kokke van Wissing, 04-10-2015: Nr. 7 op de foto bij meester Ewals is mijn broer Ton van Wissing.
Reactie 11:

Wilma Hoven Herregraven, 20-04-2017: Op de bovenste foto staat mijn vader Wim (Wimmie) Herregraven (nr.16). Hij heeft in de St. Jacobslaan 533 gewoond samen met zijn moeder (mijn oma) Josephine van den Berg. Ik heb al zijn rapporten nog van die school.
Mijn vader is helaas overleden op 22-02-2002.
Zijn er toevallig ook personen die hem herkennen op de andere twee foto's? Wim had ook nog een zusje Nellie. Helaas kan ik het aan niemand meer vragen uit de familie die het zou kunnen weten.
Reactie 12:

Nicole Arts, 04-02-2019: Op de eerste foto staat mijn vader Peter Arts. Derde rij, derde van rechts, met de coltrui. Hij woonde destijds op Sint Jacobslaan 27.
Ik kreeg ooit les van Theo Aalbers, hij staat ook op die foto, maar ik weet niet meer welke hij is.
Reactie 13:

Hessel, 10-10-2020: Bij Foto 1189a klas 6: 1. Struike (Jacobslaan), 5. Smulders (Hatertseweg, later naar het centrum van Nijmegen verhuisd) en mogelijk als 6. Halma (Vossenlaan);
Ik ken deze drie niet zelf maar wel hun jongere broers. Bij de eerste twee ben ik vrij zeker.

Van de eerder al opgenomen 7. Ton Wissing - meen ik te weten dat deze techneut op latere leeftijd ingeburgerd is in Heijen.
Reactie 14:

Liesbeth van Helmond, 10-11-2020: Wat grappig. Ik ga op zoek naar foto's van mijn vader Antoon van Helmond, destijds tot november 1960 hoofdonderwijzer. Hij overleed helaas plotseling.
Reactie 15:

Paul Broekman, 12-11-2020: Ik heb in het jaar 1959-1960 bij de heer Van Helmond gezeten. Een aimabele man met een wat bruinig gezicht meen ik mij te herinneren. Op zijn gezicht zat een wratje o.i.d. Hij had de zesde klas en zijn klas stond ook vaak opgesteld aan de zijkant, aan de Veldstraatkant, omdat de deur aldaar bijna rechtstreeks toegang verschafte naar zijn klas.
Een echt schoolhoofd, die de schoolbel om negen uur in de morgen flink op en neer zwaaide. Toen ik later hospiteerde in de zesde klas, toen was daar een ander hoofd, de naam is mij ontschoten.
Ik meen dat de heer Van Helmond een groot gezin had en ergens op de St. Annastraat woonde. In de zesde klas hadden we retraite. Een uitje voor ons, omdat wij als kinderen niets gewend waren. Met de bus!

De zoon van Jan Ewals Paul Ewals heb ik een tijd geleden ontmoet in het Marismuseum in Heumen. Hij zwaaide daar de scepter. Net als zijn vader zat ook hij in het onderwijs. Deze Paul Ewals zat net als ik bij de heer Mulders in klas 5. We herinnerden beide nog een grappig geval in de klas.
Nee, foto’s van de Lourdesschool heb ik niet! Voor ons grote gezin was dat niet te betalen.
Reactie 16:

Ignas van Oss, 13-11-2020: In het schooljaar 1959-60 zat ik ook bij de heer Van Helmond in de zesde klas. Elke zaterdag in het laatste uur nam hij een spannend jongensboek om daar, onder het genot van een flinke bolknak, uit voor te lezen. Dat jaar zou zijn laatste schooljaar blijken te zijn, omdat hij (zie hierboven bij de reactie van zijn dochter Liesbeth) in november 1960 overleed. Zijn plaats op school werd daarna ingenomen door een heer Pouwels.
Om ons als goed katholieke jongens bij de diverse vervolgscholen af te leveren gingen we, zoals Paul Broekman zegt, op retraite. Dat was naar de Abdij van Berne te Heeswijk bij de Norbertijnen en dat had dan plaats vóór dat je de Plechtige Communie deed. Pater Van Kaathoven aldaar besteedde ook een sessie aan sexuele voorlichting, zodat de onderwijzers op school dat toen moeilijke onderwerp niet hoefden te behandelen. Daarna was je voorbereid om de Grotemensenwereld te betreden.
De lagereschooltijd op de Lourdesschool in de vijftiger jaren waren zuinige jaren in de wederopbouwperiode, maar een degelijke voorbereiding op het jongemannenleven daarna. Ik ben er dankbaar voor!!
Reactie 17:

Liesbeth van Helmond, 14-11-2020: Wat is het geweldig toch positieve woorden te horen over mijn vader, dankjewel. Ik heb hem eigenlijk niet gekend want ik was net 8 jaar toen hij plots overleed op 13 november 1960. Blijkbaar was het een degelijke school.
Misschien herinnert iemand zich dat kleine meisje dat wekelijks bij haar vader in de klas de sleutel van de gymzaal mocht ophalen!
Ik kan me nog de nare verhalen herinneren van een brand op school waarbij de werkster is omgekomen.
Ik woon alweer jaren in de Hazenkamp en weet dat er nog heel wat mensen wonen die iets af kunnen weten van de Lourdesschool. Ook de opvolger van dhr. Pouwels woont nog in de wijk: dhr. van Asperen.
Ik ga verder op zoek. Leuk!
Reactie 18:

Fred van Breukelen, 16-11-2020: Ook ik bewaar goede herinneringen aan de Lourdesschool en zat in de 6e klas bij dhr. van Helmond toen hij kwam te overlijden. Ik herinner mij nog dat de hele klas naar de begrafenismis en de teraardebestelling op Jonkerbosch ging. Iedereen was in treurige stemming en het is me altijd bijgebleven. Ik weet niet meer of zoon Vincent bij mij toen ook in de klas zat. Wel zit de familie van Helmond bij mij in het geheugen gegrift. Zoon Jan heeft een tekengave en heeft indertijd naast mijn zus in de Meijhorst gewoond. Zelf ben ik ook in de Hazenkamp blijven wonen. Treurige herinneringen kunnen ook mooie herinneringen zijn.
Reactie 19:

Liesbeth van Helmond, 16-11-2020: Ja inderdaad een verdrietige herinnering.
Broer Stephan zat op dat moment ook bij hem in de klas dacht ik.
De Lourdeskerk zat vol met alle leerlingen van de Lourdesschool.
Ik heb geen broer die Vincent heet.
Jan heeft nog jaren het kunstenaarsvak beoefend!
Reactie 20:

Fred van Breukelen, 16-11-2020: Hallo Liesbeth, inderdaad was het Stephan, ik was de naam even kwijt. Stephan was als ik mij goed herinner later werkzaam bij de Gelderlander. Ik ging nog weleens met hem voetballen met andere klasgenootjes op een open terrein waar nu het Radboud ziekenhuis staat.
Om nog even terug te komen op het bericht van Ignas van Oss (reactie 13). Volgens mij woonde jij op de van Peltlaan en hadden jullie thuis een groothandel in dranken. Inderdaad heb ook ik de retraite meegemaakt naar Heeswijk Dinther, waaronder mij wat namen te binnen schieten: Kees van Gent, Tonny en Peter Hendriks, Schoenmaker die later als opticien aan de St.Jacobslaan gevestigd was. Herinneringen blijven naar boven komen. Fijn om deze verhalen te kunnen delen.
Reactie 21:

Liesbeth van Helmond, 16-11-2020: Dag Fred, mijn broer Wilbert ging werken bij De Gelderlander, Stephan ging later werken bij ABNAmro. Wilbert was ook de ware voetballer.
Spoedig ga ik op zoek naar foto's!
Reactie 22:

Ignas van Oss, 17-11-2020: Fred, wij woonden inderdaad in de van Peltlaan 116 en mijn vader had een groothandel in zoetwaren. Twee huizen terug, op 112, zat een drankenhandel van Cornelissen. De namen die jij verder noemt ken ik allemaal en nog meer, maar of ik die hier moet opsommen?
Jij voetbalde op een terrein in het Jurgensbos, maar niet zo lang, want in 1956 daaromtrent begon de bouw van het thans nog bestaande A-gebouw. Met enkele jongens uit de buurt, o.a. van Terpstra, ben ik daar na de ingebruikname een paar jaar misdienaar geweest. Want de nonnen hadden daarin een eigen verdieping met uiteraard een kapel.
Een paar jaren eerder (ik zat nog bij de zusters op de bewaarschool) had in dat bos een incident plaats met een losgebroken bok. Tijdens een wandeling met een kleuterklas kwam uit een weiland een bok aanstormen en om de kinderen te beschermen ging de zuster er voor staan en probeerde met de blote handen dat dier in bedwang te houden. Zij stuurde toen mij en nog iemand (ik weet niet meer wie) naar de jongensschool om hulp te halen. Twee onderwijzers spoedden zich naar de plek des onheils om de zuster te ontzetten. Deze hield daar een gekneusde hand aan over.
In dat bos, ongeveer ter hoogte van de Slotemaker de Bruineweg, hebben ook nog koeien gestaan. Ik meen dat die van de vader waren van Eddie Jansen van de Hatertseweg 57. Over herinneringen gesproken! Maar het was een prachtige tijd in een prachtige omgeving. Want als kinderen hadden wij vlak bij huis dat Jurgensbos om te ravotten, een bos van de Kapittelweg tot de Houtlaan en van de St. Annastraat tot de Valkenburgseweg, dat is wel ongeveer een km bij een km, is dus 100 ha!!
Ik zie dat Liesbeth van Helmond deze reacties goed volgt, daarom nog een opmerking over haar vader. Mijnheer van Helmond had ook een groot gezag voor wat betreft de keuze van een vervolgschool voor de leerlingen. Als mijnheer van Helmond zei over een leerling: "Hij kan het", in mijn geval de H.B.S. van het Canisius College, dan gingen mijn ouders er zonder verdere discussie van uit, dat dat ook zo was. En gelukkig is dat ook juist gebleken, met postuum dank voor het advies!  
Reactie 23:

Paul Broekman, 17-11-2020: Nog een leuke herinnering aan de heer Van Helmond. Als hij jarig was, dan had niet alleen zijn klas feest, maar de hele school.
De gymzaal werd dan verduisterd en vele stoeltjes moesten uit de klassen hier worden opgesteld. Een hele klus!
Nee, geen stoelendans, maar de gymzaal werd veranderd in een bioscoop.
De heer Van Helmond bediende de filmprojector en er werden tekenfilms en een of andere film gedraaid. Nogal eens moest er even pauze worden gehouden, omdat de filmstrook het begaf of van de band liep. Ja, dan werd het wat onrustig in de zaal. Meestal kwam alles weer goed, maar een enkele keer moesten we noodgedwongen naar de klas terugkeren. Ja, dat zoemende/snorrende geluid van die projector, dat gaf een intens gevoel! Alles is nu digitaal geworden, de bijgeluiden zijn verloren net als bij de oude grammofoonplaat.
Of we nog ergens op werden getrakteerd, dan kan ik mij niet meer heugen!
Tussen haakjes, ik vermoed dat het filmen een hobby van de heer Van Helmond was. Op school had hij een hele verzameling filmbanden. Op een keer kwam hij in de klassen en vertelde dat alle banden waren gestolen. Ik weet nog goed, dat ik rood aanliep!
PS Een schoolhoofd, die nog voor de klas staat, is nu een zeldzaamheid. De meesten zijn managers, die je alleen nog op vergaderingen ziet!
Reactie 24:

Paul Broekman, 17-11-2020: Ik las de reactie van Fred van Breukelen. Hadden jullie soms een melkhandel op de Van Peltlaan?
Over die retraite (1959-1960) in Heeswijk Dinter, daarvan weet ik nog dat die ‘sexuele voorlichting’ over de bloemen en de bijtjes met een of andere pater op de kansel ons in de lach deed schieten.
Na die levenslessen gingen we op het stukje wei ernaast altijd voetballen. Dát vonden we veel fijner. Verder weet ik nog er op die slaapkamertjes niet veel werd geslapen. Ik meen mij nog te herinneren dat er boven de deur een emmer met water werd gehangen... Dus gein trappen!
We moesten ook corvee doen in de vorm van afwassen. Leo Kotteleer van de St. Jacobslaan van dat grote gezin had een aanmerking op mijn afdrogen! Ik vond dat toen niet leuk. Afdrogen is afdrogen!
Je had het over Kees van Gent uit de Veldstraat? Zijn vader zat meen ik in de bandenhandel en zij hadden als een van de eersten televisie.
Kees van Gent heeft nu nog (!) een bandenhandel in Wijchen. Een paar jaar geleden even aan de balie gesproken over vroeger, maar hij had het te druk! De zus van hem heeft mijn ulo-examen gered: ik had de verkeerde datum in mijn schoolagenda gezet en zij kwam mij thuis uit bed bellen!
Anders had ik een jaar moeten overdoen! Dank verschuldigd aan de Van Gents!
Reactie 25:

Fred van Breukelen, 17-11-2020: Ignas, het is helemaal juist wat je schrijft, ook het stukje van de kleuterschool. Ik behoorde ook tot dat groepje, waarbij zuster Pia op de hoorns werd genomen. Gelukkig was de St. Annastraat nog niet zo druk, waardoor wij als kleuters, naar mijn idee, geheel onverlaten terug naar de kleuterschool liepen.
De opmerking van Paul over mijzelf: ik ben geen zoon van de melkhandel van Breukelen op de van Peltlaan. Ik ken ze wel heel goed. Jos zat bij mij in een eerdere klas van de lagere school en ik heb nog wel eens contact met hem gehad. Met zijn broer Teun heb ik eind jaren '60 begin '70 bij de carnaval gezeten en wij zien wij elkaar nog weleens. Wij woonden op Vossenlaan 18, het waren de enige 2 families van Breukelen in Nijmegen.
Je hebt het ook over Leo Cotteleer, waarmee ik ook in de klas zat. Mijn herinnering aan hem is dat hij goed kon rekenen. Hij is later een collega van mij geworden. Wij kwamen elkaar na jaren weer tegen toen wij beiden waren aangenomen bij dezelfde werkgever op verschillende werkplekken. Hiervoor moesten wij in 1975 op dezelfde dag op het hoofdkantoor in Utrecht verschijnen.
Ook ben ik jarenlang bevriend geweest met Huub van Aersen aan de van Peltlaan 100 en zijn zus, Dorothe is later getrouwd met Kees van Gent.
Al met al een leuke tijd, waar je als beginnende puber veel ging ontdekken.
Reactie 26:

Fred van Breukelen, 17-11-2020: Nogmaals een reactie aan Liesbeth: voor de 2e maal heb ik me vergist, waarvoor mijn verontschuldiging. Met Wilbert heb ik gevoetbald en volgens mij is hij ook net als Huub van Aersen lid geweest van Quick, waar ik nu nog steeds, inmiddels 60 jaar, lid van ben. Mijn geheugen begint af en toe ook te kraken, maar er zijn zoveel mooie dingen te herinneren.
Reactie 27:

Rob Ontrop, 27-11-2020: Ook ik behoorde tot het groepje uit de kleuterklas toen een losgebroken bok een zuster aanviel waarbij ze de kleuters beschermde. Het staat mij bij dat ze met pepermuntjes de bok rustig probeerde te houden.
Ik heb tot het schooljaar 1958-1959 (5e klas) op de Lourdesschool gezeten en woonde in de Zebrastraat.
Reactie 28:

Liesbeth van Helmond, 28-11-2020: Wat leuk om berichtjes over mijn vader te lezen. Ook ik stond nog als schoolhoofd basisschool voor de klas (zo vader zo dochter) en nu is dat wel anders.......
En verder, Wilbert voetbalde volgens mij bij Quick en later bij ZOW maar zeker ben ik niet.
Ik was jaren lang bevriend met Wies van Aersen uit de Van Peltlaan.
Hier aan de Vossenlaan woont een vrouw met achternaam Ontrop, zij werkte in het CWZ. Ik ken haar van de middelbare school?
Zebrastraat....fam. Viering, van Gendt. En verder nog elders fam. Draper, Rademaker, Pelser, Burghouts, Thomassen etc. Wordt vervolgd!
Reactie 29:

Paul Broekman, 28-11-2020: Beste Liesbeth van Helmond, ik las jouw reactie 28 en zag er de naam van de familie Viering staan in de Zebrastraat.
Ik weet niet meer zo goed of die familie dezelfde is als waar ik ooit eens geweest ben voor mijn wiskundeprobleem. Ik weet dat er twee zonen waren, die ook op het Dominicuscollege hebben gezeten, waarvan één in dezelfde jaarklas als ik zat. Ik was er een korte periode enigszins bevriend mee. De vader had meen ik een drukkerij! Heb ik het over hetzelfde gezin?
Reactie 30:

Ignas van Oss, 29-11-2020: Liesbeth, Fred, Paul, Rob. Net als ik hebben jullie één of meerdere keren gereageerd op het item´"Lourdesschool". Leuk om die herinneringen te lezen. Daardoor kwam ik op het idee om het voorstel te doen, buiten het reageren op deze fantastische site, eens een keer iets te organiseren, waarbij wij en meerdere oud-leerlingen elkaar eens in levende lijve treffen.
Ik denk dan aan komend voorjaar, als we allemaal de Corona-vaccinatie gehad hebben en de horeca weer gewoon open is. 16 mei 2021 is misschien een geschikte datum, namelijk tussen Moederdag en Pinksteren in. Als wij vijven allemaal eens in de eigen omgeving rondkijken of we nog wat oud-leerlingen kunnen vinden en die op hun beurt ook weer, krijgen we makkelijk 20-30 mensen bij elkaar.
Als locatie zou het restaurant Valdin vooraan in de van Peltlaan dienst kunnen doen, want die hebben voldoende zaalaccomodatie.
Het is van belang met zo'n treffen niet jaren te wachten, want dan lopen we met rollator tegen de 80 aan en is ons geheugen misschien niet meer zo top. Nu zijn we vooraan in de 70, behalve Liesbeth, die is jonger, en hopelijk allemaal nog valide genoeg om aan zo'n reunie mee te doen.
Als jullie dit een leuk idee vinden, moet iemand als aanspreekpunt fungeren en de namen van de deelnemers verzamelen en evt. met iemand samen de boel verder organiseren. Ik verneem gaarne jullie reactie.
Reactie 31:

Willem van Breukelen, 30-11-2020: Hallo Ignas, de voorgaande reacties heb ik als broer van Fred (reacties 18, 20 en 25) met interesse gevolgd. Op de drie foto's kom ik weliswaar niet voor, maar wel op die van 1466 en ik was dus op de Lourdesschool vanaf schooljaar 1951-52 tot 1957-58 en daarna een extra jaar 1958-59 wegens een onderbreking opgelopen door een verkeersongeval. Veel van de namen in de reacties ken ik wel, maar ik mis eigenlijk Henk van Oss. Was dat niet een familielid van je, ook woonachtig aan de van Peltlaan? Ik meen me te herinneren dat er een in de buurt van kapper Stal en de ander dicht bij de Slotemaker de Bruineweg woonde. Ook meen ik me te herinneren dat ik met Henk regelmatig ging "biljarten" op 12/13-jarige leeftijd bij Piet Huisman. Jouw voorstel in reactie 30 vind ik een goed idee en hoop dus ook dat dit doorgang kan vinden.
Reactie 32:

Ignas van Oss, 02-12-2020: Ha Willem, op de foto die jij noemt staat ook mijn oudste broer Henk. Verderop in de van Peltlaan, naast kapper Stal, woonde mijn neef, eveneens Henk van Oss, maar die was veel ouder (van 1938). Mijn broer frequenteerde op jonge leeftijd ook een cafe aan de Hazenkampseweg.
Ik wacht even af, of er verdere reacties komen op mijn reunievoorstel, daarna kunnen wij misschien e-mailadressen uitwisselen en eventueel iets in de steigers zetten.
Reactie 33:

Hessel, 17-02-2021: Een foto met het hoofd van deze school dhr. van Helmond.
Reactie 34:

Liesbeth van Helmond, 10-03-2021: Beste Paul (reactie 28), ik speelde met Els Viering uit de Zebrastraat en er was inderdaad een drukkerij, aan de Graafseweg(?).
Ik vond een foto van klas 6 uit 1948 en foto's van een feestje. Die "goede onderwijzer", mijn vader dus, staat er zichtbaar op. Ook een foto van de kleuterschool met zuster Hermino.
Wat betreft jullie idee voor een reünie zal ik doorgeven aan mijn 6 broers! Voor mij zal het niet veel uithalen wellicht. Wordt vervolgd!
Reactie 35:

I.P.J. van Oss, 10-03-2021: Liesbeth, bij een eventuele reunie ben jij als dochter van de Heer van Helmond natuurlijk van harte welkom plus al je broers, maar de doelgroep (oud-leerlingen Lourdesschool) zou best uitgebreid kunnen worden met de meisjes uit die tijd van de Bernadetteschool aan de Akkerlaan.
Ik heb hier ooit gelezen dat jij in de wijk Hazenkamp woont en Fred (van Breukelen) ook, dus dat zou een mooie samenwerking op kunnen leveren om zoiets in de steigers te zetten. Ik wil ook best wel een bijdrage leveren, maar ik woon iets verder (Millingen aan de Rijn). En ik weet wel een aantal personen uit die tijd te bereiken. Maar dan moeten er eerst wat meer positieve reacties komen zoals die hierboven van Willem van Breukelen.
Reactie 36:

Paul Broekman, 01-04-2021: Op mijn rapport van het schooljaar 1957-1958 van klas 4A van de St. Josephschool (Lourdesschool) staan 3 onderwijzers):
-bij Allerheiligen, Kerstmis, februari staat de heer A. Kuppens.
-bij Pasen staat de heer J.B. Adriaens (wie heeft van hem een foto?).
-bij Pinksteren en juli staat onderwijzer JM (moet Mulders zijn!).
Ik heb echter geen foto met A. Kuppens erop.

Ik zie hierboven een foto met ene P. Kuppens met klas 5 uit 1948. Een man van al middelbare leeftijd.
Mijn oudste broer had het er altijd over dat Kuppens, waarvan hij Franse les kreeg, op de St. Annastraat woonde. Volgens de adresboeken woonde daar op nr 301 A.A. Kuppens, onderwijzer / hoofdonderwijzer. In 1932, 1935, 1936, 1940, 1948 (hoofdonderwijzer BLO), in 1951. In het adresboek van 1955 staat hij als onderwijzer BLO.
In het adresboek van 1959 is A.A. Kuppens vermeld zonder beroep. Dat kan kloppen, want A.A. Kuppens is ergens in 1957/1958 met pensioen gegaan. Hij was geboren in Overasselt op 17-4-1892 en overleden op 20-2-1979. Hij ligt begraven met zijn vrouw in Overasselt.

Wie is de A. Kuppens van mijn rapport? Ik vermoed A.A. Kuppens..., maar dan moet hij een tijdje ingevallen hebben! In 1955 was hij nog onderwijzer op het BLO...
En wie is de P. Kuppens van de foto 1189 klas 5 1948?? Een P.A.M. Kuppens, een zoon van A.A. Kuppens kan niet, omdat deze van 1928 is (en de persoon op de foto is duidelijk ouder dan 20). Wie helpt mij uit de brand?......
Reactie 37:

Ignas van Oss, 02-04-2021: ik heb ook zo'n rapport van klas 4A van 1957-58, met twee keer de naam A. Kuppens, één keer J.B. Adriaens en twee keer JM.
Die Kuppens is met zekerheid de Kuppens van de St. Annastraat, hoek Proosdijweg.
Zijn officiele voorletter is dan wel A. maar hij werd volgens mij Piet genoemd, vandaar dat hierboven P. Kuppens staat. Hij had een Belgische echtgenote.
Ik denk dat, bij gebrek aan een klasonderwijzer voor 4A, dat jaar opgevuld is met invallers en waarnemers. Daarom is Kuppens als gepensioneerde waarschijnlijk ingevallen en ook MEVROUW Adriaens als tijdelijke kracht en daarna Mulders, bij wie ik daarna ook in de vijfde klas heb gezeten.
Het kan best zijn dat Kuppens op meerdere scholen geacteerd heeft, dat kwam wel vaker voor, bijvoorbeeld van Merwijk (mijn onderwijzer in de tweede klas) gaf ook les op de avondmulo (volgens mijn informatie gaf hij daar wiskunde). Ook op de vervolgscholen kwam dat voor. Zo acteerden zowel op het Canisius College als op het Dominicus College de heer Cheizoo voor boekhouden en voor economie de heer Vrinte.
Reactie 38:

Paul Broekman, 03-04-2021: Hallo Ignas, volgens mij heb je bij mij in de klas gezeten op de Lourdesschool. Ik zat ook bij de heer Van Merwijk in de tweede klas. Wat ik mij herinner van hem is dat hij tijdens een gymles een lange springstok op zijn neus kon balanceren. Verder dat hij niet zo groot van stuk was en een aardige meester was.
In het schooljaar 1957-58 hadden we drie leerkrachten. Het laatste trimester kwam Mulders weer in beeld. Ik denk dat hij er een tijdje uit was geweest. Hij was een zware roker en had veel last van migraine (volgens een insider).
Cheizoo, A.F.A. Gaf handelswetenschappen op Dominicus. Heb van hem les gehad. Hij was ook zo’n zware sigarenroker en hoestte veel.
J.P.C. Vrinte gaf staathuishoudkunde. Zo staat dat bij mij in de papieren die ik heb bewaard uit 1965.

Maar wat ik je eigenlijk wilde vragen: hoe kan het dat P. Kuppens (Adriaan Arnold), wonende op de St. Annastraat 301 en voorheen ook nog op de van Peltlaan 102, hoofdonderwijzer BLO was in 1948 (volgens adresboek van 1948) en in datzelfde jaar onderwijzer in leerjaar 5 op de Lourdesschool (zie bovenstaande foto)! Hoe is dat te verklaren? Mijn oudste broer van 1938, helaas onlangs overleden, zat bij Kuppens in de klas in het jaar 1949-50. Hoe valt een en ander met elkaar te rijmen?
Reactie 39:

Rob Essers, 03-04-2021: @Ignas van Oss (reactie 37) - Dat Adriaan Arnold Kuppens (Overasselt 16 april 1892 – Overasselt 20 februari 1979) ook 'Piet' genoemd werd, lijkt mij tamelijk onwaarschijnlijk. Zijn echtgenote Anna Hendrica Elisabeth Gubbels (Nederweert 12 augustus 1898 – Overasselt 31 december 1976) was geen Belgische.
Reactie 40:

Ignas van Oss, 04-04-2021: Paul, wij waren zeker klasgenoten, waarschijnlijk meerdere (of alle) jaren. Volgens mijn rapporten had ik als onderwijzer in 1954-55 Van der Linden (1A), Van Merwijk in de 2e, Hilgers in de derde, 4e zie boven, Mulders in de vijfde en Van Helmond in de zesde (1959-60).
Buiten schooltijd hadden wij nauwelijks contact door de afstand tussen onze woonadressen (bij mij was dat van Peltlaan 116) en wij zaten buiten schooltijd vaak in het Jurgensbos aan de overkant van de St. Annastraat.
Het raadsel "Kuppens" kan ik niet oplossen. Ik heb een oudere oudleerling gevraagd: hoe heette Kuppens met de voornaam; antwoord: PIET en hij woonde St. Annastraat, hoek Proosdijweg en had de klassen 5A en 6A (waarschijnlijk een combi-klas, met leerlingen die kozen voor technisch- of nijverheidsonderwijs na de lagere school). April 1957 kon hij met pensioen, maar hij heeft het schooljaar 1956-57 waarschijnlijk afgemaakt. Daarna, voor het eerst in 1957-58, zien we Van de Berk de vijfde klas doen (zie elders op deze site), en heeft Kuppens, zo lijkt het, voor zolang als nodig de vierde klas van ons gedaan, tot Mevrouw Adriaens kwam. De Kuppens van de foto hierboven is volgens mij dezelfde Kuppens die wij in de vierde hadden. Waarom verschillende mensen hem als Piet herinneren (en ook hierboven P. Kuppens staat) terwijl zijn voorletters A.A. zijn, waarmee hij ook ons rapport tekent, ik heb daar geen verklaring voor.
Rob Essers, ergens in mijn lagereschooltijd heb ik gehoord dat zijn echtgenote een Belgische was, maar als kind heb ik dat natuurlijk nooit geverifieerd; goed, dat jij dat wel gedaan hebt, dan is dat in ieder geval duidelijk. Misschien dat zij door een zeer zuidelijk spraakaccent hier ter stede als Belgisch overkwam? En ook zouden haar ouders van Belgische komaf geweest kunnen zijn?
Alles bij elkaar, heel fijn dat Mark van Loon, de zeer actieve beheerder van deze site, dit allemaal netjes opneemt als reacties. Maar eigenlijk zijn dit soort kwesties ideaal op tijdens een reunie te bespreken, hetgeen ik al eens eerder hier geopperd heb. Mei aanstaande is niet meer haalbaar, maar voor september zie ik nog wel mogelijkheden, maar dan moeten er wat meer positieve reacties komen.
Reactie 41:

Paul Broekman, 05-04-2021: Ignas, ik heb je reactie gelezen over het “raadsel A.A. Kuppens, alias P. Kuppens oftewel Piet Kuppens.
Wat mij ook bezighoudt, gelet op zijn “dubbele functie als onderwijzer/hoofd op het BLO in Nijmegen volgens de adresboeken én zijn onderwijzersfunctie op de Lourdesschool. Ik heb daarover nog geen antwoord gekregen. Is dat ook een van de raadsels? Was er een tweeling Kuppens in het spel...?
Combineerde hij deze beide onderwijzersfuncties? Lijkt mij onmogelijk, onderwijzer zijn op ene school en tegelijk op de andere school op fulltime basis! Wat zou hier aan de hand zijn?

Nog wat info over Kuppens: zijn vader, geboren op 2-10-1861 in Weert was hoofd der school in Overasselt en zijn moeder heette Mathilda Francisca Helena Timmermans, geboren op 12-12-1860 in Lithoijen. Overleden in Overasselt op 20-2-1921.

In de bossen van boterfabrikant Jurgens, Heijendaal, heb ik ook wel eens gespeeld en geschaatst, maar meer in de bossen van Heumensoord tijdens mijn lagere schooljaren. Langs het spoor in de bomen klimmen en later daar zitten leren voor het ulo-examen op warme dagen. Waar blijft de tijd!

Een reünie, ik wil eerst even het verloop van het Corona-virus afwachten...
Reactie 42:

Rob Essers, 06-04-2021: Echtgenote Anna Hendrica Elisabeth Gubbels is op 12 augustus 1898 in Nederweert geboren. Ook haar beide ouders Henricus Hubertus Gubbels en Maria Helena Houben zijn in Nederweert geboren en daar op 17 januari 1890 getrouwd.

Op de grafsteen van Adriaan Arnold Kuppens staat zijn eerste voornaam. In hetzelfde graf liggen zijn echtgenote en zijn moeder Mathilda Francisca Helena Timmermans (Lithoijen 12 december 1860 – Overasselt 20 februari 1921). Zijn vader Petrus Johannes Kuppens (Gestel 3 oktober 1861 – Valkenswaard 13 juli 1949) werd "Pa" genoemd en was lange tijd hoofd der school in Overasselt.

Het echtpaar Kuppens-Timmermans had in totaal 10 kinderen. Petrus Henricus Kuppens (*1891) overleed voor zijn eerste verjaardag. Onderwijzer Arnoldus Maria Kuppens (*1895) heeft omstreeks 1917 op het adres van de Havestraat 9 Nijmegen gewoond. Petrus Johannes Wiro Kuppens (*1898) was ook onderwijzer, Hij trouwde in 1927 in Nijmegen met een onderwijzeres, maar overleed een jaar later. Josephus Petrus Kuppens (*1894) trouwde in 1931 in Nijmegen en was voor zijn ontslag in 1951 hoofd van een openbare school in Tilburg.

Pa Kuppens heeft na zijn pensionering korte tijd op het adres Groenestraat 290 Nijmegen gewoond. Hij verhuisde eind juli 1929 naar Valkenswaard. Adriaan Arnold Kuppens werd met ingang van 1 oktober 1929 benoemd aan de R.K. Bijz. School, Parochie van O.L.Vr. van Lourdes (bron: De Gelderlander, 10 augustus 1929). Hoofdonderwijzer A.A. Kuppens woonde op het adres van Peltlaan 102 Nijmegen, voordat hij op 3 juli 1935 van aannemer Leendert Brand het pand St. Annastraat 301 Nijmegen op de hoek van de Proosdijweg kocht.
Reactie 43:

Stephan van Helmond, 08-04-2021: Hallo schoolgenoten! Omdat ik momenteel intensief bezig ben met mijn stamboom, passeer ik toevallig deze discussie. Ook omdat ik op zoek ben naar foto's van die school en met name van de klassen waar ik in gezeten heb.
De laatste klas, de zesde, vormde tevens de bedenkelijke 'omlijsting' van het plotselinge verlaten van mijn vader van die klas en, zonder dat ik hem nog in levende lijve heb kunnen zien, het droevige en tamelijk plotse overlijden. Ik zat op het eerste bankje tegen de lessenaar van mijn vader. Hij verdween met hevige maagklachten, zei tegen mij nog dat hij mevr. De Goeij, zou waarschuwen. Maar in drie dagen was het afgelopen in het ziekenhuis.
Omdat hij veel baantjes en taken naast zijn baan als hoofdonderwijzer had, heb ik hem, ook door mijn toen nog jonge leeftijd, niet echt gekend en meegemaakt.
Zoals gezegd, ik zoek dus naar foto's van de (nu als zodanig -ondanks bewoning door een groepswonenproject- nog wel enigszins herkenbare) school, van de verschillende klassen waarin ik heb mogen zitten (van 1954-55 tot en met 1960-61), naar klasselijsten met de namen enz. en naar de namen en foto's van de verschillende onderwijzers (waaronder de heer Van Dinteren, Hilgers, Mulders, ??)
Hartelijke groet, Stephan van Helmond, van 1949.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: